Wilders' zaakje stinkt

Nu Wilders in de media verschijnt met poesjes op zijn arm, koffie schenkt voor bejaarden en zich gematigder wil profileren, is het hoog tijd voor een reality check. De buschauffeurs van Rotterdam en Den Haag weten het al. Die scholden de PVV onlangs uit voor Partij van Verraad. Maar er stinkt meer aan het zaakje van Wilders.
26 februari 2011

Door Mylène Bolder

De PVV doet alsof ze tegen de gevestigde orde is en opkomt voor de ‘hardwerkende Nederlanders’. Dat was al niet zo, maar nu Wilders junior partner is in een VVD-CDA regering wordt nog duidelijker dat hij net zo pro-markt en pro-rijken is als de rest van het establishment.

Pro-establishment

Weet u nog? Dezelfde avond dat de uitslag voor de Tweede Kamer verkiezingen bekend werd, gaf Wilders aan bereid te zijn om zijn AOW-standpunten te laten vallen als hij daarmee de kans kreeg om te regeren. Dat was nog maar een voorbode van wat Wilders allemaal aan verkiezingsbeloften zou breken.

Het Wetenschappelijk Bureau van de SP publiceerde onlangs een onderzoek naar het stemgedrag van de PVV in de Tweede Kamer. Dit zijn maar enkele voorbeelden van een lange lijst:

De PVV stemde voor het korten van de huurtoeslag. Dat kost huurders met een laag inkomen 180 euro per jaar. De belofte van de PVV om tegen ‘graaiers en profiteurs’ in actie te komen blijkt eveneens loos. De partij stemde tegen een Balkenendenorm in de cultuursector en in de zorg. Voor de aanschaf van een JSF testtoestel werd wel voorgestemd. Ook stemde de PVV voor subsidies voor grote bedrijven. Wilders zegt tegen marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde voor particuliere investeringen en winstuitkeringen in ziekenhuizen.

Waar ze voor de keus stond stemde de PVV consequent tegen de belangen van gewone mensen en voor het bedrijfsleven en de meer vermogenden.

Een thuis voor nazi’s

Hoewel de PVV bij hoog en laag beweert geen enkele band te hebben met extreem-rechts gedachtegoed, denken tientallen bekende nazi’s daar anders over.

Uit onderzoek van de anti-fascistische onderzoeksgroep Kafka blijkt dat bij de deelname van de PVV aan de provinciale Statenverkiezingen heel wat notoire extreem-rechtse figuren betrokken zijn. Een aantal van hen tekende ondersteunende verklaringen voor de provinciale verkiezingen van 2 maart. Daaronder zijn prominenten van de neonazistische Nederlandse Volks-Unie (NVU).

Kafka noemt onder andere Alexander van Hattem (derde op de lijst in Noord-Brabant), die als ‘Jonge Fortuynist’ banden zou hebben aangeknoopt met de extremistische splinterpartij Nieuw Rechts. Sebastian Kruis (tiende op de lijst van Zuid-Holland) noemde Mussolini op een website ‘het grootste staatshoofd dat de wereld ooit gekend heeft’.

In Zuid-Holland wordt de partij ondersteund door Dick Hartman, die begin jaren tachtig actief was in de NVU. Volgens Kafka hield hij zich in de jaren daarna bezig met websites over de SS en de NSB. Hartman maakte gebruik van de schuilnaam Seyffardt, naar een Nederlandse generaal die in de Tweede Wereldoorlog sympathiseerde met het nationaal-socialisme.

Laten we ook niet vergeten dat Wilders vorig jaar tijdens zijn bezoek aan Londen massale steun kreeg van de fascistische knokploegen van de ‘English Defence League’.

Het is geen toeval dat zulke figuren zich identificeren met een partij als de PVV. De oorlogsretoriek tegen moslims en migranten, de hang naar gewelddadige oplossingen voor maatschappelijke problemen en het systematisch willen uitsluiten van bepaalde etnische groepen, raakt een gevoelige snaar bij veel nazi’s. Wilders is een ijsbreker voor hun gedachtegoed.

Hypocriete huichelaars

De PVV hamert er op dat de Islam vrouwen en homoseksuelen onderdrukt, maar zelf is ze geen haar beter.

Onlangs steunde de PVV het voorstel van het CDA om de abortusregeling te verkorten van 24 naar 22 weken. Dat ging PVV’er Karen Gerbands niet ver genoeg. Die ziet het liefst dat vrouwen überhaupt niet meer zelf over abortus mogen beslissen. ‘Zelfbeschikking is mooi, maar verantwoordelijkheid ook.’ Gerbrands vindt dat artsen voortaan moeten bepalen of abortus is toegestaan.

Als je volgens anderen wel in aanmerking komt voor een abortus, dan moet je het nog wel even zelf betalen. Fleur Agema pleitte voor het intrekken van subsidies aan abortusklinieken. Vrouwen die ongewenst zwanger raken moeten hun abortusbehandeling zelf betalen wat ‘losbandig gedrag’ zou tegengaan. Als het aan de PVV ligt zijn vrouwen noch baas over eigen hoofd noch baas in eigen buik.

Homorechten zijn ook niet veilig bij de PVV. De Haagse fractie sprak zich uit tegen het gedogen van homo-ontmoetingsplaatsen in de stad. Het liefst zien zij homoseksuelen teruggetrokken in darkrooms. Bovendien wil het huidige kabinet, met gedoogsteun van de PVV, gezinsvorming met buitenlandse partner beperken tot stellen die al getrouwd zijn. Laat het nu net zijn dat homo’s, lesbiennes en transgenders in de meeste landen niet kunnen trouwen. Waardoor het onmogelijk wordt om als homoseksueel je buitenlandse partner naar Nederland te laten overkomen.

Dit is het ware gezicht van de PVV: leugens, racisme en hypocrisie. Wilders en zijn criminele bende zijn er vóór het establishment, vóór de rijken en vóór de bedrijfstop. Het enige wat ze ‘hardwerkende Nederlanders’ en onderdrukte groepen te bieden hebben is angst, verraad en verdeeldheid. Dat is goed voor de bazen, maar niet voor de rest.