Welkom in Wilders’ Tuigdorp

Wat moet je als PVV, als je hoofdthema is dat de islam en de islamitische wereld niet te verenigen zijn met democratie, terwijl de meest democratische opstand van de 21ste eeuw precies in het Midden-Oosten aan het woeden is? In je honger naar aandacht richting de komende verkiezingen verschuif je de camera’s dan maar liever snel naar je andere speerpunt – ‘veiligheid’ – om daar vervolgens lekker extreme voorstellen over de politiek in te slingeren. En ja hoor: media exposure gegarandeerd.
12 februari 2011

Door Jelle Klaas

‘Tuigdorpen’, zo luidde het voorstel van Wilders van deze week. Afgesloten kampen bestaande uit containerwoningen, ver weg van de bewoonde wereld, waar mensen die drie keer ‘de fout’ zijn ingegaan verplicht moeten gaan wonen.

Zoals al veel gegrapt wordt op internet: vanuit de PVV is dit natuurlijk een praktische oplossing, want zo komt een groot deel van hun criminele Kamerleden lekker dicht bij elkaar in de buurt te wonen, dat vergadert wel zo makkelijk. Echter, zonder gekheid, het gaat natuurlijk om het zoveelste walgelijke voorstel om ‘keihard op te treden’.

Los van de praktische bezwaren – waar bouw je zoiets (ergens op de Veluwe?), hoe dwing je gezinnen hierheen te gaan (deportatie per trein?) en te blijven (wachttorens, waakhonden?) – is een dergelijk containerdorp overduidelijk in strijd met een veelheid aan wetten en mensenrechtenverdragen.

‘Drie keer in de fout’

Daarnaast, wat is ‘drie keer in de fout gaan’? Gaat daar ook het dragen van een burka of een hoofddoek onder vallen? Ongetwijfeld hebben de PVV’ers dat ook in hun racistische achterhoofd. Afgelopen week echter doelden de extremisten vooral op overlastgevende pubers in de wijk.

Wilders gaf aan dat als dit soort kinderen naar een tuigdorp gaan, de hele familie maar meemoet: ‘Zet al het schorriemorrie bij elkaar’. Het feit dat pubers overlast veroorzaken, komt volgens de PVV kennelijk door hun familie. Die familieleden, ook zal zijn ze niet veroordeeld, moeten maar collectief boeten voor de overlast die hun pubers veroorzaken. Op basis van hun opvattingen over straffen zou je toch denken dat de PVV en de Taliban betere vrienden zouden zijn.

De media, rechtse politici, maar helaas ook regelmatig linkse parlementariërs geven in verhouding opvallend veel aandacht aan buurtproblemen – niet om die op te lossen, maar om ermee te scoren. Opvallend was hoe in dezelfde week dat in 2008 de crisis losbarstte, er in de Tweede Kamer vooral gediscussieerd werd over lastige jongeren in een wijk in Gouda. De hele politiek viel over elkaar heen met het roepen om ingrijpen, meer politie en hardere straffen.

Oorzaken

Dat neemt niet weg dat problemen in buurten zeker reëel en heel erg vervelend kunnen zijn. Agressieve hangjongeren die de boel vernielen zijn geen verzinsel van de PVV. Maar willen we praten over oplossingen, dan moet er gekeken worden naar de oorzaak van de overlast. Waarom hebben deze jongeren aan de onderkant van de sociale ladder niets anders te doen, waarom keren ze zich zo tegen de maatschappij?

Schreeuwen om tuigdorpen moet de aandacht wegtrekken van hoe de politiek zelf al jarenlang faalt door onder het mom van ‘liberalisering’ en ‘versobering’ allerlei sociale voorzieningen – waaronder bijvoorbeeld buurthuizen – weg te bezuinigen. Steeds grotere groepen jongeren worden door ditzelfde beleid uitgesloten van goed beroepsonderwijs en van gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

Het deporteren van jongeren en hun familie naar ‘tuigdorpen’ is dan ook vooral een klassiek voorbeeld van ‘blaming the victim’ en een bliksemafleider voor Haagse hypocrisie. Het is nota bene de PVV zelf die met haar gedoogsteun het minderheidskabinet van VVD en CDA in het zadel houdt en daarmee de bezuinigingen mogelijk helpt maken op buurtvoorzieningen, openbaar vervoer en onderwijs – precies de basis van de problemen die nu in de schoenen van ‘hangjongeren’ geschoven worden.

Fietsendieven

In hun toelichting op het voorstel noemde de PVV ook fietsendieven als kandidaat voor de tuigdorpen. Maar diefstal van fietsen stop je alleen door armoede aan te pakken en daar als politiek miljoenen voor vrij te maken, in plaats van dat geld in de bouw van containerdorpen en prikkeldraad te steken. Het PVV-plan voor tuigdorpen is dan ook niet alleen stigmatiserend, stupide, barbaars en een schending van mensenrechten, het is ook absoluut geen oplossing voor de problemen die de PVV beweert te willen bestrijden.

Wat zou het in dat licht een verademing zijn als links eens niet zou meehuilen met rechts, wanneer PowNed voor de zoveelste keer een YouTube-filmpje van een rel met hangjongeren tot Brede Maatschappelijke Discussie probeert te bombarderen.

Laat de verkiezingscampagnes liever verrijkt worden door het aanpakken van het echte schorriemorrie van Nederland: de grote graaiers in al die reeds bestaande tuigdorpen gefinancierd door hypotheeksubsidie en belastingvoordelen, hun bezuinigingsvrienden van de VVD en het CDA, en Wilders die het met zijn stormram van repressie en racisme allemaal mogelijk helpt maken.