Vliegveld Twente: een ramp voor milieu en inwoners

Op maandag 14 december heeft de gemeenteraad van Enschede met een meerderheid van stemmen voor de doorstart van vliegveld Twente gestemd. Naast de burgerluchtvaart wil ook Defensie weer van vliegveld Twente gebruik gaan maken. Een keuze die te absurd voor woorden is.
16 december 2009

tegenluchthaven_368

Door Dave Dear

Terwijl afgelopen zaterdag meer dan 100.000 mensen in Kopenhagen de straat op gingen om harde afspraken af te dwingen aangaande de uitstoot van broeikasgassen, vinden de gemeente Enschede en Defensie het noodzakelijk om de meest vervuilende transport- en oorlogsmiddelen weer een plek in het schitterende Twentse landschap te geven.

Volgens de voorstanders creëert deze doorstart ruim 2700 nieuwe banen. Dat er behoefte is aan meer werkgelegenheid is duidelijk – maar waarom wordt er dan niet geïnvesteerd in groene banen? Bovendien is de belofte over werkgelegenheid dubieus, zoals de tegenstanders aangeven. Deze banen kunnen alleen gegarandeerd worden als er ruim een miljoen passagiers op jaarbasis gebruik gaan maken van vliegveld Twente. Aangezien een eerdere poging om meer werkgelegenheid in Twente te creëren door de start van een burgerluchthaven tot niets heeft geleid, zijn de verwachtingen om deze ‘winstgevendheid’ te bereiken zeer klein.

Verscheidene deskundigen van onder andere de Erasmus Universiteit en de Vrije Universiteit zijn dan ook zeer kritisch over de succeskansen voor een doorstart. Ook alle omliggende gemeentes, zowel in Nederland als Duitsland, zijn tegen. Daarnaast is er ondanks dat er al jaren over een mogelijke doorstart wordt gesproken, tot op de dag van vandaag geen exploitant te vinden die het aandurft om hierin te investeren.

Als vandaag de Provinciale Staten ook besluiten om door te gaan met deze plannen zit Twente met een bodemloze financiële strop voor haar inwoners, om nog maar te zwijgen over de gevolgen voor het milieu. In de woorden van cabaretier Herman Finkers – mede-initiatiefnemer van het protest tegen het vliegveld – is dit na de Betuwelijn en Noordzuidlijn het zoveelste voorbeeld van hoe bestuurders over de hoofden van de bevolking heen hun zin proberen door te drukken.

Gelukkig ziet het er naar uit dat de Provinciale Staten tegen zullen stemmen. In dat geval zal er voor een alternatief gekozen moeten worden. De stichting Alternatieven Vliegveld Twente heeft er een aantal bedacht. Het alternatief dat het dan hoogstwaarschijnlijk gaat worden heet de Twentse Basis, een zorg- en recreatiecentrum. Maar mochten de Provinciale Staten onverhoopt toch kiezen voor een doorstart dan kunnen we niet anders dan het verzet hiertegen nieuw leven inblazen, aangezien de gevolgen voor milieu en regio onaanvaardbaar zijn.