Zorg en Welzijn: ‘12 september is slechts het begin van de strijd tegen de afbraak’

De bezuinigingen op de zorg treffen zieken en ouderen steeds zwaarder. Vrijwel iedereen heeft met deze problemen te maken. De FNV voert al maanden actie voor de zorg. Jeroen Loeffen sprak erover met Fatma Kiymazaslan, lid van de werkgroep Zorg en Welzijn in het FNV-ledenparlement.
10 september 2015

Wat voor problemen spelen er in de zorg?

De regering bezuinigt miljarden op de zorg. 600.000 ouderen en gehandicapten verliezen hierdoor hun recht op hulp. De gevolgen zijn dramatisch. Deze mensen krijgen niet de noodzakelijke hulp en worden afhankelijk van de gunst van buren of familie. Zo worden kwetsbare mensen in de steek gelaten.

Met de transitie van jeugdzorg van de overheid naar de gemeente moeten gemeenten het voortaan zelf maar uitzoeken met minder mensen en minder geld. Sommige jongeren met psychische problemen worden zelfs in een jeugdgevangenis geplaatst, waar ze absoluut niet thuis horen en waar het van kwaad tot erger gaat.

Tijdens het ophalen van handtekeningen voor de volkspetitie Red de Zorg heb ik schrijnende verhalen gehoord uit de ouderenzorg. Een vrouw vertelde over haar zus, die slecht ter been was en in een bejaardentehuis zat. Haar zus vroeg herhaaldelijk om hulp bij het wassen, maar kreeg dit niet. Nadat ze een hele dag tevergeefs riep om hulp heeft ze uiteindelijk zelf geprobeerd zich te wassen. Ze is daarbij gevallen en brak haar nek. Dit is slechts één voorbeeld van de verschrikkelijke dingen die momenteel gaande zijn.

Ook veel zorgverleners zijn absoluut niet tevreden. Een fysiotherapeut vertelde me dat ze bouwvakkers met rugklachten niet meer kan helpen, omdat de zorgverzekeraar niet meer betaalt. Dit gaat in tegen alles waarin zij gelooft. In de thuiszorg dreigen honderdduizenden medewerkers ontslagen te worden. Veel zorgverleners hebben een burn-out, omdat ze door de bezuinigingen met veel minder mensen veel meer werk moeten doen.

De afgelopen maanden heeft de FNV met de volkspetitie red de zorg meer dan 736.000 handtekeningen opgehaald. Wat is er met de handtekeningen gedaan?

Vanuit het ledenparlement hebben we de regering opgeroepen om de bezuinigingen terug te draaien, maar de regering heeft op geen enkele manier gehoor gegeven aan onze signalen. Daarom zijn we ook als vakbond FNV, samen met CNV, de volkspetitie Red de Zorg begonnen. Binnen zes weken hebben 736.000 Nederlanders de petitie ondertekend, en we gaan door tot één miljoen.

Staatssecretaris Van Rijn heeft naar aanleiding van de petitie toegezegd met de FNV en CNV in gesprek te gaan. Ons doel is dat de staatssecretaris voor Prinsjesdag de bezuinigingen terugdraait. Om onze oproep aan de staatssecretaris kracht bij te zetten hebben we op 12 september een grote demonstratie georganiseerd in Amsterdam. Daar laten we zien waar we voor staan, namelijk: vóór een menswaardige samenleving, waarbij goede zorg voor ons allen centraal staat.

Ziet u een link tussen de acties in de zorg en acties op andere vlakken? Op welke manieren is het mogelijk de krachten bundelen?
De zorg wordt door de marktwerking steeds meer uitgekleed, terwijl de zorgverzekeraars enorme winsten maken. Je ziet hierdoor een tweedeling ontstaan: alleen rijke mensen kunnen zich optimaal van zorg laten voorzien terwijl
 de rest van de bevolking ervan wordt uitgesloten. Maar de afbraak van de zorg is niet een op zichzelf staand probleem. Het heeft direct te maken met de neoliberale politiek binnen de EU. De Lissabon-agenda schrijft landen voor zo veel mogelijk te bezuinigen op publieke diensten en loonkosten. In heel Europa wordt bezuinigd op zorg, onderwijs en openbare diensten.

Een nieuwe bedreiging vormt het ondemocratische TTIP-verdrag, waarin de weg wordt vrijgemaakt om marktwerking in de zorg te maximaliseren. Terwijl ons wordt voorgehouden dat er bezuinigd moet worden omdat we in een crisis zitten, maken de rijkste 500 mensen In Nederland 7 miljard winst per jaar. De huidige problemen in de zorg zijn dus een symptoom van een veel groter probleem.
Je ziet dat er groeiend verzet is onder de bevolking. Bij de Red de Zorg-demonstratie zie je actiecomités groeien met de dag, maar ook in andere sectoren nemen de acties toe. Denk aan de acties in de metaalsector, acties door het ambulancepersoneel of de acties van Young & United voor eerlijk jeugdloon. 12 september is slechts het begin van een strijd tegen afbraak van onze sociale voorzieningen en arbeidsvoor waarden.

Het ledenparlement heeft een grote verantwoordelijkheid om alle sectoren met elkaar te verbinden en sectoroverstijgende acties op te zetten voor de lange termijn. Maar we moeten niet wachten op bestuurders of beleidsmakers. De vakbond dat zijn wij, de mensen op de werkvloer. De bevolking moet nu de handen ineenslaan en collectief optreden voor onze gemeenschappelijke belangen.

Op welke manier kun je steun betuigen of bijdragen aan de actie?

Je kunt allereerst de actie steunen door erover te praten met je familie, vrienden en collega’s. Deel de actie via Twitter, Facebook of andere social media. Daarnaast kun je online de volkspetitie tekenen. Om mensen te mobiliseren in jouw regio kun je je aansluiten bij het actiecomité Red de Zorg in je eigen regio of je aansluiten bij de vakbond. Kom tot slot vooral met zoveel mogelijk mensen naar de demonstratie Red de Zorg op 12 september in Amsterdam.

Zie fnvvoorzorg.nl voor meer info en een gratis treinkaartje voor 12 september.

Lees verder in ons dossier over de gezondheidszorg.