Zes leugens rond het schuldenstelsel

De laatste aanval van het kabinet, het afschaffen van de basisbeurs, is ook een enorme klap voor vele werkenden. Dit is de tekst van een pamflet dat de IS uitdeelden tijdens het studentenprotest van woensdag 4 juni.
6 juni 2014

1. ‘Arme studenten gaan erop vooruit.’

Studentenbond LSVb laat zien dat dit niet klopt. de basisbeurs wordt namelijk afgeschaft. Ondanks de hogere aanvullende beurs voor studenten uit armere gezinnen, ontvangen zij in totaal 172 euro minder per maand. Ook heeft dit kabinet de inkomensgrens waarmee ouders als ‘arm’ worden aangemerkt met 5000 euro naar beneden bijgesteld.

2. ‘Dit akkoord is rechtvaardig ‘omdat de bakker niet meebetaalt aan de opleiding van de bankierszoon.’

Omgekeerd betaalt de bankier ook niet mee aan de opleiding van de bakkerszoon. Deze ‘ieder-voor-zich’ mentaliteit van dit kabinet ondermijnt juist de solidariteit. Met steun van de ‘socialisten’ van de PvdA wordt studeren weer het voorrecht van de rijken.

3. ‘De kwaliteit van het onderwijs zal toenemen met dit akkoord.’

Er is geen enkele aanleiding om dit te geloven. De kwaliteit is allang niet meer leidend op universiteiten: het gaat om productie draaien. Docenten worden uitgeknepen, lijden onder een hoge werkdruk en hebben steeds minder te zeggen over hun eigen werk. Kwalitatief goede opleidingen verdwijnen, terwijl massastudies en online-colleges floreren. Universiteitsbesturen zijn vooral bezig met cijfers, derivaten en prestigeprojecten zoals grote nieuwbouw.

4. ‘Studenten kunnen hun lening makkelijker aflossen.’

Door het akkoord zal de gemiddelde studieschuld voor een uitwonende student toenemen met meer dan 13 duizend euro. De verlenging van de looptijd naar 35 jaar zorgt alleen maar dat studenten hier nooit meer vanaf komen! Met de (stijgende) rente meegerekend betalen studenten veel meer af dan dat ze ooit hebben geleend.

5. ‘D66 en GroenLinks zijn onderwijspartijen.’

Studenten werken nu al gemiddeld 13 uur om naast hun studie te werken. Met de afbraak van de stufi zal dit alleen maar toenemen. Bij de ‘onderwijsvisie’ van D66 staat niet de opleiding van onafhankelijke geesten centraal, maar de belangen van BV Nederland. Deze week werd bijvoorbeeld bekend dat Philips 70 promotie-plekken financiert aan de TU Eindhoven. Universitair onderwijs is een vorm van staatssteun aan multinationals.

6. ‘Bezuinigen zijn noodzakelijk.’

De 1% bezit in Nederland bijna 25 procent van het totale vermogen. Deze week maakte Oxfam Novib bekend dat de drie rijkste Nederlanders evenveel bezitten als de 3 miljoen armsten. Multinationals betalen steeds minder belasting en gebruiken Nederland als belastingparadijs. Bezuinigen is een keuze, omdat Rutte en Samsom het geld niet willen halen bij wie het hebben: belast de winsten, de vermogens en de villa’s!

………………………………………………………………………………………………………………………….

Hoe kunnen studenten winnen?

Om de druk op de regering op te voeren, is het nodig dat er actiecomités worden opgericht in alle studentensteden. Kritische studenten, activisten en studentenorganisaties zouden samen vergaderingen moeten beleggen. Samen staan we sterker!

Hierbij zijn vier punten belangrijk:

1. Betrek zoveel mogelijk studenten.

We staan hier vandaag met een kleine groep studenten. Alleen als we duizenden studenten met ons meekrijgen kunnen we deze maatregel stoppen, en voorkomen dat Bussemaker volgend jaar terugkomt om onze OV-kaart af te pakken!

2. Organiseer van onderaf en zo democratisch mogelijk.

Hierdoor wordt de drempel voor studenten om zich aan te sluiten zo laag mogelijk, oefent iedereen controle uit over de inhoud en vorm van de acties en bouw je aan draagvlak. Meer weten (en doen) meer dan één!

3. Voer actie!

Dit kabinet is niet onder de indruk van het zoveelste kritische opinieartikel. Het kabinet wordt geraakt in haar portemonnee als studenten het dagelijks leven ontregelen. Dat is de les van de schoonmakersstaking.

4. Zoek aansluiting bij werkende mensen.

Iedereen die niet in het bezit is van rijke ouders zou de strijd van studenten voor goed en toegankelijk onderwijs kunnen steunen.