VVT-cao is vuil spel

De werkgevers in de VVT-sector (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) hebben een cao afgesloten met CN V en NU ’91. De cao bevat een loonsverhoging die onder de inflatie ligt en biedt verder vrijwel uitsluitend voordelen voor de werkgevers. FNV Zorg en Welzijn heeft de cao daarom terecht niet ondertekend.
7 november 2016

De verslechteringen in de cao liegen er niet om: een verbod op gebroken diensten is van de baan, zorgwerkers leveren per jaar drie verlofdagen in en het recht op betaald verlof bij ‘rouw- en trouwdagen’ wordt afhankelijk van of de werkgever dit ‘nodig’ acht. Wel staat in de cao dat zorgwerkers recht krijgen op een volwaardige 13de maand, maar die wordt pas over vier jaar ingevoerd.

Per saldo betekent de cao dus een verslechtering van de positie van zorgwerkers. Aan de hoge werkdruk wordt niets gedaan, integendeel: de cao geeft werkgevers alle ruimte om hun personeel flexibel in te zetten. De twee bondjes die hun handtekening zetten onder dit akkoord vertegenwoordigen slechts 2 procent van het personeel in de sector.

Het afsluiten van een slechte cao met kleine bonden begint een trend te worden. Eerder gebeurde hetzelfde bijvoorbeeld bij de supermarkten, Randstad en het Rijk. Door de FNV buiten spel te zetten proberen werkgevers de vakbeweging te ondermijnen en hun personeel verder uit te knijpen. De brutaliteit van de werkgevers is opvallend. In andere sectoren, zoals de brandweer en bij het Europees Octrooibureau kregen vakbondsleden afgelopen jaar te maken met intimidatie. FNV Zorg heeft haar leden opgeroepen tegen de cao te stemmen en zal bij een negatieve uitslag overgaan tot acties. Dat is hoognodig.

Het smerige spel van de werkgevers moet gestopt worden, maar ook moet de druk worden opgebouwd op de leden van de kleine bonden om zich aan te sluiten bij de FNV. Harde actie vereist ook dat er gebruik wordt gemaakt van de bredere solidariteit in de samenleving. Goede zorg is in ieders belang, daarom zouden we allemaal achter de zorgwerkers moeten gaan staan.