Welkom in de hel van Enschede

De Nederlands Volks-Unie (NVU) wilde zaterdag 28 mei een intimiderende parade van nazi-vlaggen en racistische leuzen door Enschede houden. Maar een leuke middag hebben ze niet gehad in het multiculturele Enschede. Meer dan 500 tegendemonstranten hebben hun mars ontregeld. Uiteindelijk konden de nazi's alleen een ingekorte mars afmaken onder zware politie-begeleiding.

29 mei 2011


Foto: Demonstranten heten de nazi’s welkom in Enschede, 28 mei, 2011.

Door Dave Dear

De mobilisatie voor de tegendemonstratie was voornamelijk in handen van Laat Ze Niet Lopen. Samen met lokale activisten werden er flyers en stickers verspreid. Daarnaast werden er informatie-avonden in zowel Utrecht als Enschede zelf gehouden. Ook de website werd regelmatig voorzien van de laatste ontwikkelingen.

De oproep was simpel: Kom zaterdag vanaf 12:00 uur naar de Molenstraat / Stationsplein waar de nazi-mars begint en overstem hun racistische boodschap met oorverdovend lawaai. Gebruik bijvoorbeeld toeters, fluitjes, ratels en natuurlijk je stem! Daarnaast moedigen we mensen aan om zelf een actie te verzinnen voor langs de route. We hopen samen met de buurt de ruimte voor de neonazi’s zo klein als mogelijk te maken.

Al geruim voor de aanvang van de demonstratie had zich al een groep van ongeveer honderd mensen verzameld om de nazi’s op te wachten en uit te fluiten. De eerste groep van 11 nazi’s uit Duitsland werden dan ook snel van het stationsplein verjaagd en moesten onder politiebegeleiding wachten op het perron.

De tegendemonstratie werd snel groter en groter. De ME die ondertussen het stationsplein had vrijgemaakt was in groten getale aanwezig. Toch konden ze niet voorkomen dat de linie doorbroken werd en het stationsplein weer ingenomen werd. Hierdoor kon de NVU niet volgens de geplande route van start, maar moesten ze via een andere weg aan hun demonstratie beginnen.

Gedurende de gehele demonstratie werd de groep van ongeveer 60 nazi’s continue overstemd door een haast oorverdovend geluid van honderden mensen met fluitjes, toeters en leuzen. Daarnaast was er een constante druk op de ME, die de nazi’s moesten beschermen, waardoor de demonstratie van de NVU vroegtijdig werd beëindigd en de route drastisch werd ingekort.

Met de leus: ‘Welkom in de hel van Enschede’ werden de nazi’s de laatste meters naar de trein begeleid. Het vertrek werd met luid geklap gevierd en er overheerste een gevoel van saamhorigheid en voldoening.

Mensen van jong tot oud en van divers pluimage stonden zij aan zij om de ruimte van de nazi’s zo klein mogelijk te maken en dat is gelukt! De samenwerking tussen studenten, buurtbewoners, activisten, migranten, voetbal-supporters en vele anderen vormde de drijvende kracht achter dit succes. Nazi’s zijn in Enschede niet welkom en dat bleek gisteren overduidelijk. No Pasarán!!

Videoverslag van de tegendemonstratie:

Mobilisatiefilmpje van Laat Ze Niet Lopen:

Stop de nazi-mars op 28 mei in Enschede! from Laat ze niet lopen! on Vimeo.