Vluchtelingen welkom, racisme niet!

Vluchtelingen zijn de kop van Jut. Terwijl de inspraakavonden over de asielzoekerscentra (AZC’s) worden gegijzeld door racisten, beloven politici in reactie op deze ‘bezorgde burgers’ de voorzieningen te ‘versoberen’. Die rechtse tandem moet snel worden doorbroken.
2 november 2015

Door Mark Kilian

De inspraakavonden in Purmerend, Steenbergen en elders waren georganiseerd voor inspraak van omwonenden, maar werden doelwit van rechts. Daar zien we wat gebeurt als een failliet regeringsbeleid gepaard gaat met een tekort aan linkse zelforganisatie.

Fascistische groepen zoals Voorpost, NVU en Identitair Verzet misbruiken de AZC-bijeenkomsten om haat te zaaien. Ook vechtlustige supportersgroepen spelen een rol. Hun methodes zijn niet democratisch of vreedzaam: ze creëren een kunstmatige anti-meerderheid en dreigen met geweld.

De Steenbergse burgemeester De Vos kreeg tijdens de ‘inspraakavond’ het spreekkoor ‘We gaan op Vossenjacht’. Dasja Abresch – die ook een steen door haar ruit kreeg – werd de mond gesnoerd door ‘Daar moet een piemel in.’ Dezelfde types beweren dat asielzoekers ‘onze’ vrouwen en dochters zouden verkrachten. Maar het zijn zelf testosteronbommen, die zo laten zien wat ze denken van vrouwen en échte vrijheid van meningsuiting. Hun fakkelmars riep beelden op van de Kristallnacht.

In Enschede, Purmerend, Rijswijk en Stein werden raadsleden die voor opvang pleitten schriftelijk bedreigd, met hun kinderen. Geert Wilders verwelkomde de ontwikkelingen. Terwijl hij zich formeel van het geweld distantieert, betekent #kominverzet niets anders dan verdere escalatie. Daarom is het geen verrassing dat Jochem Daeter, PVV-kandidaat-lid voor de Provinciale Staten, betrokken is bij de racistische groep die met vuurwerkbommen het AZC in Woerden aanviel.

Eind oktober werd een politica in het Duitse Keulen neergestoken, en doodde een Zweedse fascist twee mensen op een school. Deze aanslagen doen herinneren aan Wildersfan Anders Breivik, die in 2011 77 mensen doodschoot. Terwijl Wilders formeel nergens op kan worden gepakt, horen zijn aanhangers kristalhelder wat hij bedoelt – en voeren zijn agenda gewoon uit.

Nadat de media de rol van NVU en andere nazigroepen uitlichtten, nodigde Jeroen Pauw Pegida en de NVU uit in zijn tv-programma. Maar zulke platforms geven de nazi’s zelfvertrouwen. Dezelfde nacht werden twee auto’s in brand gestoken van de fractievoorzitter van GroenLinks in Wormerland. Hun core business is terreur, en die moet worden gestopt.

Oorlog en bezuinigingen

De vluchtelingen zijn het gevolg van decennia van oorlog, bezuinigingen en racisme. Het aantal ontheemden steeg vanaf de jaren tachtig, door oorlogen in voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan. De blijvende instabiliteit in het Midden-Oosten en Afrika komt doordat de VS en Europa daar de dynamiek naar burgeroorlog hebben versterkt, ofwel door militaire interventie ofwel door het voeden van sektarische groeperingen zoals de Taliban en ISIS.

Wilders steunde die oorlogen, evenals een despotisch regime als Israël. Ook steunt hij vrijwel alle bezuinigingen van dit kabinet – bijvoorbeeld op zorg, sociale zekerheid en huurtoeslag – maar is hij tegen het korten op de ‘villasubsidie’ en andere cadeautjes voor de rijken. Wilders vertegenwoordigt een elite.

De Nederlandse politieke respons keerde zich unaniem tegen de slachtoffers. In 2001 werd een strenge vreemdelingenwet aangenomen. De afgelopen vijftien jaar sloot Justitie tientallen AZC’s: het was klaar met vluchtelingen, was de boodschap. Het aantal opvangplekken werd gehalveerd, en zeker 4600 personeelsleden bij het COA verloren hun baan. Zo bezuinigde Justitie in 2011 nog 51 miljoen euro.

Zonder deze maatregelen waren er nu opvangplekken genoeg. Als verdere concessie aan uiterst rechts schreef staatssecretaris Dijkhoff een brief aan de vluchtelingen waarin hij zegt dat ze ‘sobere opvang’ krijgen en verder niets mogen verwachten. Zelfs wie wel papieren heeft krijgt nu geen voorrang meer voor een woning, maar een zeecontainer.

Alle partijen haasten zich om mee te doen aan de ruk naar rechts. CDA-leider Buma pleitte ervoor om het Vluchtelingenverdrag uit 1951 te wijzigen, en hun rechten nog verder in te perken. Minister Plasterk laat de grondwet vertalen zodat asielzoekers ‘de regels’ kennen en PvdA-coryfee Paul Scheffer bepleit de grenzen te sluiten.

De respons van de linkse ‘oppositie’ is weinig beter. GroenLinks-jongerenclub Dwars riep staatssecretaris Klaas Dijkhoff uit tot ‘Dwarse politicus van het jaar’. Dit is gebaseerd op zijn bewering dat ‘vluchtelingen nooit op straat hoeven te slapen’. Als dat al waar was, vindt Dwars tenten en parkeergarages in de winter kennelijk humaan genoeg.

De SP doet intussen of haar neus bloedt. De partij steunt het regeringsbeleid, en spreekt zich niet uit tegen racisme. Volgens de partij kun je ook ‘economisch’ tegen vluchtelingen zijn. Maar in de praktijk komt dat neer op racisme, nu zelfs fascisme, tolereren.

Genoeg voor iedereen!

In oktober tikte de Europese Commissie Nederland op de vingers omdat multinational Starbucks 30 miljoen te weinig belasting had betaald. Sinds 1991 heeft de Nederlandse belastingdienst een schokkende 15.000 van dit soort afspraken gemaakt, waardoor grote bedrijven jaarlijks vele miljarden overhevelen naar het buitenland. Ook rijke Nederlanders sluizen 10 miljard per jaar weg om belasting te ontlopen, bleek afgelopen maand. Dit is diefstal van publiek geld. Met dat geld zou er geen ‘vluchtelingencrisis’ zijn, en zouden de uitkeringen hoger en de zorg beter kunnen zijn.

Dat is de eerste reden voor solidariteit met de vluchtelingen. Maar er is nog een urgente reden. Als fascistisch rechts zich kan organiseren, bedreigen ze niet alleen vluchtelingen maar elke oppositie. In Griekenland viel Gouden Dageraad doelgericht de vakbonden in de havens aan, en antifascistisch links.

In Duitsland heeft de vakbond IG Metal zich uitgesproken in solidariteit met de vluchtelingen. Het is urgent dat de FNV dit voorbeeld volgt, en dat zowel vakbonden als linkse en maatschappelijke groepen de handen ineenslaan om rechts het hoofd te bieden.