Zorgwerkers Amsta verdienen solidariteit

Vandaag, 8 februari, hebben zorgwerkers van Amsta voor de vierde keer een werkonderbreking gehouden bij een verzorgingstehuis. De vorige werkonderbreking was bij tehuis de Poort, ditmaal was weer het Sarphatihuis aan de beurt. De druk gaat omhoog, op directie en op de actievoerders.
8 februari 2013


Door Selena Jans

Bij de bezetting van het Sarphatihuis afgelopen zaterdag was er een akkoord gesloten met directeur Van der Valk. Er zouden geen urenkortingen en beëindigingen van contracten plaatsvinden tot het overleg met FNV Abvakabo. Maar in aanloop naar het overleg bleek dat geen van deze afspraken was nagekomen.

30.000 euro per week

Een werker die actief was bij de bond, was op staande voet ontslagen en de urenkortingen gingen gewoon door. Om de zorgwerkers nog een extra hak te zetten, werden er zelfs beveiligers voor de deur van het Sarphithuis gezet, zogenaamd om de bewoners te beschermen tegen overlast veroorzaakt door de acties. De kosten hiervan lopen op tot 30.000 euro per week. Tot verontwaardiging van de zorgwerkers wordt dit betaald uit het budget dat gereserveerd was voor zorg.

Bovendien spande het bestuur van Amsta, na het mislukte overleg op dinsdag, een kort geding aan tegen FNV Abvakabo om verdere acties van de zorgwerkers te voorkomen. Vandaag deed de rechter uitspraak dat de instelling niet meer mocht worden bezet en geluidsoverlast voor de bewoners moest worden vermeden. Waar het bestuur bovendien een boete eiste van een half miljoen, gaf de rechter de FNV een boete van 5000 euro.

De stakende zorgwerkers marcheerden naar het Paroolgebouw aan de Wibautstraat, waar het bestuur zich bevindt. De zorgwerkers droegen borden bij zich die aanklaagden dat er wel genoeg geld was voor luxe eten voor de directie en voor beveiliging voor 30.000 euro per week, maar niet genoeg geld voor soep en tandpasta voor de bewoners.

Daar aangekomen, bleek dat de directie twee advocaten had gestuurd. Zij moesten de dagboeken van het Sarphatihuis in ontvangst nemen, een verslag van de misstanden door zorgwerkers zelf. De actievoerders namen hier geen genoegen mee. Zij eisten dat Van der Valk zelf naar beneden zou komen om hen onder ogen te zien. Hij bleek helaas niet aanwezig te zijn en de dagboeken werden overhandigd aan een vertegenwoordiger van het bestuur.

Veel op het spel

De zorgwerkers weten wat er op het spel staat. Najia uit zorginstelling de Poort spreekt over de nog steeds oplopende werkdruk: ‘Ik moet extra komen werken, omdat ze tekort aan personeel hebben. Er zijn nu al van drie collega’s het contract beëindigd en ik sta in de avond met onbekende oproepkrachten waardoor ik harder moet werken.ʼ

Ook heeft Najia een perspectief wat voor soort strijd kan winnen: ʽWe gaan natuurlijk zolang door tot zij (het bestuur, red.) zeggen dat we meer handen aan het bed krijgen. Als we niet krijgen wat we willen, dan gaan we gewoon naar de Dam. Ik denk dat als de thuiszorg en de verpleegzorg samenwerken, dat we het dan voor elkaar kunnen krijgen.ʼ

FNV Abvakabo zegt dat de acties bij Amsta zullen uitbreiden als het bestuur blijft weigeren om de eisen van de zorgwerkers in te willigen. Opvoeren van de acties is nu inderdaad cruciaal.

Amsta is op dit moment het focus van zorgwerkers en managers. Iedereen houdt het verloop van deze acties in de gaten. Als de werkers van Amsta winnen, staan zorgwerkers in het hele land sterker in de strijd tegen hun eigen management, gemeenten en regering. Daarom roepen wij alle zorgwerkers op, van de thuiszorg tot in de instellingen, om solidair te zijn. De strijd bij Amsta is de strijd van ons allemaal.