VSNU ontvangt Hosni Mubarak Prijs voor Goed Bestuur

Vandaag werd er door promovendi van verschillende universiteiten actie gevoerd bij het hoofdkantoor van de VSNU. Daar reikten ze de Hosni Mubarak Prijs voor Goed Bestuur uit. De jury prees bij de uitreiking van de prijs de vastberadenheid van voorzitter Sijbolt Noorda ‘om zijn eigen koers te varen, ook bij afwezigheid van draagvlak onder werknemers van de universiteiten’.
16 maart 2011

Foto: Een VSNU-bestuurslid houdt trots zijn trofee omhoog. Den Haag, 16 maart 2011

Refererend aan de recente vergadering van VSNU in een vijfsterrenhotel in
Parijs over de bezuinigingen op het onderwijs, roemde de jury ‘het gevoel
voor stijl en luxe, juist in tijden van soberheid’.

De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten voert een
jarenlange strijd om de status van werknemer die jonge onderzoekers
(promovendi) in Nederland hebben om te vormen tot die van student. De
universiteitsbestuurders willen aan de onderzoekers geen salaris betalen,
maar een beurs geven. Hierdoor zouden mensen geen werknemersrechten, zoals
een werkplek, zwangerschapsverlof en een WW-uitkering aan het eind van het
dienstverband meer hebben.

Deze maatregel is al vaak in de rechtszaal gestrand omdat rechters oordeelden
dat de onderzoekers volwaardig werk leveren, waar een volwaardige
werknemersstatus bij hoort. Omdat het de universiteitsbesturen niet lukt om
langs gewone weg het bursalenstelsel in te voeren, lobbyen ze nu bij de
regering voor een wetswijziging. Terwijl in het rapport van de commissie
Veerman over onderwijs niet gerept wordt over het bursalenstelsel, heeft de
VSNU er hard aan getrokken om in de kabinetsreactie op het rapport wel een
uitspraak te krijgen voor de nodige wetswijzigingen.

Dit was tegen het zere been van zowel jonge onderzoekers als overige
stafleden van de universiteiten. De promovendi organiseerden zich via lokale
netwerken, brainstormsessies, emaillijsten, een facebookgroep en een eigen
site (www.promovendus.org). Inmiddels tekende meer dan 700 promovendi de
petitie op de site. Afgelopen maandag verscheen in de Volkskrant een opinie
artikel waarin veel vooraanstaande professoren zich tegen het
bursalenstelsel uitspraken.

Door de acties is de VSNU aan het terugkrabbelen en beweren ze inmiddels dat
ze helemaal niet voor het bursalenstelsel aan het lobbyen zijn. Ook proberen
de bestuurders de boze onderzoekers wijs te maken dat alleen buitenlandse
onderzoekers als bursaal betaald zullen worden. Dit is echter onzin. Men is
vanuit de VSNU al jaren voornemens om het stelsel over de volle breedte in
te voeren. Uit gelekte plannen van de Universiteit Maastricht bleek verder
dat men de beurs wilde stellen op ruim negenhonderd euro, iets meer dan de
helft van het huidige netto inkomen van promovendi.