VVD voert campagne over de rug van vluchtelingen

foto: OMOOC
Het demissionaire kabinet heeft besloten om vluchtelingen uit Oekraïne zonder de Oekraïense nationaliteit uit te zetten. Daarmee handelt de regering in strijd met de Europese richtlijnen en toont zij opnieuw haar racistische gezicht.
4 oktober 2023

In augustus werd er gedemonstreerd door ‘derdelanders’ omdat zij uit Nederland moeten vertrekken. Het gaat om mensen die in Oekraïne werkten of studeerden, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben en vanwege de oorlog naar Nederland zijn gevlucht.

Dit betreft een groep van circa 2.500 personen tegenover de groep van ongeveer 100.000 vluchtelingen uit Oekraïne. Deze hele groep valt onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Die is in werking gesteld door de Europese Commissie en geeft vluchtelingen uit Oekraïne recht op bescherming, opvang en zorg.

De EU-richtlijn geeft alle vluchtelingen uit Oekraïne recht op bescherming. Maar de regering voert deze richtlijn selectief uit door een bepaalde groep die zij niet wil helpen uit te sluiten, terwijl zij daar juridisch helemaal het recht niet toe heeft. Het enige verschil is nationaliteit en de enige basis om hen uit te sluiten is racisme.

Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) zou het merendeel van de ‘derdelanders’ die gevlucht zijn uit Oekraïne terug naar het land van herkomst kunnen. Maar dat dat lang niet altijd het geval is, blijkt bijvoorbeeld uit de situatie van Salem, voor wie LGBT Asylum Support recent aandacht vroeg. Hij vluchtte voor oorlog tegen Oekraïne en komt oorspronkelijk uit Marokko, waar hij als lhbtqia+’er niet veilig is. Omdat Salem volgens het rechtse en inhumane beleid van Nederland als ‘derdelander’ wordt bestempeld, moet hij echter terug naar een land waar hij geen bescherming meer heeft.

Racisme

Het is duidelijk dat Nederland vindt dat de oorlog in Oekraïne enkel Oekraïners met een Oekraïens paspoort treft. Tegelijkertijd veronderstelt de regering in feite dat vluchtelingen uit Oekraïne zonder Oekraïens paspoort niet geraakt worden ofwel geen recht hebben op bescherming.

Wederom laat Nederland zijn ware gezicht zien. Vluchtelingen uit Oekraïne kregen meer mogelijkheden om te werken dan andere vluchtelingen en werden beter behandeld. Dat biedt perspectief en stelt mensen in staat een sociaal netwerk op te bouwen.

Er werd daarom vanaf het begin opgeroepen om alle vluchtelingen voortaan deze betere behandeling te geven. In plaats daarvan kiest de regering er echter voor om deze behandeling te beperken tot witte asielzoekers en ‘derdelanders’ te deporteren. De staatssecretaris wilde ‘derdelanders’ per 4 september uitzetten. Na een rechterlijke uitspraak is het uitzettingsbeleid momenteel bevroren en mag deze groep in Nederland blijven tot de Raad van State een definitieve uitspraak doet.