Wilders’ giftige keuken: islamofobie verpakt in sociale retoriek

Er ligt een demonstratie van de PVV tegen het kabinetsbeleid in het verschiet, en Wilders heeft nauwe samenwerking met het Front National en het Vlaams Belang aangekondigd. Daarom is het belangrijk te begrijpen hoe deze partijen sociale retoriek misbruiken, en hoe links daarmee moet omgaan.
13 september 2013

Door Pepijn Brandon

Toen in 2008 de instorting van de financiële markten het faillissement van het neoliberalisme aantoonde, leek het tijd voor links om te oogsten. Maar vijf jaar later is duidelijk dat in veel landen in Europa extreem-rechtse partijen in staat waren een slaatje te slaan uit de economische crisis.

‘We laten ons nu niet meer gijzelen door journalisten of andere politici. Als we veel gemeenschappelijk hebben, werken we samen. Als we dat niet hebben, doen we dat niet.’ Met die woorden kondigde Wilders eerder dit jaar nauwe samenwerking aan met andere uiterst rechtse partijen. Inderdaad hebben deze partijen veel met elkaar gemeen.

En dat blijft niet alleen beperkt tot felle moslimhaat. Ook in hun sociale retoriek tappen extreem-rechtse partijen in Europa uit eenzelfde vat. Met harde aanvallen op de ‘asociale’ gevestigde politiek en de ‘dictatuur van Europa’ proberen ze groeiende onvrede over werkloosheid en bezuinigingen te sturen in een richting die met een sociaal antwoord op de crisis niets te maken heeft.

Wilders presenteert zichzelf als de stem van de slachtoffers, en schuwt daarbij niet gebruik te maken van taal die traditioneel alleen door links wordt gebruikt. Terwijl hij zelf meewerkte met Rutte I, spreekt hij nu over ‘afbraakbeleid’ en stelt hij dat Rutte ‘Nederland kapot heeft gemaakt’.

Ook zijn collega’s over de grenzen gebruiken traditioneel linkse terminologie voor hun rechtse boodschap. Het Vlaams Belang heeft het in zijn sociaal-economische programma Een beter Vlaanderen voor een lagere prijs over een onoverbrugbare ‘sociale kloof’, die het natuurlijk ook ziet als een kloof tussen Wallonië en Vlaanderen.

Het Front National gaat nog een stapje verder – niet vreemd in een land met zo’n sterke traditie van sociale strijd. Partijleider Marine le Pen sprak eind augustus over ‘het financiële en bancaire totalitarisme dat sluipend geïnstalleerd wordt in Europa door de acties van de Trojka’, en dat zal leiden tot ‘ontwrichting van de eurozone’.

Van buiten

Maar juist het voorbeeld van het Front National maakt ook duidelijk waar voor radicaal rechts de grenzen liggen van het gebruiken van traditioneel linkse terminologie. De kern van de extreem-rechtse boodschap is tenslotte dat de ‘natie’ een front moet vormen tegen de ‘volksvreemde’ invloeden. Het idee dat de sociale kloof door de natie zelf loopt, en dat Nederlandse, Franse of Vlaamse slachtoffers van de crisis vooral staan tegenover Nederlandse, Franse of Vlaamse veroorzakers, gaat in tegen de kerngedachte van nationalistische politici.

Ook voor het Vlaams Belang of de PVV komt de dreiging altijd van buiten. Dat beeld van een sluipend complot van schimmige financiers die hun vingers uitstrekken naar de brave, hardwerkende burger brengt ons al snel terug in de bruinste hoekjes van het Europese verleden. En zeker voor het Front National, met zijn lange geschiedenis van antisemitisme en sterke continuïteit met fascistische organisaties uit de jaren veertig en vijftig, is dat geen toeval.

In hun analyse van de crisis beschuldigen de extreem-rechtse partijen echter twee categorieën mensen ervan dat ze de natie van binnenuit ondermijnen: migranten en links. Hoe Wilders moslims gebruikt als zondebok voor economische problemen vraagt niet om veel uitleg, maar zijn obsessie met links is des te opvallender. Anders dan vooral Frankrijk, en in mindere mate België, is er in Nederland geen heel sterke traditie van militante vakbondsstrijd en grote radicaal linkse partijen.

Toch wees Wilders in het televisie-interview waarin hij zijn samenwerking met deze partijen aankondigde op de ‘marxisten van de PvdA en de FNV’ als hoofdveroorzakers van de crisis. Bij de gesjeesde jongetjes van GeenStijl lijkt het nog een vorm van satire om zelfs door en door sociaal-liberale PvdA-ministers naar Noord-Korea te wensen.

Maar bij Wilders valt te zien dat het hier wel degelijk gaat om een politiek programma. Het Vlaams Belang stelt het in nog wat klassiekere termen in een reactie op kritiek uit vakbondshoek: ‘Het Vlaams Belang pleit voor een klimaat waarin ondernemers en werknemers beseffen dat ze dezelfde belangen hebben, namelijk economische groei, jobs en welvaart. Vlaanderen moet weg uit de marxistische analyse met zijn klassenstrijd.’

Oplossingen

In plaats van sociale strijd tegen de crisis wil extreem-rechts nationale weerbaarheid. De vice-voorzitter van het Front National vergeleek afgelopen maand de EU met een buitenlands leger, en ook Wilders spreekt graag in termen van ‘invasies’ en ‘vreemde overheersing’. Het ontbreekt extreem-rechts aan een diepere, sociale analyse van de crisis.

Daarom vervallen ze ofwel in de meest tegenstrijdige voorstellen (belastingen sterk verlagen voor iedereen en meer sociale uitgaven voor iedereen, de grenzen hermetisch sluiten en volop internationaal meedraaien), of blijken ze nog neoliberaler dan de Europese Commissie zelf.

De demonstratie die Wilders organiseert de zaterdag na Prinsjesdag komt niet uit de lucht vallen. Ze past precies in de strategie zoals die sinds het uitbreken van de crisis ook wordt gevoerd door andere uiterst rechtse partijen in Europa, waarbij Wilders steeds nauwere aansluiting zoekt. Het herkennen van die strategie maakt het ook duidelijk wat de houding van links moet zijn. Aan dezelfde kant staan als extreem-rechts is principebreuk, zelfs als het maar gaat om een gelegenheidscoalitie.

Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het in de praktijk helaas niet altijd. Op een vakbondsdemonstratie van thuiszorgwerkers vlak voor de zomer mocht PVV-Kamerlid Fleur Agema op het podium uitleggen dat de PVV tegen bezuinigingen op de zorg is. In de Tweede Kamer stelde dezelfde Fleur Agema dat de oplossing voor de PVV de ‘ont-islamisering van de zorg’ is. Het opbouwen van gezamenlijke strijd van de slachtoffers van de crisis en het zaaien van communale haat tussen de slachtoffers van de crisis sluiten elkaar uit. Daarnaar handelen is de eerste stap naar een links antwoord op sociale afbraak.

Morgen, 14 september brengt Wilders een bezoek aan het centrum van Heerlen. Daarom organiseert een groep activisten een protest tegen hem van 12.30 tot 14.00 uur. Plek: Stationsstraat, bij het oude Arcus College. Wees erbij!
____________________________________________________________________________________________________

Lees ook de brochure Wilders en de opkomst van radicaal rechts in Europa door Maina van der Zwan.

In deze brochure analyseert Maina van der Zwan de opkomst van Wilders en hoe deze zich verhoudt tot extreem-rechts in Europa. Hij gaat daarnaast in op het gebrek aan een overtuigend alternatief vanuit parlementair links, en zet uiteen hoe de PVV en radicaal rechts wel effectief kunnen worden bestreden. Deze brochure is verplichte kost voor iedereen die meer wil weten over radicaal rechts en de daarmee gepaard gaande toename van racisme – en deze wil helpen bestrijden. Alleen wanneer we hun opkomst begrijpen kunnen we ook hun ondergang organiseren.

De brochure is los te koop voor 3 euro (4,50 per post). Bulkbestellingen krijgen een flinke korting. Bestel hier >>