Women on Waves verdient al onze steun

Vorige week voer de boot van Women on Waves voor de vijfde maal uit op campagne, ditmaal met bestemming Marokko. Naast veel steunbetuigingen kregen zij ook harde kritiek. Hun acties liggen al langer onder vuur worden van anti-abortusgroepen. Maar ook voorstanders van legale abortus beschuldigen hen, van kolonialisme. De boot naar een islamistisch land varen zou gelijk staan aan het opdringen van westerse waarden aan islamistische vrouwen. Niets is minder waar.
12 oktober 2012


Door Catherine Black

Women on Waves, in 1999 opgericht door Nederlandse abortusarts Rebecca Gomperts, vecht voor toegang tot veilige abortus in landen waar het illegaal is. Eerder voerden zij actie in Polen, Ierland, Spanje en Portugal. In internationale wateren valt hun boot onder de Nederlandse wetgeving en mogen zij, na lange juridische strijd, aan boord abortussen tot 6,5 week zwangerschapduur uitvoeren. Via internet verstrekken ze informatie over hoe vrouwen een veilige medicamenteuze abortus kunnen uitvoeren. De medijnen (misoprostol en mifepristone) zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgebreid onderzocht en zowel heel veilig als effectief bevonden.

De campagnes van Women on Waves worden niet door iedereen gewaardeerd, zoals bleek bij Pauw en Witteman op 9 oktober. Daar vond journaliste Hassnae Bouazza dat Women on Waves te ongeduldig waren, en met hun actie het langzame liberaliseringsproces in gevaar bracht – het vaste argument van koningsgezind rechts.

Bouazza werd echter bijgevallen vanuit onverwachte hoek. In een stuk getiteld ‘Koloniale arrogantie in modern jasje’ op Joop.nl schrijft Claudia Biegel denigrerend: ‘De blije abortusboot komt naar je toe, of je dat wil of niet’. Maar zij draait de zaken om: het zijn niet de pro-keuze activisten, maar autoritaire staten en anti-abortuslobby die hun wil proberen op te leggen aan vrouwen.


Gezondheid en rechtvaardigheid

De cijfers liegen er niet om. Women on Waves berekende dat in Marokko 90 vrouwen per jaar overlijden aan de gevolgen van een onveilige abortus. Een veelvoud daarvan loopt blijvende gezondheidsschade op of verminking. Wereldwijd sterven jaarlijks 47 duizend vrouwen aan de complicaties van een onveilige abortus. Dat is elke 9 minuten een dode.

De discussie over het recht op veilige abortus kan daarom niet worden gereduceerd tot een filosofische of religieuze kwestie, maar moet een antwoordt bieden op deze ernstige bedreiging voor de volksgezondheid van vrouwen.

Zoals in alle landen ter wereld waar abortus illegaal is, is de situatie voor rijke vrouwen anders dan voor arme. Voor het juiste bedrag zijn er wel arsten te vinden die een veilige abortus willen uitvoeren. Rijke vrouwen hebben de ook mogelijkheid om naar het buitenland te reizen om daar een veilige legale abortus te doen. Het zijn armere vrouwen die het meest lijden en overlijden daar waar het recht op veilige abortus ontbreekt.
Toegang tot abortus is daarmee ook een kwestie van sociale rechtvaardigheid.

Kolonialisme?

Women on Waves begrijpt dat het gevecht voor legalisering van abortus veelal een lange weg zal zijn, maar legt zich niet neer bij het feit dat ondertussen vrouwen niet geholpen kunnen worden. De boot is vooral van symbolische waarde om aandacht voor het onderwerp te generen en bovenal bekendheid te geven aan de telefonische hulplijnen en internetpagina’s waar vrouwen informatie kunnen krijgen om zelf een medicamenteuze abortus te doen. Beschikking over die informatie legt vrouwen niets op, maar geeft keuzemogelijkheid, waarmee ze veilig hun lot in eigen hand kunnen nemen.

Het op zijn zachts gezegd opmerkelijk dat, nu het gaat om abortus, in de media te lezen dat ‘westerlingen islamitische vrouwen hun wil niet moeten opleggen’ terwijl we continu aanhoren dat ze hun hoofddoeken af moeten doen en van de islam moeten afkeren. Regeringen die abortus illegaal willen houden zullen natuurlijk het (terechte) sentiment tegen buitenlandse inmenging in hun land aanspreken om verzet te generen tegen het recht op abortus.

Women on Waves begrijpt dat emancipatie en de strijd voor het recht op legale veilige abortus vooral een gevecht is van vrouwen in landen zelf die ze bezoeken. Daarom werken ze uitsluitend met en op uitnodiging van lokale (vrouwen)organisaties. Dat is geen kolonialisme maar solidariteit.

Oprichtster Rebecca Gomperts en alle andere vrouwen van Women on Waves verdienen daarom ook onze solidariteit voor hun feminisme in actie.

Lees ook: Legalisering abortus gaat over sociale rechtvaardigheid

  • Wil je reageren op dit artikel? Stuur ons een mail.
  • Met socialisme.nu en De Socialist proberen we socialistische ideeën toegankelijk te maken voor iedereen. Om dit te blijven doen kunnen we alle hulp gebruiken. Wil jij ons ook steunen? Neem dan een abonnement op De Socialist of word donateur: vul hier het formulier in.