Vlaamse nationalisten militariseren België

In België wordt sinds halverwege januari het leger op straat ingezet. De federale regering nam deze maatregel nadat een ‘anti-terreuractie’ in Verviers uitliep op een gewelddadige confrontatie, waarbij twee verdachten om het leven kwamen. Drijvende kracht achter de maatregel zijn de Vlaamse nationalisten van regeringspartij N-VA.
27 januari 2015

Na de confrontatie in Verviers verhoogde het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) het dreigingsniveau in België naar 3 op een schaal van 4. Hierop deden ministers Jan Jambon (Binnenlandse Zaken, N-VA) en Steven Vandeput (Defensie, N-VA) voorstellen voor het plaatsen van militairen op strategische plekken.

Maar voor Bart de Wever, burgemeester van Antwerpen en partijleider van de N-VA, ging het nog niet snel genoeg. Hij kondigde, nog voor het protocol getekend was, aan dat er dertig soldaten in Antwerpen gestationeerd werden. ‘Wij hebben dat protocol niet nodig’, aldus de woordvoerder van De Wever. ‘Want de wet op het politieambt voorziet sowieso dat het leger gebruikt kan worden voor ondersteuning.’

De inzet van het leger voor politietaken betekent een stap in de richting van militarisering van de politie. In het televisieprogramma Ter Zake verdedigde minister Jambon de maatregel. ‘In het buitenland doen onze para’s al beveiligende opdrachten. Waarom in Kabul wel, maar hier niet?’ Blijkbaar wil de N-VA de misdadige bezetting van Afghanistan naar de straten van Antwerpen en Brussel importeren.

In lijn hiermee schreef oud-politicus Lode Vanoost over het werkelijke doel van de inzet van het leger. ‘De ijver van de N-VA om het leger – het ultieme nationale symbool van België – in te zetten, toont aan hoe ver deze partij wil gaan om haar ideologie aan de bevolking op te leggen.’ De roep van VVD’er Halbe Zijlstra om machinegeweren voor de politie en berechting van jihadisten volgens het oorlogsrecht is een angstaanjagende echo van de Belgische ontwikkelingen.