Wilders’ nieuwste bliksemafleider: geef Oost-Europeanen maar de schuld

Het meldpunt van de PVV waar men klachten kan deponeren over ‘MOE-landers’ – mensen uit Midden- en Oost-Europa – heeft tot veel opschudding geleid. Op de site kun je klagen over dronkenschap, geluidsoverlast, vervuiling, verloedering, parkeeroverlast en het verlies van je baan aan mensen uit bijvoorbeeld Polen, Bulgarije of Roemenië. Je hoeft niet links te zijn om te zien dat hier sprake is van stigmatisering en racisme – en een doorzichtige poging van Wilders om iets te doen aan zijn stand in de peilingen.
16 februari 2012

Foto: Poolse arbeiders moesten in juni 2011 actie ondernemen met de vakbond toen een Brabantse aspergeplukster weigerde hun lonen uit te betalen. Dit soort zaken kan niet gemeld worden op de PVV-site.

Door Jelle Klaas

De PVV wil in Nederland geen Polen of Bulgaren. Alle vooroordelen worden erbij gehaald: ze zouden crimineel zijn, dronken, luidruchtig en ‘onze’ banen afpakken – om maar weer hun punt te maken dat de grenzen dicht moeten.

Nu is het een feit dat geluidsoverlast vervelend is. Maar dat geldt of het nu Poolse, Britse of Nederlandse herrie betreft. Bovendien is het ook een feit dat werknemers van bijvoorbeeld Poolse afkomst in Nederland voor lage lonen en met nauwelijks sociale rechten keihard werk verrichten. Ze worden in die zin nog harder uitgebuit dan veel andere ‘hardwerkende Nederlanders’.

Dit is niet de groep die Nederland overlast bezorgt. Willen we het over dit soort problemen en oplossingen hebben, dan doen we er beter aan om te kijken naar de bron van de ellende: degenen die het politieke bestel runnen en de arbeidsmarkt op basis van de laagste arbeidsvoorwaarden willen openbreken. De komst van Midden- en Oost-Europeanen naar Nederland is geen toestroom van ‘profiteurs’ en ‘gelukszoekers’, maar heeft alles te maken met een Europa waarin neoliberale belangen de leidraad zijn, ten koste van gewone Polen, Bulgaren, Grieken en Nederlanders.

Het zijn de beleidsmakers in Den Haag en Brussel die een Europese ‘competitieve’ economie nastreven waarin arbeid wordt verricht voor het laagste loon en naar de armoedigste sociale maatstaven. Onder het mom van ‘flexibilisering’ draaien bijvoorbeeld Poolse arbeiders hier vaak veel langere uren om een waardig bestaan op te bouwen, vanwege de slechtere arbeidsvoorwaarden in Polen. Tegelijk wordt daarmee de basis gelegd om aan de poten van de rechten van alle arbeiders te zagen.

Bezuinigingen

In die context is het voor de PVV natuurlijk handig als ‘Henk en Ingrid’ hun woede hierover juist focussen op het fout parkeren door hun Bulgaarse onderburen. De PVV is tenslotte als gedoogpartner zelf medeverantwoordelijk voor de bezuinigingen, en dat bewustzijn begint onder haar aanhang de laatste periode meer te groeien. Wilders ziet zijn partij teruglopen in de peilingen en wil nu wel erg opzichtig scoren door behalve moslims nu ook de ‘MOE-landers’ de schuld te geven.

Dat Rutte zich niet wil distantiëren van de PVV-actie hoeft niemand te verbazen. Het laat maar weer zien hoe hypocriet zijn woorden zijn, over ‘een premier voor alle Nederlanders’ en hoezeer hij de steun van zijn gedoogpartner nodig heeft.

Tegelijkertijd was er wel kritiek van Hans van Baalen (VVD) op de PVV. Maar de motieven van de liberale Europarlementariër hebben niets te maken met een principieel geluid tegen vreemdelingenhaat. Hij zal zich vooral druk maken om de Nederlandse handelsrelatie met Polen die in het geding is gekomen door het meldpunt. Bovendien is Van Baalen in het Europees parlement zelf een aanjager geweest van de aanval op de arbeidsrechten van Polen én Nederlanders.

Des te meer is het toe te juichen dat zoveel mensen de vreemdelingenhaat van de PVV snel herkenden en hun afkeer tonen over de website van Wilders. Op dinsdag hadden al meer dan 2000 mensen zich beklaagd bij een Antidiscriminatiebureau en de sites met ‘tegenmeldpunten’ – waar je klachten kan indienen over de ‘overlast’ door PVV’ers – schoten als paddenstoelen uit de grond.

Vooroordelen

Toch is er geen reden de website vooral op een lacherige manier te bekijken, daarvoor is dit een te ernstige zaak. Er is afgelopen jaren sprake van groeiende haat en vooroordelen tegen mensen uit Oost-Europa. Ook binnen links is dat merkbaar. In 2011 was het bijvoorbeeld de Haagse PvdA-wethouder Norder die daklozen van Poolse afkomst wilde weren uit de daklozenopvang en het had over een ‘tsunami van Oost-Europeanen.’

De SP had al in 2005 een meldpunt concurrentievervalsing vanwege de ‘massale toestroom van Polen en andere Oost-Europeanen’. Die zou volgens de SP tot ontwrichting van de arbeidsmarkt leiden. Nu stelde de SP weliswaar terecht dat de arbeidsvoorwaarden van Polen in Nederland verbeterd zouden moeten worden. Maar het is eerder regel dan uitzondering dat de partij stil blijft zodra Wilders weer van leer trekt tegen migranten en moslims – op zoek naar stemmers onder de PVV-aanhang.

Nu regeringen in heel Europa proberen de rekening van de crisis af te wentelen op gewone mensen zou links zich dan ook solidair moeten verklaren met elke Oost-Europeaan die in Nederland wordt aangevallen. Internationale solidariteit, hun strijd is onze strijd: dat soort basisprincipes moeten door links weer worden aangevoerd. Het gevecht tegen afbraakpolitiek moet daarom gepaard gaan met een strijd tegen racisme – of het nu onze Poolse, Marokkaanse of Griekse collega’s zijn die onder vuur liggen.

Zie ook het filmpje van LuckyTV hieronder: “Discriminatie en stigmatisering? Die website is niet van de regering”