Zesduizend demonstranten tegen de participatiewet

Meer dan 6000 werknemers uit de publieke sector legden dinsdag 11 februari het werk neer om te demonstreren in Den Haag. De vakbonden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben werkers met een arbeidsbeperking opgeroepen om te protesteren tegen de nieuw participatiewet waarover de Tweede Kamer binnenkort besluit. De opkomst was het dubbele van verwacht, en uiteindelijk kwamen 145 gevulde bussen naar Den Haag vanuit alle hoeken in Nederland.
12 februari 2014

Danny van Hulst en Katerina Papadouli

De participatiewet, gepropageerd door Staatssecretaris Klijnsma, komt als een zware aanval op de mensen in de bijstand en de sociale werkvoorziening zitten. Zij zullen hierdoor worden gedwongen om in de reguliere arbeidsmarkt aan de bak te komen. Alle Wajongers worden herbeoordeeld om te kijken wie er nog ‘arbeidsvermogen’ heeft terwijl tegelijkertijd fors zal worden bezuinigd in de opleiding van werknemers met een arbeidsbeperking.

In de het huidige voorstel van de participatiewet wordt de zorgplicht voor WSW’ers afgeschaft. Daarnaast worden de sociale werkplekken verder afgebouwd, waardoor vele hun baan dreigen te verliezen in tijden van stijgende werkloosheid en armoede.

De demonstranten waren massaal naar Den Haag gekomen om hun woede te uiten, er werd gejoeld terwijl Klijnsma de menigte toesprak en de boel probeerde te sussen. Met luidkeelse actiekreten werd de druk op de vakbond opgevoerd. De rechten, salarissen en pensioenen van werknemers met een arbeidsbeperking moeten worden verdedigd, zei Harry Bahnen van Abvakabo: om de achteruitgang tegen te gaan zal er een strijd voor de cao moeten worden gevoerd.

Komende dagen zullen de vakbonden overleggen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en aan de hand daarvan besluiten of er verdere actie volgt. Je kunt zelf in elk geval de petitie tekenen.

Video: Duizenden medewerkers sociale werkvoorziening voeren actie in Den Haag