Word donateur

Via de formulieren op deze pagina kun je een eenmalige donatie aan de Internationale Socialisten doen of een maandelijkse bijdrage vastleggen.

Financiële onafhankelijkheid is een groot goed. Als Internationale Socialisten maken we geen gebruik van subsidies en hebben we geen advertenties in onze krant en website. Om actie-initiatieven te kunnen nemen of de krant uit te brengen zijn wij volledig afhankelijk van de steun van onze leden, donateurs en abonnees. Wij begrijpen dat niet iedereen in staat is om op maandelijkse basis bij te dragen, maar als organisatie zijn wij blij met alle beetjes. “Ieder naar vermogen”, zoals het socialistische gezegde wil. Met de Internationale Socialisten (IS) draaien we elk dubbeltje om.

Voor het doen van een donatie zijn er twee mogelijkheden. Je kunt een maandelijkse donateur worden. Hiermee machtig je ons om iedere maand een vast bedrag van je rekening te halen. Dit stelt ons in staat om ook op lange termijn plannen te maken. Maandelijkse donateurs ontvangen ook iedere maand de krant van de IS, de Socialist. Hiernaast is het ook mogelijk om eenmalig een bedrag over te maken. Dit kan direct via ideal.

De Internationale Socialisten staan als ANBI geregistreerd. Giften zijn dus ook aftrekbaar bij de belasting. Opzeggen kan altijd via het contact-formulier op de website.

 

 

 

 

1. Doe een eenmalige bijdrage!

Donaties kunnen worden overgemaakt naar NL14 INGB 0004 9828 52 t.n.v. Internationale Socialisten te Amsterdam, o.v.v. ‘donatie’.

Donaties kunnen ook via Ideal worden gedaan:

Bedrag

 

2. Word vaste donateur!

Via onderstaand formulier kun je vaste donateur worden. Mensen die maandelijks een bedrag laten afschrijven, ontvangen automatisch ook de krant in de bus. Hiermee steun je ons op structurele basis.

 

  Privacy

  Gegevens worden veilig over SSL verstuurd en niet online bewaard.

  Personalia

  Adres
  Financieël


  Met een doorlopende machtiging geeft u toestemming aan de Vereniging Internationale Socialisten om maandelijks een incasso-opdracht te sturen naar uw bank en geeft u toestemming aan uw bank om overeenkomstig deze opdracht het bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze binnen 56 dagen / 8 weken laten terugboeken door uw bank. Ons IncassantID is: NL81ZZZ341167220000

  Nieuwsbrief


    Ja, stuur mij de nieuwsbrief.