Waarom we een neurodiversiteitsbeweging nodig hebben

In juni organiseerden we het Marxisme Festival – een trefpunt voor activisten en een weekend van politieke discussie. Verspreid over deze zomer plaatsen we één voor één de opnames van de inleidingen online. We hebben de vaak levendige discussie na afloop van de inleiding niet opgenomen.
16 augustus 2023

Waarom we een neurodiversiteitsbeweging nodig hebben

Dominante normen in bijvoorbeeld het onderwijs en sociale omgang maken het leven van neurodivergente mensen tot een hindernisbaan. Het kapitalisme probeert iedereen in een mal te duwen. Mensen die afwijken van de norm worden gezien als een probleem waarbij in sommige gevallen medicatie ingezet kan worden. De afgelopen jaren zien we gelukkig ook een tegenbeweging ontstaan. Hierin ligt de nadruk vooral op het zichtbaar maken en vieren van neurodiversiteit, maar er is meer nodig. Op wat voor manieren worden neurodiverse mensen tegengewerkt door het kapitalisme? Hoe zorgen we ervoor dat sociale bewegingen meer een thuis kunnen bieden voor neurodiverse mensen? Hoe bouwen we een beweging die alle obstakels aan de kant kan vegen?

De discussie wordt afgetrapt door Rinse Wagenaar en Hilde van der Wal. Rinse is onderdeel van het afdelingsbestuur van Groningen BIJ1. Hilde is actief voor de Groningse afdeling van de Internationale Activisten.

Jij wilt ons nieuws.

    Je emailadres is vereist.