'Wij hebben dezelfde vijand tegenover ons'

'Onderwijs en openbaar vervoer liggen allebei onder vuur. Wij hebben dezelfde overheid tegenover ons. Wij, de werknemers in het openbaar vervoer in de 3 grote steden, verklaren ons bij deze solidair met jullie strijd.'
25 maart 2011

Actievoerders tegen bezuinigingen in het openbaar vervoer. Amsterdam, 14 februari, 2011.

Foto: Actievoerders tegen bezuinigingen in het openbaar vervoer. Amsterdam, 14 februari, 2011.

Beste studenten,

Vandaag voeren jullie alweer actie tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet op het onderwijs. Halverwege februari hebben de werknemers bij het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag actie gevoerd tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer. Binnen 2 weken zullen wij weer actie gaan voeren.

Jullie, als studenten, maken veelvuldig gebruik van het openbaar vervoer. Maar als het aan deze regering en haar gedoogpartner ligt wordt er 120 miljoen bezuinigd op het openbaar vervoer in de drie grote steden. Als gevolg zullen er in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag veel minder bussen, trams en metro’s gaan rijden, zullen er lijnen gaan verdwijnen en zal er op een groot aantal lijnen geen avonddienst of weekenddienst meer zijn. Dit betekent een enorme verslechtering van het openbaar vervoer, maar vooral ook dat de werknemers van het openbaar vervoer in de drie grote steden net zo bedreigd worden als de studenten.

Publieke diensten worden door dit kabinet uitgehold en de banen en lonen van de werknemers die erin werkzaam zijn staan op het spel. Het is onacceptabel dat er zo bezuinigd wordt terwijl de veroorzakers van de crisis door deze regering in de watten worden gelegd. Het is ons gezamenlijk belang een breed front te vormen tegen de regering die de lasten van de crisis op de ruggen van de studenten, de werkende mensen in Nederland en de onderkant van de samenleving afwentelt.

Onderwijs en openbaar vervoer liggen allebei onder vuur. Wij hebben dezelfde overheid tegenover ons. Wij, de werknemers in het openbaar vervoer in de 3 grote steden, verklaren ons bij deze solidair met jullie strijd. Een overheid die de rekening eenzijdig neerlegt bij de onderkant van de samenleving, bij de publieke dienstverlening, bij de werkende mensen en bij de studenten vereist één gezamenlijk strijdende bevolking die daartegen in verzet komt. Wij zijn niet de veroorzakers van de crisis en wij horen die crisis dus ook niet te betalen!

Wij beseffen dat onze strijd en jullie strijd niet los van elkaar staan. Goed, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk onderwijs is een recht dat verdedigd moet worden! Dat doen jullie nu en daarvoor prijzen wij jullie. Wij wensen jullie succes met jullie strijd en rekenen straks op jullie steun bij onze strijd.

Namens de actievoerders in het openbaar vervoer,

Ger Geldhof

Overgenomen van Onderwijs is een Recht.