Zondag 20 november: Dag van de Verontwaardiging

Op 16 oktober jl. kwamen in de Melkweg in Amsterdam zo'n 400 mensen bijeen om een hete herfst van protesten voor te bereiden. In de Melkweg was eensgezindheid over de noodzaak om de krachten te bundelen voor een actie op zondag 20 november op de Dam in Amsterdam. Kom ook en verspreid deze oproep!
4 november 2011

MENSEN BOVEN WINST – Wij zijn de 99%!

De plannen van het kabinet-Rutte en zijn gedoogpartner vormen een ongekende aanval op kunst, zorg en welzijn, milieu, openbaar vervoer, gepensioneerden, gehandicapten, uitkeringsgerechtigden, huurders, werknemers, studenten, migranten en vluchtelingen.

Daarmee wordt de rekening van de economische crisis neergelegd bij werknemers en worden mensen aan de basis van de samenleving getroffen door een opeenstapeling van bezuinigingen. De regering breekt de solidariteit af en voedt het wij/zij-denken dat bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet.

Wij willen de rekening van de crisis terugsturen naar de aanstichters. Bankiers, speculanten en grote ondernemers hebben zich de afgelopen jaren enorm verrijkt. Niet langer mag de onbegrensde zucht naar winst alles wat mooi en weerloos is vernietigen en onze democratie uithollen.

De logica van bonussen voor de rijken en crisis voor de rest stuit op steeds meer – van de Occupy-protesten tot acties, demonstraties en stakingen in verschillende sectoren.

Op 20 november willen we onze verontwaardiging tonen over de kabinetsplannen en oproepen tot solidariteit, echte democratie en mensen boven winst. Samen gaan we op de Dam levensgroot ‘99%’ uitbeelden. Kom ook en doe mee met je eigen boodschap of actie, jij bent de 99 %!

Zondag 20 November: Dag van de Verontwaardiging

14.00 – Dam – Amsterdam