Zijn er nog arbeiders in het neoliberalisme?

In de afgelopen decennia heeft het kapitalisme enorme veranderingen doorgemaakt. Volgens sommigen is de arbeidersklasse verdwenen, door nieuwe technologieën, globalisering en flexibilisering. Deze zou hebben plaatsgemaakt voor een grote makke ‘middenklasse’ of juist een gevaarlijke ‘multitude’ of ‘precariaat’. Peyman Jafari onderzoekt deze claims en laat zien dat de arbeidersklasse niet dood is, maar een nieuwe vorm en samenstelling heeft gekregen.
19 november 2013

De arbeidersklasse is voor socialisten een kernfactor in de strijd voor een andere maatschappij. Maar volgens sommige denkers is deze klasse verdwenen, en treden andere groepen op de voorgrond: de middenklasse, een ‘multitude’ of ‘precariaat’. Deze begrippen overdrijven oppervlakkige veranderingen in de vorm van het neoliberale kapitalisme, die ten onrechte worden aangezien voor structureel en wezenlijk.

De afgelopen decennia is het aantal arbeiders wel afgenomen in de industrie, maar tegelijk enorm gegroeid in de dienstensector. Hoewel flexibilisering toeneemt, werkt een groot aantal arbeiders langdurig voor hetzelfde (vaak grote) bedrijf of instituut. Daarom hebben werkers nog steeds dezelfde vitale collectieve kracht. Ze kunnen opkomen voor hun gezamenlijke belangen met het stakingswapen en, als ze de productie overnemen, de fundamenten leggen voor socialisme.

Lees het volledige artikel op de theoriepagina.