Welkom uitstel voor marktwerking postbedrijf

Na het van tafel halen van de versoepeling van het ontslagrecht loopt opnieuw een neoliberaal plan minstens vertraging op. Het kabinet besloot gisteren om de liberalisering van de post uit te stellen. Een welkome tegenslag voor een heilloos voornemen.
7 december 2007

postbodes protesteren in Den Haag
Voor de regering biedt dit uitstel tijd om gewenste duidelijkheid te krijgen over het hoe en wat. Mensen die er werken kunnen het uitstel echter gebruiken om van uitstel afstel te helpen maken. Want net als op andere gebieden is ook meer marktwerking bij de post een slecht plan, met asociale consequenties. Tachtig procent van het TNT-personeel vertelde in een peiling dat marktwerking afbreuk doet aan het plezier in hun werk. Werkdruk en zorg om de baan speelt hierin een rol.

Concurrenten als Sandd betalen vaak veel minder: zij hanteren stukloon, wat neerkomt op minder dan het minimumloon. TNT wil, om die concurrentie het hoofd te kunnen bieden, soortgelijke beroerde arbeidsvoorwaarden door kunnen drukken. Dit alleen al is reden genoeg om in de particuliere postbezorging geen concurrentie toe te laten en dus de liberalisering van de post te stoppen.

Vakbonden en SP voerden en voeren actie tegen het liberaliseringsplan. Hoe dit verzet bijgedragen heeft tot het besluit om deze liberalisering op te schorten, is niet duidelijk. Beslissend lijkt een ontwikkeling in Duitsland te zijn. Daar is nu een minimumloon voor postarbeiders afgesproken. Daarmee kreeg het argument dat liberalisering nodig is omdat in andere landen hetzelfde gebeurt, en dat de concurrentie het vereist, een knauw. TNT Post spreekt van vals spel in Duitsland. Maar als postbestellers in Duitsland recht op een minimumloon krijgen, waarom hun Nederlandse collega’s dan niet?

De strijd tegen deze liberalisering krijgt nu nieuwe kansen. De SP eist dat staatssecretaris Heemskerk (PvdA) in de nieuwe Postwet opneemt dat postbedrijven een CAO dienen af te sluiten met hun personeel. Zo wordt voorkomen dat bedrijven met elkaar concurreren door lonen zoveel mogelijk te drukken, en kunnen ook ontslagbescherming en WW- en pensioenrechten geregeld worden.