Wanhopige vluchtelingen in Osdorp gaan in hongerstaking

Tientallen vluchtelingen van het kamp in Amsterdam Osdorp zijn in hongerstaking gegaan. Ondanks twee maanden in de kou, demonstraties, media-aandacht en steunverklaringen, weigert de regering hen een oplossing te bieden. Er wordt zelfs gedreigd met een ontruiming. Nu moeten deze mensen, gevlucht voor hun leven, hun gezondheid in de waagschaal stellen voor erkenning als vluchteling en een verblijfsvergunning.
21 november 2012

Door Sjerp van Wouden

Afgelopen zaterdag demonstreerden de vluchtelingen van Osdorp nog met hun lotgenoten in Den Haag. Soedanezen, Somaliërs, Irakezen, Guineërs, al deze vluchtelingen verkeren in dezelfde situatie: Nederland erkent ze niet als ‘terechte’ vluchteling en ze krijgen dus geen verblijfsvergunning; maar kan ze ook niet uitzetten, soms om praktische redenen (ontbrekende papieren, oncoöperatieve regering), meestal om politieke redenen.

Somalië, verscheurd door conflict, is zo onveilig dat de Raad van State in 2009 besloot dat daarheen niet mag worden uitgezet. Toch verstrekt de Immigratie en Naturalisatie Dienst geen verblijfsvergunningen aan Somaliërs. Daardoor leven grote aantallen vluchtelingen zonder papieren op straat – ze kunnen geen kant op.

Staatssecretaris Teeven, verantwoordelijk voor vluchtelingenzaken, heeft gezegd dat hij bereid is de vluchtelingen één maand op te vangen voor hij probeert ze te deporteren. Als ze dat niet willen, worden ze weer op straat gezet. Teeven herhaalt zo wat al de status quo is en presenteert dat als oplossing. De vluchtelingen vinden dit onacceptabel. Ze weten precies hoe het systeem werkt na vele jaren worstelen met de bureaucratie.

Van der Laan

Amsterdam tart Teeven met deal over asielopvang’ kopte De Volkskrant vandaag woensdag 21 november. PvdA-burgemeester Van der Laan zou tien gemeenten bereid hebben gevonden om de asielzoekers op te vangen. ‘Een sobere bed-bad-broodvoorziening. De mensen krijgen een slaapplek en eten en hoeven overdag niet op straat te bivakkeren.’ Maar het aanbod van Van der Laan verschilt nauwelijks van dat van Teeven. De een wil de groep in één AZC en de ander wil de groep over het land verspreiden. Maar de kern is hetzelfde: het kamp moet weg, er mag geen ander kamp komen, en als de media-aandacht is afgenomen belanden de vluchtelingen op straat of in het land waar ze vandaan zijn gevlucht.

Net als Teeven, vindt Van der Laan de vluchtelingen geen mensenrechtenprobleem maar een openbare-ordeprobleem. Hij dreigt met ontruiming door de politie, zogenaamd ‘voor eigen bestwil’ van de vluchtelingen. Bij de hardhandige ontruiming van het tentenkamp in Ter Apel eerder dit jaar werden 100 vluchtelingen en activisten gearresteerd. Een kort geding door de advocaat heeft de ontruimingsdatum van het kamp in Osdorp inmiddels wel opgeschoven naar 30 november.


Hongerstaking

‘Terminando’, stelt Mouthena op het kamp als ik na aankomst hem wat te eten aanbied, ‘huelga de hambre’. Hij en tientallen andere vluchtelingen in Osdorp zien geen uitweg meer. Er rest nog maar één middel: de hongerstaking. Mouthena is een uitzonderlijk type: altijd blijft hij opgewekt overkomen. Er kan nog een grap vanaf: dit is gewoon een meer consistente vorm van ramadan. Op het blog van het kamp staat een verklaring waar Mouthena aan meeschreef.

‘Al maanden vragen we geduldig om een oplossing voor onze situatie. Al maanden steunen de Nederlanders ons. In het kamp, de demonstratie en in de media. Het enige dat de overheid ons biedt, is ons wegstoppen in een AZC voor één maand, om ons vervolgens op weer op straat te gooien als we deportatie niet accepteren. Dit is onacceptabel. Onze levens lopen gevaar in onze eigen landen. De meerderheid van ons is in hongerstaking gegaan. In hongerstaking gaan, in de winter, in een tentenkamp, met al veel mensen ziek, is levensgevaarlijk. We hopen dat de regering eindelijk onze wanhoop begrijpt en onze roep om hulp.’

Dit menselijk drama is gecreëerd door de staat en wordt bewust in stand gehouden. De slachtoffers, die in levenden lijve het falen van het immigratiebeleid aantonen, dreigen geen enkele steun te krijgen maar te worden ontruimd. Wordt vervolgd.

Raadpleeg voor updates deze site, het blog van Kamp Osdorp, de Twitteraccount van Wij Zijn Hier en de site van Occupy Den Haag.