'Waarin onderscheidt de VVD zich nog van de PVV?'

Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting is verbijsterd door de berichten dat de Amsterdamse VVD-fractievoorzitter Robert Flos een hoofddoekjesverbod wil invoeren voor stadhuismedewerkers, en dat VVD-Kamerlid Jeanine Hennis pleit voor de afschaffing van de grondwettelijke vrijheid van godsdienst.
16 maart 2011

Foto: Een menselijke keten tussen kerk, moskee en synagoge. Amsterdam, 13 maart 2011.

Uit het persbericht:

‘Een verbod op het dragen van religieuze tekens, waarvan alleen het hoofddoekje
expliciet wordt genoemd, kan niet los gezien worden van de hetze van de PVV tegen
hoofddoekjes.’ zegt Fred Gersteling, woordvoerder van het platform. Het Platform
vindt deze ontwikkeling zorgwekkend omdat de emancipatie van veel jonge moslima’s
in Nederland juist enorm goed gaat. Gersteling vervolgt: ‘Terecht wijst Mirjam
Sterk (CDA) erop dat een hoofddoekenverbod op dit moment de emancipatie van vrouwen
juist tegenwerkt.’

‘Het debat dat Hennis nu over afschaffing van de grondwettelijke vrijheid van
godsdienst wil voeren is geen ‘beschouwende’ en politiek neutrale discussie. Het
debat lijkt enkel te zijn ingegeven door de standpunten van de PVV over de
islamisering van Nederland.’

‘De godsdienstvrijheid, zoals vastgelegd in onze grondwet, is ooit uitgevonden door
een liberaal. Een liberaal waakt over de vrijheden van haar burgers, zou je zeggen.
Indien de VVD een deel van de bevolking wil beperken in haar vrijheden, is de vraag
waarin zij zich nog onderscheiden van de PVV. In het huidige politieke en sociale
klimaat is het noodzaak om de vrijheid van godsdienst te waarborgen.’

De afnemende verdraagzaamheid tussen bevolkingsgroepen, wat wordt bevorderd door het
huidige kabinet, is de reden voor de grote landelijke demonstratie tegen racisme
aanstaande zaterdag 19 maart op de Dam in Amsterdam om 14.00 uur.

Hier spreken (landelijke) politici van CDA (Tineke Lodders), PvdA (Tanja
Jadnanansing), GroenLinks (Liesbeth van Tongeren) en SP (Jasper van Dijk) zich uit
tegen de discriminatoire uitspraken en maatregelen van het kabinet en haar
gedoogpartij. Ook spreken Agnes Jongerius (FNV), Jan van der Kolk (Raad van Kerken),
Barriel Biekman (Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden), Elvira
Sweet (Surinaamse gemeenschap, PvdA), Mohamed Rabbae (Turkse en Marokkaanse
gemeenschappen) en Ikram Chiddi (Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland) zich uit
tegen het huidige politieke en sociale klimaat.