Wereldwijd protest tegen Monsanto

Afgelopen zaterdag werd wereldwijd in 49 landen gedemonstreerd tegen Monsanto. In Nederland waren er twee protesten. Bij de Landbouwuniversiteit te Wageningen waren 1500 betogers, en drie- a vierduizend in Amsterdam.
27 mei 2013

Door Joan van Tongeren

Monsanto, het grootste landbouwbedrijf ter wereld, bezit 80 procent van de zadenmarkt. Het past grootschalige genetische manipulatie toe en legt patenten op zijn ʻgemodificeerdeʼ zaden. Kleine bedrijven en boeren verdrijft het zo van de markt. Tegelijkertijd komt de voedselketen in gevaar, bijvoorbeeld door het landbouwgif waar bijen mee in aanraking komen.

Zaterdag uitten in 370 steden overal ter wereld burgers hun groeiende bezorgdheid over deze praktijken, onze voedselvoorziening en drinkwater. Het protest is vooral gericht op gentech-toepassingen bij gewassen als soja, mais,zonnebloemen, koolzaad en alfalfa, en tegen gebruik van de nieuwste generatie insecticiden (neonicotinoides) en onkruidbestrijdingsmiddelen als Roundup.

Obama tekende onlangs een verklaring, dat Monsanto wordt gevrijwaard van schadeclaims van particulieren. De regulering van de Europese zadenmarkt is aanstaande, in juli zou deze van kracht worden- zonder onze toestemming.

ʻStop de macht van het kapitaal, zaaigoed is van ons allemaalʼ, riep de spreekster op het podium op de Dam. Medeorganisator Boris Bernard vertelt dat hij twee weken geleden met vier anderen was samengekomen om deze demonstratie te organiseren. ʻHet is puur een actie door individuele mensen die zich ongerust maken over de genetisch gemanipuleerde organismenʼ. Enthousiast: ʻDit is een echt Facebook-event: je rekent op 20 procent van de aanmeldingen (5600), maar ik schat dat er 3500- tot 4000 mensen hier zijn!ʼ

Greenpeace en Amnesty steunen de actie, maar zijn niet vertegenwoordigd. Groen Links, de Groenen en de Partij voor de Dieren zijn aanwezig, maar de vertegenwoordigers spreken op eigen titel. De sprekers benadrukken dat het om economisch belang gaat, om steeds maar nieuw zaad en gif te verkopen. Monsanto procedeert vervolgens boeren kapot, met de beschuldiging dat zij het zaad hebben ʻgestolenʼ terwijl hun zaad juist werd besmet door verspreiding van zaad van Monsanto.

Vuist

ʻHet is hoopvol dat een vuist wordt gemaaktʼ, zegt een spreker, ʻniet alleen tegen Monsanto, maar ook om bedrijven te steunen die op natuurlijke, biologische wijze producerenʼ. Er is ook zelfkritiek: Kon een bedrijf als Monsanto haar gang gaan en zo groot worden doordat wij wegkeken, door onze onverschilligheid en gemakzucht? Spreker Ronald (de Groenen): ʻTransparantie en voedsel labelen, dat eisen we, en voedsel kiezen dat niet ten koste van Moeder Aarde gaatʼ.

Een demonstrant uit Mexico vertelde over de Mexicaanse provincie Quintaja Roo, waar Monsanto een deal met de gouverneur aan het sluiten is om bos te kappen voor maisplantages. Er zijn geen rivieren, alleen grondwater. De watervoorraad zou in handen komen van, en vervuild worden door Monsanto. Voor de bevolking zou er geen schoon drinkwater meer zijn!

Er waren veel betrokken, creatieve mensen, sommigen met veel vragen, en mensen die zich al in dit onderwerp hadden verdiept. Velen, zoals ook bij Occupy, legden een link met de ʻvrije marktʼ en het kapitalistische systeem.

Drie leden van Anonymous droegen borden met bijen erop en de oproep hen te beschermen tegen het insecticide neonicotinoid, een van de grootste oorzaken van de huidige massale bijensterfte. ʻ90% van de bijen komt in aanraking met deze insecticide en verdwaalt. De 10 procent die wel terugkeert naar de bijenkorf, besmet de babybijen, die doodgaan. Nederland wijkt als enige land af in de onderzoeksresultaten naar bijensterfte. Bayer, Europese zusterorganisatie van Monsanto, is de grootste financier van de Universiteit van Wageningen en onderzoek dat hen niet welgevallig is, wordt niet gepubliceerd.ʼ

Samar was ongerust dat politici bedrijven beschermen terwijl ze dat met de burgers zouden moeten doen. Veel bezorgde, boze, betrokken mensen ervaarden deze dag dat ze niet alleen staan maar deel zijn van een veel grotere, wereldwijde groep. Het is essentieel dat deze groep in bewustzijn en omvang groeit, om zeggenschap op te eisen over landbouw, productie, handel en consumptie. Onze hele voedselketen moet gebaseerd zijn op integriteit: van zaadje in de aarde tot het eten op ons bord.

Zie meer fotoʼs op Facebook, en filmpjes op Earth Matters.