Waarom wij vandaag demonstreren

Amsterdamse studenten protesteren vandaag tegen de afbraak van het hoger onderwijs. Sjerp van Wouden, één van de organisatoren, legt uit waarom ze vandaag weer de straat op gaan na de massale manifestatie van 21 januari.
4 februari 2011

Door Sjerp van Wouden

Vandaag demonstreren wij met honderden of meer studenten en docenten langs verschillende UvA locaties. Dit protest hebben wij georganiseerd met het Comité SOS, een organisatie van boze studenten die niet langer willen toekijken hoe Rutte, na Balkenende, onze toekomst door de WC spoelt. Wij keren ons in het bijzonder tegen de bezuinigingen, tegen het neoliberale onderwijsbeleid in het algemene. Hiertegen proberen wij een zo strijdbaar en groot mogelijke studentenbeweging op te bouwen.

Na de massale manifestatie op 21 januari gaf Rutte ons zijn middelvinger. Wat het hoger onderwijs ook van hem moge denken, Rutte zál en moet onze toekomst kapot maken. Dat ditmaal zelfs de universiteitsbesturen en honderden professoren zich achter de actie schaarden, deed hem weinig. Voor ons was het vanaf het begin duidelijk dat dit kabinet niet na slechts één manifestatie en een ‘redelijk debat’ overstag zou gaan. 21 januari kon slechts het begin zijn van iets groters. Immers, hoe veel dreiging gaat uit van een groep mensen die zich slechts eenmalig publiekelijk om iets druk maken? Om deze reden riepen wij dan ook met anderen op om na de manifestatie verder te gaan met actie voeren.

Het kabinet moet duidelijk gemaakt worden dat nagenoeg alle studenten ook ná 21 januari mordicus tegen de plannen zijn en bereid zijn actie te voeren. Alleen vastberaden en harde actie kan dit kabinet ervan weerhouden ons het studeren onmogelijk te maken. Ook daarom demonstreren wij vandaag. Dit is ook een boodschap aan onze medestudenten: door weer voor de straat te kiezen laten we zien dat we ons niet neer hoeven te leggen bij de bezuinigingen. Het initiatief voor deze actie kwam van een groep van ongeveer 20 studenten. Naderhand steunden ook de ASVA en de ASVL (de studentenvereniging van de grootste HvA locatie Leeuewenburg) de actie. Dit hebben wij evenwel vanaf de basis gebouwd, voornamelijk zonder de grote, in onze ogen tamelijk trage, organisaties.

We demonstreren niet alleen om onze woede te laten zien. We demonstreren ook omdat we kunnen winnen. De positie van het kabinet is namelijk niet benijdenswaardig. De regering heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Na de verkiezingen van 2 maart kan de meerderheid voor de oppositie wel eens groter worden. In die kamer zitten partijen die onder druk van protest, namelijk SP, PvdA, GroenLinks en D66, zich uit kunnen gaan spreken tegen de bezuinigingen. Maar dat betekent wel dat we de druk op de ketel moeten houden. We moeten toewerken naar een actietraject, met meer demonstraties en meer radicale acties. Dit betekent tegelijkertijd wel dat we ons moeten organiseren. In een aantal steden zijn er al actiecomités, in andere steden moeten die nog worden opgebouwd. Studenten die zich kwaad maken over de bezuinigingen moeten zich verenigen. Verdeeld zullen wij de bezuinigingen moeten ondergaan. Samen kunnen wij dit kabinet aan. Contact opnemen met de plaatselijke Internationale Socialisten is hierin een goede eerste stap.