Stem tegen nieuwe oorlogsmissie

Vandaag besluit de Tweede Kamer over een nieuwe missie naar Afghanistan. Het lot van die missie ligt in handen van de oppositiepartijen GroenLinks, D66 en de Christen Unie. Eergisteren leek de fractie van GroenLinks gehoor te geven aan de protesten uit de eigen achterban en het negatieve besluit van de eigen partijraad om tegen de missie te stemmen. Maar op basis van minimale concessies van de kant van de regering wil partijleider Jolande Sap het besluit van haar eigen partij nu alsnog naast zich neerleggen. Hieronder plaatsen wij een oproep van Sietse Bosgra, tientallen jaren een van de voormannen van de anti-apartheidsbeweging in Nederland. Namens een brede groep bezorgde leden van de linkse oppositiepartijen roept hij op tot protestmails om de politici alsnog te bewegen tegen te stemmen.
27 januari 2011

Sinds Nederland besloot haar troepen uit Uruzgan terug te trekken dringen de Amerikanen en de NAVO er bij Nederland met klem op aan de Afghaanse politie te trainen. Het klinkt ongeloofwaardig, de militaire NAVO wil politie trainen? Jazeker, maar die politie van de NAVO heeft niets te maken met de politie zoals wij die kennen. Het gaat om oorlogs-politie, of zoals de Amerikanen zeggen ‘little soldiers’: Afghaanse analfabete jongens die na een zeer korte opleiding het gevecht aan moeten gaan met zwaar-bewapende Taliban eenheden. In tegenstelling tot het Afghaanse leger beschikt deze goedkope oorlogspolitie echter niet over gepantserde voertuigen, vaak hebben ze geen helmen en kogelvrije vesten. Als ze worden aangevallen hebben ze geen verbindingsapparatuur om hulp van het leger te vragen. Het gevolg is dat het aantal ‘little soldiers’ dat gedood wordt (1292 in 2010) drie maal zo groot is als het aantal gesneuvelde Afghaanse militairen.

De Amerikanen zetten echter in op nog meer oorlogspolitie. Zij willen het aantal ‘little soldiers’ in een jaar tijd opvoeren van 100.000 naar 134.000. Om dat mogelijk te maken werd de opleidingstijd van de ‘little soldiers’ tot afschuw van de Europeanen teruggebracht van acht naar zes weken. Desondanks zijn er nog honderden trainers nodig. Dat verklaart waarom de Amerikanen en de NAVO zoveel druk op Nederland uitoefenen om trainers te leveren.

Maar er is nog een tweede reden voor de grote druk op Nederland. Na het aantreden van Obama werd besloten om het grote aantal burgerslachtoffers in Afghanistan te beperken door minder bombardementen en zorgvuldiger optreden op de grond. Doel van dit nieuwe beleid was om te voorkomen dat nog meer Afghanen zich bij het verzet zouden aansluiten. De Europese NAVO-landen waren verheugd, onder de Amerikaanse militairen daarentegen was er grote onvrede over de aan hen opgelegde restricties. Maar in juni verving Obama de Amerikaanse generaal McCrystal als opperbevelhebber van de gezamenlijke NAVO-strijdmacht door de Amerikaanse generaal Petraeus. Helaas werden de andere NAVO-landen buiten dit belangrijke besluit gehouden. Petraeus moet namelijk niets hebben van de door de Europese landen voorgestane terughoudendheid van de NAVO-troepen in Afghanistan. Als gevolg van het aantreden van Petraeus is dat sindsdien het aantal luchtaanvallen sterk opgevoerd. Zo werden in november 2010 850 missies uitgevoerd tegenover 250 in november 2009.

Tegelijk werd het aantal night raids vervijfvoudigd..Bij deze capture-or-kill missions worden elke nacht tientallen woonoorden in het donker omsingeld. De bewoners worden gesommeerd naar buiten te komen, anders worden ze beschoten. Met stompen en slagen worden de gezinnen bijeen gedreven. Huilende vrouwen en kinderen staan totaal overstuur in de nacht te wachten terwijl hun huis wordt leeggehaald en de mannen hardhandig worden ondervraagd. Vaak is er een helikopter in de lucht om mensen op de vlucht neer te schieten. Afgelopen herfst werden gedurende een periode van 90 dagen 1572 nachtelijke overvallen uitgevoerd, waarbij 2700 mannen en oudere zoons naar detentiekampen werden afgevoerd. Dat tegelijk 1100 verdachten bij de overvallen werden gedood toont aan dat er uiterst gewelddadig wordt opgetreden.

Iedereen is het er langzamerhand over eens dat de taliban de Amerikanen niet kan verdrijven, en dat de westerse troepen de taliban niet kunnen verslaan. Daarom moet er naar vrede gezocht worden. Nederland mag niet opnieuw steun geven aan dit uitzichtloze bloedvergieten. Volgens een recente opiniepeiling is slechts een derde van de Nederlandse bevolking voorstander van een nieuwe missie. Daarom vraag ik u namens een brede initiatiefgroep om een (korte) mail te sturen naar de onderstaande politici: Geen nieuwe missie naar Afghanistan.

a.rouvoet@tweedekamer.nl

j.sap@tweedekamer.nl
a.pechtold@tweedekamer.nl