Vierdaagse bezetting buurtcentrum Rotterdam eindigt in overwinning

Buurtcentrum de Gaffel in het centrum van Rotterdam is vier dagen lang bezet onder leiding van de Krachtvrouwen. Het buurthuis was gesloten door de bezuinigingen. Vanwege de bezuinigingen op buurtvoorzieningen en het gebrek aan eigen ruimte voor initiatieven hebben bewoners de Gaffel bezet.
8 april 2014

Door Burak Yildiz

De Krachtvrouwen is een netwerk van vrouwen die elkaar helpen in participatie en persoonlijke ontwikkeling. Ze werden door verschillende bewonersgroepen ondersteund in hun bezetting. Voorheen zwierven de groepen met buurtinitiatieven bij andere instellingen rond. ‘Deze vrouwen moeten een eigen ruimte krijgen. Er wordt wel wat geïnvesteerd in de kunst- en cultuursector. Maar deze vrouwen komen daar helemaal niet’, zei Anna, een van de betrokkenen.

De bezetting werd breed gedragen. Mensen uit de kraakbeweging, anarchisten, socialisten, lokale politici en een jongerenorganisaties waren allemaal betrokken bij de bezetting. De samenwerking verliep soepel. Er werden afspraken gemaakt voor overnachtingen in het pand, schoonmaakroosters opgesteld en een belboom gemaakt.

De Krachtvrouwen en de bewonersgroepen waren vastberaden om De Gaffel te blijven bezetten. De gehandicaptenzorg in het centrum werd vorig jaar al wegbezuinigd. Heel veel mensen die ik sprak waren boos over deze bezuinigingen op buurtvoorzieningen. Hierdoor kunnen ze nergens terecht. ‘De bibliotheek is al gesloten en straks hebben we helemaal geen plek meer dan De Gaffel’, vertelde een buurtbewoner.

Bezuinigingen

Al meer dan drie maanden zijn de Krachtvrouwen en bewonersorganisaties aan het lijntje gehouden door de lokale politiek. D66, VVD en Leefbaar Rotterdam hielden een voorstel tegen om het centrum jaarlijks te financieren met 180.000 euro en het beheer over te dragen aan buurtbewoners. Dit leverde een gelijke stemming op in de gebiedscommissie die de gemeenteraad adviseert.

Tijdens de bezetting kwam iemand van Leefbaar zijn steun betuigen aan de groep, terwijl zijn voormalige deelraadsleden het voorstel hadden geblokkeerd. Dezelfde rechtse partijen die in de gemeenteraad voor het stopzetten van steun aan buurtcentra zijn, hebben voor de verkiezingen van de gebiedscommissie gepleit voor het behoud van de Gaffel. Hoe dichter rechts bij ‘de burger’ komt, hoe banger ze ervoor zijn.

Rechtse partijen hebben jarenlang fors bezuinigd op buurtvoorzieningen, de zorg en plaatselijke bibliotheken waardoor ze moesten sluiten. Vooral jongeren worden hierdoor keihard geraakt. Bibliotheken en buurthuizen sluiten waardoor jongeren op straat hun tijd moeten verdoen. Tijdens de bezetting kwamen veel jongeren uit de buurt naar De Gaffel om activiteiten te organiseren. Er werd gesjoeld voor de deur, binnen werd er een ganzenspel gespeeld en gedamd.

Overwinning

Gisteren, op dag vier van de bezetting, kwam het antikraakbedrijf langs dat het pand beheert, Villex. Toevalligerwijs had het antikraakbedrijf op de dag van de bezetting net een nieuwe huurder gevonden van het pand, dat eigenlijk in bezit is van de gemeente. Medewerkers van Villex sommeerden de groep dat ze weg moesten. Er werd zelfs gedreigd met aangiftes.

De groep toonde daadkracht en zei dat dat helemaal niet zou gebeuren. Villex mocht het pand eigenlijk niet binnenkomen. Er woonden in principe mensen en volgens de wet is dat huisvredebreuk. Nadat de politie was gearriveerd, werd er gebeld naar lokale politici. Sommigen zaten in vergadering, terwijl andere gebiedscommissieleden op dat moment precies werden beëdigd. Tijd om terug te komen op hun verkiezingsbelofte hadden ze dus niet.

Na heen en weer bellen, kwam Gerard Roijackers, vicevoorzitter van de SP in de gebiedscommissie Centrum, aangesneld. Gerard vertelde de groep dat de gemeente van plan is De Gaffel voor de buurt beschikbaar te stellen. Hierdoor wordt Villex buiten spel gezet. Villex heeft een contract van drie maanden, dus het is al een verloren strijd die Villex voerde. Eartha: ‘Het moet terug naar de buurt. Wie geld erin pompt, heeft voor het zeggen. Zo leek het wel.’

Door de bezetting is deze zaak veel urgenter geworden en meteen op de agenda gezet van de lokale politiek. Rooijackers: ‘Gelukkig hebben buurtbewoners De Gaffel bezet. Ik ben blij. Deze zaak komt hierdoor sneller in beweging.’ Bewoner Betty wist de situatie goed samen te vatten: ‘Ook al gaan we nu hier weg, het blijft van ons. We staan goed in de gebiedscommissie en in de gemeenteraad.’

Dit is iets dat de moedige Krachtvrouwen en buurtbewoners zelf hebben afgedwongen van lokale politici. Met de steeds verdere afbraak en decentralisatie van publieke voorzieningen laten zij zien dat je met actie samen kan vechten voor je buurt. Het is een duidelijk signaal aan Rutte en Samsom. Dit is hoe de particapatiesamenleving eruit ziet!