Vier 1 mei samen met de schoonmakers

De Vakbond van Schoonmakers voert al een half jaar strijd voor een goede cao. Inmiddels hebben de schoonmakers de langste staking sinds 1933 op hun naam staan. Al die tijd hebben zij steun, solidariteit en respect gekregen van duizenden andere werknemers en vele maatschappelijke organisaties zoals kerken, moskeeën en partijen. Als dank nodigt FNV Bondgenoten allen uit om met de schoonmakers een oud feest van de arbeidersbeweging nieuw leven in te blazen: 1 mei, Dag van de Arbeid.
29 april 2010

Sinds het einde van de negentiende eeuw wordt 1 mei over de hele wereld door arbeiders en alle progressieve krachten gevierd als een dag van feest en strijd. Aanvankelijk om internationaal op te roepen tot de invoering van de 8-urige werkdag, is 1 mei uitgegroeid tot de dag waarop werknemers hun kracht en hun hoop op een betere toekomst feestelijk vieren.

Dit gebeurt ook nu nog overal in de wereld waar mensen de vrijheid hebben om dat te doen. Alleen in Nederland gebeurt er de laatste decennia niet zo heel veel op 1 mei, behalve in kleine clubs en partijgebonden bijeenkomsten. Dat heeft waarschijnlijk veel te maken met de viering van Koninginnedag op 30 april.

Dit jaar willen de schoonmakers u uitnodigen om samen de viering van 1 mei nieuw leven in te blazen. De schoonmakers hebben als geen ander laten zien dat organisatie, solidariteit en doorzettingsvermogen nog steeds mensen in staat stellen op te komen voor hun rechten en stappen te zetten richting een rechtvaardigere wereld voor iedereen.

Wees er ook bij op 1 mei!

Zaterdag 1 mei 2010
Dag van de Arbeid
Amsterdam Beursplein
Vanaf 14:00 uur tot 18:30 uur