Voor wat hoort wat in Ecuador

Ecuador heeft een gekozen linkse president, Correa. Hij heeft veranderingen in gang helpen zetten die lijken op wat er in buurland Venezuela onder Chávez gebeurt. Ecuador heeft echter ook een militaire basis op haar grondgebied van de Verenigde Staten, verklaard vijand van linksigheden, progressieve hervormingsprocessen en Chávez-achtige presidenten. Dat botst.
23 oktober 2007

Natuurlijk had Correa in klassieke yankee-go-home-stijl sluiting van die basis kunnen eisen. Correa heeft echter een creatieve oplossing bedacht. “Wij vernieuwen die basis op één voorwaarde: dat zij ons een basis laten aanleggen in Miami – een Ecuadoraanse basis. Als er geen probleem is met het hebben van vreemde soldaten op het grondgebied van een land, dan zullen ze ons zeker een Ecuadoraanse basis in de Verenigde Staten laten aanleggen.” Voor wat hoort wat, nietwaar? En het is helemaal niet anti-Amerikaans bedoeld trouwens, deze houding: “Dit is de enige Noord-Amerikaanse militaire basis in Zuid-Amerika. Hebben al die andere Zuid-Amerikaanse landen dan geen goede betrekkingen met de Verenigde Staten, omdat ze geen militaire bases hebben?”