Wie betaalt in het AOW- en pensioendossier?

Medio 2008 ging de hele FNV nog voor een AOW op 65 jaar. Stem voor het sociaal akkoord dan blijft de AOW op 65. Dat ging de FNV wel regelen, ook al stond de verhoging van de AOW gewoon zwart op wit in de tekst van het sociaal akkoord. Er waren immers genoeg alternatieven en dat klopt. Die alternatieven zijn er vandaag de dag nog steeds.
11 oktober 2011

Foto: Havenarbeiders demonstreren in Rotterdam voor behoud van pensioen, 21 november 2009.

Uit de Vecht Voor Je Recht nieuwsbrief nr 83

Daarom is het ook tragisch om te zien waar we nu met de FNV zijn aangespoeld. Een tot op het bot verdeelde FNV waarin niet de vraag is: hoe houden we AOW en pensioen op 65 jaar voor iedereen?, wat immers de meest solidaire oplossing is, maar: hoeveel zijn wij bereid weg te geven? Waarbij het federatiebestuur (FB) een grotere bereidheid heeft om de belangen van de werknemers te verkwanselen dan AbvaKabo FNV en FNV Bondgenoten. Maar ook in het alternatief van deze twee bonden wordt de rekening op de verkeerde plaats neergelegd, namelijk de middeninkomens.

Federatiebestuur slaat modderfiguur

Als je de weg beziet die het FB gegaan is sinds 2008, dan is het een en al treurigheid. In juni van dat jaar sloot men een principeakkoord, want het maximale was bereikt. Dat maximale was een verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd in twee stappen naar 67 jaar, een gebrekkige compensatie, de mogelijkheid tot gokken met pensioengeld en geen regeling voor werknemers in zware beroepen. Je moet maar durven als je begonnen bent met: het blijft gewoon 65 jaar.

Sinds juni is het principeakkoord veranderd in een nader uit te werken raamwerk, heeft het kabinet al meerdere malen concessies gedaan en daarmee staan de onderhandelaars van de FNV volkomen voor schut. Hoezo maximaal haalbaar? Conclusies verbinden aan je eigen falen is er niet bij. Sterker: terwijl men wist dat de twee grootste bonden tegen waren heeft men gewoon doorgedrukt. Als je dan weet dat deze twee bonden 90% van de CAO’s en daaraan gerelateerde pensioenregelingen in hun werkgebied hebben, dan is het FB de weg volkomen kwijt geraakt. Het opzeggen van het vertrouwen door deze twee bonden is dan ook volkomen terecht. Er kan voor dit FB geen toekomst meer zijn binnen de FNV.

Lage inkomens en zware beroepen hebben het nakijken

In het pensioenakkoord zit onvoldoende compensatie van de AOW door een hogere indexering. Hierover waren velen het eens, zo ook de PvdA. Het kabinet heeft nu extra compensatie geboden in de vorm van een doorwerkbonus vanaf 61 jaar. Maar als het CPB aangeeft dat zij verwachten dat 43% van deze groep in 2020 daadwerkelijk zal werken, dan krijgt 57% dus helemaal geen compensatie.

Wij denken dat vooral werknemers met een laag inkomen of een zwaar beroep met 61 jaar al van de arbeidsmarkt af zijn of gedurende de periode voor 67 jaar van de arbeidsmarkt verdwijnen. Zij bouwen dan geen of onvoldoende compensatie op. De route WW, bijstand en dan AOW zal steeds vaker voorkomen. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de rekensom die FNV Bouw heeft gebruikt om haar bondsraad te overtuigen. Wij hebben rekensommen gezien van FNV Bondgenoten waaruit blijkt dat eerder uittreden onbetaalbaar is.

FNV Bouw heeft tot op heden haar rekenwerk niet openbaar gemaakt, maar zij heeft wel gezorgd voor een gespleten FNV door het FB te redden in plaats van die te laten vallen en zo de weg te openen voor een frisse nieuwe start van de FNV. PvdA en FNV Bouw hebben zich laten paaien door Kamp, maar de uitkomst is niet dat werknemers dadelijk tot en met 65 jaar kunnen stoppen.

Uit een hoge hoed verscheen opeens een alternatief van de twee grote bonden. Iedereen met een aanvullend pensioen tot aan €10.000 moet op 65 jaar kunnen stoppen en de mensen met een hoger aanvullend pensioen gaan hiervoor betalen. Dit lijkt verdacht veel op de variant die begin 2010 naar de prullenbak werd verwezen, namelijk een inzet voor inkomens tot €35.000. Destijds was het argument dat hiermee de achterban in tweeën werd verdeeld en dat dit ongewenst was. Dat is natuurlijk nu ook het geval.

Laten we eens iemand met een MBO-diploma nemen, die later ook binnen zijn beroep nog wat heeft bijgeschoold. Een gekwalificeerde vakman die zeker aan het einde van zijn salarisschaal aan €40.000 per jaar kan komen. We nemen het FNV-uitgangspunt van een fiscaal lage franchise en we laten hem op tijd beginnen met pensioenopbouw zodat hij op zijn 65ste zeker 80% van zijn pensioengrondslag heeft opgebouwd. Heeft hij mooi een stukje ruimte om zelf vroeger uittreden te financieren. De franchise is dan €12.000 en zijn opgebouwd pensioen op 65 bedraagt €22.400 en daarmee valt hij in de groep waarvan de twee grote bonden vinden dat hij wel kan mee betalen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Hoeveel is niet duidelijk, want zo uitgewerkt is deze losse flodder niet. Altijd netjes je pensioenpremie betaald en dan is dat de oplossing. Wij dachten van niet.

Laat de echt hoge inkomens betalen

Er is 14 miljard gemoeid met de hypotheekrenteaftrek. Als je de hypotheekrenteaftrek garandeert tot €400.000 en daarboven afschaft levert dit minstens 4 miljard op en dat is net zoveel als het huidige AOW-dossier. Om €400.000 aan hypotheek te krijgen moet je minstens €75.000 per jaar verdienen. Dan praat je niet meer over de middeninkomens.v

Daar komt bij dat de schade groter wordt als de hypotheek hoger is en voor een hypotheek van €550.000 moet je een jaarinkomen hebben van €100.000. Daarmee komt de meeste schade ook bij de hoogste inkomens terecht. Het kan dus wel degelijk op een rechtvaardige manier worden opgelost. Laat AOW en pensioen intact en haal het geld ergens anders.

Politieke jongerenorganisaties zijn ook het spoor bijster

De jongerenorganisaties van VVD, PvdA, D66, GroenLinks en SGP komen in het geweer tegen het pensioenakkoord, want dat is in het voordeel van de 50-plussers en laat jongeren de rekening betalen. Dat de jongeren van VVD en D66 hiermee komen is nog te begrijpen. De sociaal-economische programma’s van deze partijen zijn gebaseerd op het stelen van de armen en het schenken aan de rijken. Dus laten we die 50-plussers die geen tijd meer hebben om een AOW- en pensioengat te repareren maar flink laten bloeden, want dat is lekker solidair.

Niet dat jongeren daar wat aan hebben maar het klinkt wel goed. De SGP moet volgens ons vooral op God vertrouwen, waarom die zich ermee bemoeien is ons niet helder, maar van GroenLinks en PvdA-jongeren hadden wij gedacht dat zij voor progressieve oplossingen zouden zijn zoals hierboven beschreven.

Jong en oud zijn het beste af als wij met elkaar de solidariteit opbrengen om de AOW en het pensioen op 65 te houden en de rekening van de crisis daar neer te leggen waar hij hoort te liggen. De rijken, de multinationale ondernemingen en vooral bij de banken want bij die graaiers ligt de echte oorzaak van de huidige ellende. Het aantal miljonairs is in 2010 met 10% gestegen tot het absolute record aantal van 134.100: een bizar record als we tegelijkertijd de AOW en het pensioen van de gewone mensen moeten slopen om de kosten van de crisis te betalen.

Laat de rijken de crisis betalen en kom naar De hete Herfst op zondag 16 oktober vanaf 13.00 uur in de Melkweg te Amsterdam.

Ga naar EuropaMoetAnders en teken de petitie en abonneer je op de nieuwsbrief van FNV Vecht Voor Je Recht.