Workers Memorial Day

Donderdag 28 april is het Workers Memorial Day, de internationale dag ter herdenking van mensen die door hun werk de dood vonden of gewond raakten. Dat daarvoor een speciale dag in het leven is geroepen, geeft aan hoeveel mensen in een onveilige werkomgeving werken. Op 1 april jl. kwamen nog twee Bosnische lassers om het leven bij een ongeval in Sluiskil bij het bedrijf Yara.
15 april 2011


Foto: Demonstratie in Londen op 28 april 2009 met de eis om de wetgeving over bouwveiligheid te verbeteren.

Wereldwijde statistieken geven de redenen voor Workers Memorial Day:
• Elke 15 seconden valt een dode op het werk: 6000 per dag.
• Werk doodt meer mensen dan oorlogen, en verwondt of verminkt meer mensen.
• Bijna 270 miljoen ongelukken worden per jaar geregistreerd, waarvan 350.000 fataal. Veel van deze tragedies kunnen voorkomen worden.
• De Internationale arbeidsorganisatie ILO schat dat per jaar 2,2 miljoen mensen overlijden door hun werk. Door een ongeluk of door bijvoorbeeld kanker, veroorzaakt door het werken met chemicaliën.
• 28 april is niet alleen een dag om slachtoffers te herdenken maar ook om veiligheid en gezondheid op het werk te promoten.

In Nederland sterven jaarlijks honderden mensen aan asbest, dat tegenwoordig verboden is als bouwmateriaal. Asbest veroorzaakt jaarlijks 700 doden door longvlieskanker, maar is daarnaast waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor 900 longkankerdoden. De bouw is één van de gevaarlijkste industrieën, samen met de chemie.

Volgens het TNO vonden in Nederland in 2008 ‘naar schatting 230.000 arbeidsongevallen plaats met letsel en verzuim. Daarvan leidden 4600 arbeidsongevallen tot ziekenhuisopname. Achtennegentig ongevallen hadden een dodelijke afloop. De kans op een arbeidsongeval was tussen 2005 en 2008 stabiel, terwijl daarvoor nog een daling was waar te nemen.’ Goede arbeidsomstandigheden staan dus permanent onder druk.

Workers Memorial Day wordt al jaren georganiseerd in Canada en de VS, en is nu een wereldwijde traditie. 28 April is erkend door de ILO en de International Trade Union Confederation (ITUC) als International Workers’ Memorial Day. De inmiddels overleden arbeidersactivist Tommy Harte introduceerde Workers Memorial Day in 1992 in Engeland onder het motto ‘Herdenk de doden: vecht voor de levenden’.

Het uiteindelijke doel moet zijn om door investeren, scholing en training de veiligheid zodanig te verhogen dat iedere werknemer gezond weer naar huis gaat. Zolang dit niet het geval is, is het goed ons jaarlijks te bezinnen. Daarmee laten we onze waardering te laten blijken voor hen die tijdens het werk zijn omgekomen. De FNV roept vakbondsleden op aan deze herdenking deel te nemen.

FNV en aangesloten bonden organiseren op donderdag 28 april 2011 aanvang: 18.00 uur een korte bijeenkomst, met kranslegging, bij het Edo Fimmen monument, in het Buizenpark op Katendrecht.