War on terror brengt ook ons in gevaar

De dreiging van een aanslag in Amsterdam, precies vijf jaar na de verschrikkelijke aanslagen in Madrid, laat zien hoe de ‘War on Terror’ ook gewone mensen in Nederland in gevaar brengt.
13 maart 2009

Ikea Amsterdam
Vrijwel alle informatie die tot nu toe naar buiten is gekomen over de dreigende aanslagen bij de Amsterdamse vestiging van Ikea en de Amsterdam Arena en de arrestaties die daarop volgden, is afkomstig van de politie. Dat is op zichzelf reden tot voorzichtigheid. Ook voor verdachten van terrorisme geldt dat zij onschuldig zijn tot hun schuld is bewezen. Maar dat ook Nederland doelwit zou kunnen zijn van een terroristische aanslag hoeft niemand te verbazen.

Vanaf het moment dat George Bush de misdadige aanslagen van 11 september 2001 gebruikte om zijn eigen misdadige oorlogen in Afghanistan en Irak te lanceren, hebben anti-oorlogsactivisten ervoor gewaarschuwd dat de ‘War on Terror’ de kans op aanslagen in de betrokken landen zou vergroten. De drama’s in Madrid vijf jaar geleden en in Londen in 2005 illustreerden op tragische wijze hoe onveilig de wereld was geworden. Maar deze tragedies stonden niet op zichzelf. De mensen die omkwamen bij de aanslagen in Londen en Madrid waren net zo goed het slachtoffer van terreur als de vele duizenden onschuldigen die omkwamen door de staatsterreur van onze regeringen in Afghanistan en Irak.

Door steun te geven aan de oorlog in Irak, door in de frontlinies mee te vechten in Afghanistan en door zich kritiekloos achter Israël op te stellen tijdens de recente slachting in Gaza is de Nederlandse regering direct betrokken bij deze staatsterreur. De prominente plaats die Nederland inneemt in de Amerikaanse oorlogspolitiek werd nog eens onderstreept door de aankondiging deze week dat er, vlak voor de viering van het zestigjarig bestaan van de NAVO in Straatsburg, in Den Haag een speciale Afghanistantop georganiseerd zal worden. Deze opstelling van de Nederlandse regering is de reden waarom Amsterdam voorkomt in verklaringen van Al Qaida.

De mensen die dit soort aanslagen plegen of voorbereiden tonen daardoor dat zij meegaan in de cynische logica van een ‘botsing tussen beschavingen’. Forensen in een trein, bus of metro in Madrid of Londen, of winkelend publiek in Amsterdam, hebben part nog deel aan de misdaden die westerse regeringen begaan in Afghanistan en Irak. Grote meerderheden van de bevolking in alle westerse landen waren en zijn tegen deze oorlogen, en vele duizenden hebben hiertegen actief geprotesteerd. Door hen tot doelwit te maken van geweld, helpen degenen die dit soort aanslagen voorbereiden de verwoestende cyclus van geweld in stand te houden waarop deze oorlog drijft.

Als socialisten nemen we resoluut stelling tegen elke poging om gewone mensen op te laten draaien voor de wandaden van onze heersers. Maar we keren ons ook tegen de reactie van de autoriteiten en politici, die de terreurdreiging cultiveren als rechtvaardiging voor meer oorlogspolitiek, meer inbreuken op burgerrechten en meer racisme en islamofobie.

In de komende dagen zullen we opnieuw te zien krijgen hoe moslims die altijd vreedzaam in Nederland geleefd gedwongen zullen worden verantwoording af te leggen voor daden waar zij niets mee te maken hebben. Hoe Balkenende, Bos en Van Middelkoop hun ‘vastberadenheid’ in de War on Terror zullen herbevestigen, met net zo veel minachting voor mensenlevens hier als voor de levens van de Afghanen die zij met Nederlandse F-16’s en houwitsers laten bombarderen. En hoe Geert Wilders de angst voor een aanslag verder zal gebruiken om het vuur van de haat op te stoken.

De Spaanse bevolking werd vijf jaar geleden op verschrikkelijke wijze getroffen bij de aanslagen in Madrid. Haar antwoord op deze misdaden was niet verder te gaan in de spiraal van de haat, maar haar rechtse oorlogs-premier Aznar in de stembus af te straffen voor zijn leugens en zijn deelname aan de bezetting van Irak. De effectiefste manier om terrorisme te bestrijden is de War on Terror te beëindigen.