Vier universiteiten bezet: 'Dit is een waarschuwing'

Vanmorgen hebben studenten het bestuursgebouw van de universiteit van Utrecht bezet. Al snel volgden bezettingen van collegezalen in Nijmegen en Amsterdam. Daar is net een bezetting op de Rotterdamse Erasmus bijgekomen. De acties zijn een schot voor de boeg: bezuinigingen op onderwijs zullen op verzet stuiten.
1 februari 2010

Rond zeven uur ’s ochtends is een groep van tientallen studenten het
bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht binnengegaan om deze te bezetten.
Studenten zijn het zat niet serieus genomen te worden, en wederom een prooi
van bezuinigingen te zijn. De gehele bestuursvleugel is direct na
binnenkomst afgesloten. Deuren gebarricadeerd, schuifdeuren geblokkeerd. Al
het personeel, uitgezonderd één beveiliger en de receptioniste, verliet
vrijwillig het pand. Al snel volgden bezettingen in Nijmegen, Amsterdam en
Rotterdam.

De studenten zijn boos en bezorgd. Er spelen lokale thema’s, zoals de
afschaffing van het Ublad in Utrecht, maar in de kern gaan de acties om de
omvorming van hoger onderwijsinstellingen tot leerfabrieken. Oplopende
studiedruk, overvolle collegezalen, minder lesuren en steeds meer nadruk op
‘efficiëntie’ hollen de kwaliteit van het onderwijs uit.

Daar bovenop komt
de aantasting van de toegankelijkheid. Vorige week riep de voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VNSU) Sijbolt Noorda op om de basisbeurs af te schaffen. Minister Plasterk, die 20 procent ‘moet’ bezuinigen, is bezig met vergevorderde plannen om dit door te voeren. Het gevolg zal zijn dat kinderen uit armere gezinnen grotere risico’s moeten nemen om te gaan studeren. Het is een stap richting elite onderwijs.

Studenten zijn niet van plan om deze verslechteringen lijdzaam over zich heen te laten komen. Er is besloten om nu al tot actie over te gaan, als waarschuwing richting de regering. De crisis mag niet het excuus worden voor
verdere achteruitgang van het onderwijs in Nederland.

Kim Otten, woordvoerder van de bezetting aan de UvA: ‘Onze bezetting is een
noodsignaal. Studenten moeten steeds meer betalen terwijl de kwaliteit
blijft dalen. Het gaat zelfs de kant op dat er straks jongeren zijn die niet
kunnen studeren omdat ze het geld er niet voor hebben. Dat mag niet
gebeuren. Studeren moet voor iedereen toegankelijk zijn, rijk en arm.’

Cindy, een van de bezetters in Utrecht: ‘Voor ons is het allemaal begonnen
met het Ublad. We hebben ons voor het behoud van het blad ingezet door
middel van een petitie en een ludieke actie, maar dit heeft niets
uitgehaald. Het college van Bestuur heeft ook heel onbeschoft het advies van
de Uraad, het medezegenschapsorgaan van studenten en docenten van de
Universiteit, naast zich neergelegd. Ook al hebben wij hele redelijke eisen,
omdat we geen echte invloed kunnen uitoefenen wordt er niet naar ons
geluisterd. Deze actie is pas de eerste zet. We laten hiermee zien dat
studenten wel degelijk voor hun rechten opkomen. Als het moet blijf ik een
week zitten. Als de stufi wordt afgeschaft, zullen heel veel studenten heel
boos worden. Er is namelijk genoeg geld, er moeten goed prioriteiten worden
gesteld: geld voor onderwijs en zorg in plaats van een dure straaljager
bijvoorbeeld.’

Che, woordvoerder van de bezetting in Rotterdam: ‘De studenten willen de politiek waarschuwen dat ze niet zullen gaan opdraaien voor de
gevolgen van de economische crisis en bezuinigingen op het hoger onderwijs
niet zullen accepteren. We eisen van het rector magnificus Henk Schmidt en
de rest van het College van Bestuur dat zij zich uitspreken tegen de
bezuinigingen, afstand doen van de uitspraken van de VSNU en dat ze
toezeggen dat het collegegeld op de Erasmus Universiteit niet verhoogd zal
worden voor studenten die meer dan een studie volgen. Kort gezegd eisen we
dat het CvB kant kiest tegen de bezuinigingen en voor hun studenten.’

UPDATE: Zie voor verslagen en foto’s de sites van de bezettingen in Utrecht en Rotterdam.