Wilders – profeet van de haat

Met zijn film Fitna beoogt Wilders de Koran en daarmee alle moslims te ontmaskeren als fascistisch. Het resultaat is een virulente propagandafilm die past in de traditie van Der ewige Jude, waarmee de nazi’s in 1940 hun beeld van joden verspreidden.
28 maart 2008


Der ewige Jude was bedoeld als de ontmaskering van de ‘geassimileerde’ joden in Duitsland, zoals de inleidende tekst duidelijk maakt: ‘De geciviliseerde joden die we uit Duitsland kennen, geven ons slechts een onvolkomen beeld van hun raciale eigenaardigheden. Deze film toont originele opnames uit de Poolse getto’s, hij toont ons de joden zoals ze werkelijk zijn, voordat ze zich achter het masker van beschaafde Europeanen verstopten’. Joden zouden zich anders voordoen om te infiltreren en de wereldheerschappij te veroveren. Alleen nazi’s doorzien deze huichelarij: ‘Instinctloze volkeren laten zich bedriegen, beschouwen de joden werkelijk als hun gelijken’. Der ewige Jude moest het volk onderwijzen in de gemeenheid van de joden door een aaneenschakeling van afstotelijke beelden zoals wemelend ongedierte, bloedige slachtingen en haatdragende commentaren.

Hoewel de overeenkomst tussen Fitna en Der ewige Jude groot is, zijn er ook belangrijke verschillen. Het belangrijkste is dat Wilders’ ideologie niet het klassieke fascisme omarmt, maar die van ‘de oorlog tussen beschavingen’. Het effect van Fitna is echter hetzelfde: het stigmatiseren en ontmenselijken van een hele bevolkingsgroep.

Met Fitna wil Wilders zijn eigen beeld van moslims verspreiden door ze te ontmaskeren, te laten zien wat ze in ‘werkelijkheid’ zijn en niet zoals ze zich in Nederland en andere Europese landen ‘voordoen’. Ondanks ‘opgeluchte’ eerste reacties uit de politiek en media, valt Fitna niet mee. Wilders’ propagandafilm plant de zaden van angst en haat.

In de eerste helft plakt hij beelden van geweld en terreur-aanslagen aan elkaar. Hier worden teksten soms onjuist vertaald of uit hun context gehaald. Ook zien we grove fouten zoals de foto van rapper Salah Edin die door moet gaan voor Mohamed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Het grootste probleem is echter dat Wilders het geweld van een kleine minderheid van moslims afschildert als het gevolg van teksten in de Koran. Daarmee maakt hij elke moslim tot een verdachte. Hij roept het beeld op van moslims als mensen die gewelddadig en terroristisch zijn, die van hun geloof vrouwen willen stenigen en niet-moslims willen uitmoorden.

Na deze gruwelijke beelden volgen beelden van moslims in Nederland. Terwijl we op het scherm een gehoofddoekte vrouw met een kinderwagen zien, verschijnt het aantal moslims in 1909 (54), in 1960 (458.000) en 2004 (944.000). De waarschuwing is duidelijk: terroristische, homo’s vermoordende, vrouwen stenigende moslims gaan Nederland en de rest van de wereld overnemen, als dappere mensen als Wilders hen niet stoppen. In het beeld verschijnen negatieve krantenkoppen over ‘moslims’ en ‘jihad’, wat ook iets zegt over de stigmatiserende berichtgeving in de media. En aan het eind verschijnen de didactische boodschappen: ‘De islam wil overheersen, onderwerpen en is uit op de vernietiging van onze beschaving’ en ‘Stop de islamisering, verdedig onze vrijheid’.

Met Fitna (dat oorlog en chaos betekent) verspreidt Wilders zijn ideologie van ‘de oorlog tussen beschavingen’. Het overgrote deel van moslims is niet gewelddadig of terroristisch en is niet uit op de ondergang van het westen. De boodschap van Wilders is bovendien hypocriet. Het zou niet moeilijk zijn om een film te maken die de gruweldaden van ‘het westen’ verfilmt sinds de kolonialisering van de islamitische landen vanaf eind achttiende eeuw begon en daarachter de beelden te monteren van de bezetting van Indonesië, Palestina, Libanon, Irak en Afghanistan. Veel van de honderdduizenden slachtoffers die omkwamen bij de ‘westerse’ verovering van die landen hadden geen telefoon, zoals de vrouw die in Fitna op 9/11 vanuit de Twin Towers haar een hulpmedewerker belt. Hun stemmen hebben we nooit gehoord voordat ze door precisiebombardementen werden uiteengereten. Het zou ook niet moeilijk zijn om de commentaren van Bush die de Irakezen een oorlog van shock and awe belooft, of die van Wilders die ‘bombardeer Iran’ roept, aaneen te monteren en de beelden van Guantanamo Bay en Abu Ghraib eraan toe te voegen.

Hoe hard Wilders zich ook tegen terrorisme uitspreekt, de realiteit is dat de politiek die hij propageert – haat tegen moslims, steun voor de bezetting van Irak, Afghanistan en Palestina, en de verspreiding van het vrije markt kapitalisme dat in de regio armoede en ongelijkheid creëert – de drijvende kracht is achter terrorisme.

De beste remedie tegen terrorisme is het wegnemen van die voedingsbodem. Daarbij zijn moslims niet een vijand maar een bondgenoot.