'Zonder blokkade zou Gazavloot niet nodig zijn'

Vandaag heeft een rechtse Kamermeerderheid zich uitgesproken tegen een tweede Gazavloot. Niet dat de Tweede Kamer ook maar iets te zeggen heeft over een vloot op internationale wateren, laat staan een die uit Griekenland vertrekt, maar toch. Dit is een coalitie die geen mogelijkheid onbenut laat om haar barbaarse wereldbeeld te etaleren.

28 april 2011

Foto: Een Palestijn voert actie voor de bevrijding van politieke gevangen uit Israëlische gevangenissen, Gaza-stad, 17 april, 2011.

Minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal ging zelfs zo ver om te stellen dat als Israël de flotilla aanvalt, dat ‘volkomen legitiem’ zou zijn. Een hulpkonvooi met humanitaire goederen is namelijk ‘een provocatie’. Welkom in de wereld van Wilders. Het afsluiten van 1,5 miljoen mensen totdat ze creperen is legitiem, maar een vreedzaam protest daartegen niet. Dat we het weer even weten.

Uit het persbericht van Nederland-Gaza:

Met zijn advies tegen deelname aan de Freedom Flotilla 2 sanctioneert minister Uri Rosenthal in feite de onwettige afsluiting van de Gazastrook door Israël. Met zijn uitlatingen gaat hij voorbij aan de aanleiding voor het vertrek van de Gazavloot, en het werkelijke probleem in de regio: de blokkade. Stichting Nederland-Gaza is verbaasd over de uitlatingen van de minister, aangezien de vloot als vorm van geweldloos verzet niet in strijd is met het internationale recht.

Door de jarenlange afsluiting door Israël is er in het gebied een groot tekort aan medicijnen, bouwmaterialen en andere goederen. De Freedom Flotilla 2 wil op geweldloze wijze de blokkade doorbreken en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen.

Daarnaast heeft de blokkade de economie nagenoeg lamgelegd en het gebied tot een openluchtgevangenis gemaakt. Export van (landbouw)goederen uit de Gazastrook en vrij verkeer van personen zijn verboden. Door de beperkte toegang tot de kustwateren worden circa 35.000 mensen die afhankelijk zijn van visvangst in hun bestaan bedreigd. De werkloosheid in de Gazastrook is ongeveer 45 procent. Tachtig procent van de inwoners is structureel afhankelijk van voedselhulp van de VN. De blokkade is een collectieve bestraffing van de burgerbevolking en daarom illegaal volgens Vierde Geneefse Conventie.

‘Nederland is als medeondertekenaar van de conventie en, middels artikel 90 van de Grondwet gebonden aan het bevorderen van de internationale rechtsorde’, zegt Benji de Levie, woordvoerder van Stichting Nederland-Gaza, ‘maar laat na schendingen van internationaal recht door Israël aan de kaak te stellen. De Gazavloot komt op voor de positie van het internationaal recht, omdat Nederland dit niet doet. Zonder blokkade zou er geen Gazavloot nodig zijn.’

Dat de minister verwijst naar de Oslo-akkoorden, die onder meer Israël het recht zouden geven op bewaking op zee, is volgens de stichting Nederland-Gaza een voorbeeld van selectief winkelen. De Levie: ‘Ik hoor de minister nooit over schendingen van andere bepalingen. Want na het sluiten van de akkoorden is Israël bijvoorbeeld doorgegaan met de bouw van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. “Oslo” mag Israël het recht geven, binnen de grenzen van het internationaal recht schepen te doorzoeken op verdachte lading, “Oslo” verschaft Israël absoluut geen recht de bevolking van Gaza op te sluiten, naar willekeur te bestoken en een menswaardig bestaan te onthouden.’

Beweren dat deze vloot ‘alleen maar bedoeld is als een provocatie van Israël’, is in strijd met de feiten en zelfs een aperte omdraaiing van de werkelijkheid: de echte provocatie, namelijk die van het internationaal recht, is de afsluiting en de blokkade van Gaza door Israël.

Voor meer informatie over de Freedom Flotilla zie de site van Nederland-Gaza.

Lees ook: ‘Fuck Hamas, Fuck Israël en Fuck de Blokkade’.