Wat is het antwoord op ISIS?

Het idee dat Amerikaanse en Nederlandse bommen het antwoord zijn op de gruweldaden van ISIS is even simplistisch als desastreus. ISIS kan slechts gestopt worden door acties die de voedingsbodem wegnemen, het lokale gewapende verzet tegen ISIS versterken en bijdragen aan de opbouw van een progressief alternatief.
4 november 2014

Door Peyman Jafari

Stop westerse oorlogen: zolang het militaire geweld en de aanwezigheid van de VS en hun bondgenoten in het Midden-Oosten voortduren, blijft het dweilen met de kraan open. ISIS is grotendeels het product van de invasie van Irak in 2003 en de daaropvolgende bezetting, die tienduizenden burgerslachtoffers maakte.

In de Abu Ghraibgevangenis werden Irakezen vernederd en gemarteld. Fallujah, de stad waar de leider van ISIS vandaan komt, werd voor veel Irakezen het symbool van Amerikaanse gruweldaden toen het in 2003 en 2004 werd belegerd en gebombardeerd. In de jaren daarna waren er meer kindersterfte, leukemie en andere vormen van kanker dan in Hiroshima nadat de VS in 1945 een atoombom erop gooiden.

Verdeel-en-heers

Stop westerse verdeel-en-heers: toen de Britten na de Eerste Wereldoorlog het huidige Irak veroverden, plaatsten ze leden van de soennitische minderheid op hoge posities om als koloniale machthebbers het land te besturen. De VS, die in 2003 Irak binnenvielen, ontmantelden de door soennieten gedomineerde legertop en bureaucratie, en steunden een door sjiieten gedomineerde regering die vaak de soennieten discrimineert.

Stop de islamofobie: ISIS staat voor een interpretatie van de islam die indruist tegen wat de meeste moslims geloven en hoe ze leven. Ze onderdrukken sjiieten en soennieten die hun regels niet volgen. Politici en opiniemakers die de opkomst van ISIS toch aan ‘de islam’
wijten en eisen dat alle moslims er afstand van nemen, drijven moslimjongeren juist in de armen van ISIS. Zij en ISIS delen hetzelfde wereldbeeld van ‘botsende beschavingen.’

Bestrijd de Golfdictaturen: deze regimes, met Saudi-Arabië voorop, hebben de opmars van ISIS mede mogelijk gemaakt. Ze komen uit dezelfde wahabistische traditie in de islam. De Saudische heersers hebben miljarden uitgegeven om deze zeer conservatieve stroming te promoten als stormram tegen de revoluties in de regio.

Via hen hebben ze systematisch haat gezaaid tegen sjiieten om hun regionale concurrent Iran te verzwakken. Ze stuurden of lieten toe dat er geld en wapens naar ISIS in Syrië stroomden om Irans bondgenoot Assad te verzwakken.

Koerdische strijd

Steun de Koerdische strijd: de Koerdische mannen en vrouwen die de afgelopen maanden hun stadje Kobanê in Syrië hebben verdedigd laten zien dat ISIS ook gewapend bestreden kan en moet worden.

Maar terwijl de Koerden in Kobanê hard vochten, hield NAVO-bondgenoot Turkije de komst van wapens en strijders uit andere Koerdische gebieden tegen, uit angst voor het oplaaien van de Koerdische onafhankelijkheidsstrijd.

De NAVO-landen hebben indirect en soms direct de onderdrukking van de Koerden gesteund, bijvoorbeeld door de PKK op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen. De VS hebben meerdere keren in de geschiedenis de Koerden gesteund als het hun uitkwam, om ze daarna keihard te laten vallen.

Koerdische leiders in Noord-Irak zijn meer geïnteresseerd in hun eigen machtspositie en willen hun regio veranderen in een neoliberale vazalstaat voor de VS. Terwijl hun troepen op de vlucht sloegen, waren het de linkse Koerdische strijders die naar het front gingen.

Revolutie

Steun de revolutionaire krachten: waar revolutie is, is contrarevolutie. Toen revoluties in 2011 de dictators van Egypte en Tunesië ten val brachten, braken protesten uit in Syrië, Jordanië, Libië, Jemen, Bahrein en Saudi-Arabië. Het Syrische leger onderdrukte de protesten, terwijl het Saudische ingreep in Bahrein. De NAVO-interventie in Libië was bedoeld om de greep op de regio niet te verliezen. In Egypte pleegde het leger een staatsgreep.

Maar contrarevolutie kan ook de vorm aannemen van reactionaire religieus geïnspireerde bewegingen zoals ISIS. Om de aandacht van hun eigen macht en corruptie af te leiden, stoken de Saudische heersers het sektarisme op dat ISIS voedt.

Het wegebben van de Egyptische revolutie heeft ook een deel van de hoop op vrijheid, gelijke rechten en sociale rechtvaardigheid weggenomen. Die hoop, zoals ook zichtbaar in de Koerdische strijd, is het sterkste wapen tegen ISIS.