Wereldleiders laten de wereld finaal naar de klote gaan

foto: wikimedia commons
Het laatste IPCC-rapport schetst een inmiddels vertrouwd beeld. Er wordt veel te weinig gedaan om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. We stevenen af op een opwarming van ruim 3°C tegen het einde van de eeuw, met catastrofale gevolgen.
24 mei 2022

Om dat te voorkomen had al veel eerder moeten worden ingegrepen, maar nu komt ook het punt in zicht waarna effectief ingrijpen niet goed meer mogelijk is. De uitstoot moet voor 2030 met een derde verminderen om zelfs maar de mogelijkheid open te houden dat de opwarming onder de 1,5°C blijft.

Ondertussen blijft de uitstoot van broeikasgassen gewoon doorgroeien. De Nederlandse regering subsidieert de fossiele energie met miljarden euro’s. Elementaire stappen als het isoleren van woningen, het prioriteren van het OV boven het autovervoer, het terugdringen van de luchtvaart of het aanpassen van het elektriciteitsnetwerk om het geschikt te maken voor groene energie worden niet genomen. Wel grijpen regeringen, waaronder de zogenaamd groene regering in Duitsland, de oorlog in Oekraïne gretig aan om astronomische bedragen in wapentuig te investeren. Dat is niet alleen een enorme verspilling, maar ook zeer vervuilend, zowel in de productie als in het gebruik. De Nederlandse regering grijpt de oorlog ook gretig aan om de gaswinning te hervatten. Onze regeringsleiders zien dat ze moeten kiezen tussen het afwenden van een ramp en het beschermen van de winsten van het grote kapitaal en kiezen ondubbelzinnig voor het laatste.

In Den Haag en een reeks steden elders op de wereld demonstreerden wetenschappers tegen het gebrek aan actie tegen klimaatverandering. Deelnemers gaven aan zich niet gehoord te voelen en ze hebben gelijk. Het is echter de hoogste tijd om op te houden daar verbaasd over te zijn. We moeten er de consequenties aan verbinden: om het tij te keren moet de fossiele industrie onder democratische controle komen en moeten hun lakeien die het kabinet bevolken aan de kant worden geschoven. De klimaatbeweging moet zich oriënteren op een klimaatrevolte.