Vrouwen verdienen gelijk loon

Volgens de World Gender Gap Index 2016 van het World Economic Forum komt de positie van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt steeds verder onder druk te staan. De mate waarin zij worden achtergesteld is ronduit schandalig.
2 november 2016

Het onderzoek laat zien dat Nederland als het gaat om economische gelijkheid wereldwijd op de 76ste plaats staat. Vrouwen verdienen gemiddeld maar de helft (48 procent) van wat mannen verdienen. Voor hetzelfde werk is het loon van een vrouw maar tweederde van dat van een man (68 procent). Deze schrikbarende cijfers laten zien hoe het in Nederland in werkelijkheid gesteld is met vrouwenrechten.

Tegelijkertijd hebben vrouwelijke ministers in het zittende kabinet de mond vol van feminisme. Deze cijfers tonen aan dat deze ‘feministische’ bewindspersonen werkelijk alleen geïnteresseerd zijn in vrouwenrechten om moslimhaat aan te wakkeren. In feite zijn zij namelijk medeplichtig aan beleid dat de economische achterstelling van vrouwen heeft bevorderd.

In IJsland, dat bovenaan de lijst staat en op de negende plaats als het gaat om economische gelijkheid, kwamen vrouwen in opstand als gevolg van de cijfers. Zij verdienden ‘slechts’ 14 procent minder en gingen daarop in staking door massaal 14 procent korter te werken: om 14.38 uur legden duizenden vrouwen het werk neer.

In Nederland volgde BNR-radiopresentator Petra Grijzen hun voorbeeld door haar mannelijke collega’s na 68 procent van haar werkdag verder alleen te laten. Deze stoere actie geeft het goede voorbeeld. Ook in Nederland hebben we een sterke feministische beweging nodig die de structurele achterstelling van vrouwen frontaal kan confronteren.

Daarbij is een belangrijke taak weggelegd voor de vakbond. ‘Gelijk loon voor gelijk werk’ is ook voor de Nederlandse vakbeweging een belangrijk uitgangspunt. Maar als uitgangspunten niet worden vertaald naar stakingen en acties blijven het mooie maar holle principes. IJslandse vrouwen laten zien dat strijd een onmisbaar en effectief wapen is tegen seksisme.