Vluchtelingen niet verantwoordelijk voor woningnood

Op 11 oktober 2015 sprak Atse de Vries op de demonstratie ‘Stop Pegida! - Vluchtelingen en moslims welkom!’ Deze vond plaats op het Janskerkhof te Utrecht. We publiceren hier zijn speech.
14 oktober 2015

Ik ben Atse de Vries, actief kaderlid binnen FNV Bouw. Ik werk zelf bij woningbouwcorporatie Portaal in Utrecht. Vandaag wil ik 3 mythes ontkrachten: Dat vluchtelingen onze huizen inpikken, dat migranten onze banen stelen en dat bezuinigen nodig zijn. Dit is allemaal onzin!

Woningnood

Op dit moment is de wachttijd voor een sociale huurwoning erg lang, gemiddeld 8 jaar. Dit is echter niets nieuws. Al sinds de Tweede Wereldoorlog is er een tekort aan betaalbare woningen Nederland. De woningnood is nooit opgelost. In de jaren ’80 was er vanuit de kraakbeweging veel verzet tegen leegstand, veroorzaakt door winst beluste speculanten. ‘Geen woning, geen kroning!’ was een leus uit die tijd.

In de jaren ’90 pleitte de CDA voor verkleining van de sociale woningsector. Woningcorporaties werden verzelfstandigd en staatssteun ingetrokken. Corporaties sloopten sociale huurwoningen om daar duurdere woningen voor terug te bouwen.

Minister blok van de VVD pakt nu de sociale huursector hard aan. Via de verhuurdersheffing moeten corporaties 1,7 miljard per jaar aan de staat afdragen. Hierdoor is er de laatste tijd vrijwel geen nieuwbouw gerealiseerd. Dit is bewust beleid: In het verkiezingsprogramma van de VVD staat letterlijk dat ze de sociale woningvoorraad met 50 procent willen verminderen! Ook de PVV is voor het verder liberaliseren van de sociale huursector.

Hoewel rechtse partijen de problemen zelf gecreëerd hebben doen ze alsof woningnood iets nieuws is en geven ze vluchtelingen en immigranten de schuld. Dit is pure zondebokpolitiek.

We kunnen de woningnood makkelijk oplossen, als we maar willen. Er staan zoveel kantoorpanden leeg die we om kunnen bouwen tot woningen: 8 miljoen vierkante meter. We moeten de verhuurdersheffing afschaffen en 200.000 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. En daarmee creëren we ook banen!

Banen

Dat brengt me op mijn volgende punt; banen. Populisten als Wilders roepen dat vluchtelingen en migranten ons werk inpikken. Maar waarom is de werkloosheid eigenlijk zo hoog? Wederom is de politiek verantwoordelijk. Door te bezuinigen op zorg, onderwijs, kinderopvang en sociale werkplaatsen heeft het kabinet tienduizenden banen vernietigd, vaak met steun van de PVV.

Daarbij komt de crisis. Er zijn veel banen verloren gegaan, in de Bouw en andere sectoren. Zijn vluchtelingen verantwoordelijk voor de crisis? Nee, deze is veroorzaakt door graaiende bankiers en is een gevolg van het kapitalisme. Een systeem dat draait om het maken van winst en waarin een mensenleven weinig waard is.

Veel mensen worden ontslagen, terwijl er genoeg werk te doen is. In verzorgingshuizen zitten ouderen letterlijk in de shit omdat er niemand is om ze te wassen. We moeten veel meer woningen bouwen. Bestaande woningen isoleren en investeren in duurzame energie. Werk genoeg!

Door technologische vooruitgang werken we steeds efficiënter. We moeten het werk dat er is eerlijk verdelen. Als we de werkweek terugbrengen naar 32 uur creëren we ineens duizenden banen. Als we de pensioenleeftijd terugbrengen naar 63 jaar komen er meer arbeidsplaatsen voor jongeren vrij.

Genoeg voor iedereen

Bezuinigingen zijn onnodig, er is genoeg voor iedereen. We produceren voldoende voedsel om de hele wereld te voeden. Hoe kan het dan dat er per dag 8500 kinderen door ondervoeding sterven? De welvaart is oneerlijk verdeeld. Ook binnen Nederland.

Politici maken ons wijs dat we moeten bezuinigen, maar is dat wel zo? Ondanks de crisis komen er steeds meer miljonairs bij. De eigenaar van Randstad, heeft door uitbuiting van uitzendkrachten, een vermogen bij elkaar geharkt van 3 miljard euro. Dat is 3000 keer een miljoen! Rijke Nederlanders ontduiken voor 10 miljard aan belastingen, via brievenbusfirma’s. Hoeveel woningen kunnen we daar wel niet van bouwen?

Economie is geen exacte wetenschap, maar bestaat voor een groot deel uit politieke keuzen: Steken we 7 miljard in de Joint Strike Fighter of in de zorg? Samen moeten we beslissen hoe we de maatschappij inrichten. Laten we ons verdelen door haat, of gaan we de welvaart eerlijk verdelen?

Het kan dan ook anders. Samen kunnen we een betere wereld bouwen. Een wereld zonder oorlog, zonder racisme, waar iedereen krijgt waar die behoefte aan heeft. Weg met het kapitalisme! Vluchtelingen welkom! Leve de internationale solidariteit!