Vertrouwensarts Elcke Bonsen: ‘Ze proberen mensen echt te breken’

Honderden vluchtelingen zijn in mei in hongerstaking gegaan tegen hun onmenselijke situatie en hun criminalisering. Vertrouwensarts Elcke Bonsen is een van de mensen die het voor hen opnemen. Corina Duijndam sprak met haar over hoe vluchtelingen worden behandeld.
20 juni 2013

‘Het is ongelooflijk wat daar gebeurt. Er is heel veel intimidatie, er is echt sprake van een inhumane behandeling. Er wordt zoveel druk op de mensen gezet. En als dat niet werkt, dan gaan de mensen de isoleercel in, om hen werkelijk te breken. En drie weken isoleercel is werkelijke marteling.’

De mishandeling van een van haar cliënten is volgens Bonsen exemplarisch voor hoe de vluchtelingen in Detentiecentrum Rotterdam worden behandeld. ‘Er is sprake van een repressief beleid. Mensen worden onderdrukt, geïntimideerd en geïsoleerd. En dit tegen alle wettelijke afspraken en protocollen in. Maar ik heb sterk het vermoeden dat het feitelijk nog wordt opgevoerd. Men probeert echt mensen te breken, in plaats van te kijken wat er aan de hand is.’

Ze wijst op de mishandeling van haar cliënt. ‘Hij heeft op twee aparte dagen verwondingen opgelopen. En deze verwondingen waren onmogelijk door hemzelf aangericht, omdat hij op dat moment in een isoleercel zat.’

De directeur van Detentiecentrum Rotterdam ontkent dat dit heeft plaatsgevonden. Bewakingsbeelden worden niet vrijgegeven omdat deze op dat moment uit stonden, aldus de directeur. Bonsen noemt het frappant dat men blijkbaar zoveel te verbergen heeft. ‘Als je niets te verbergen hebt, kun je openheid van zaken geven. Rotterdam kan dit doen. Over hoe zij functioneren, over hun protocollen en de nazorg die zij bieden. Maar ik krijg daar geen antwoord op.’

Repressief beleid

‘Iedereen die in het detentiecentrum komt, moet een formulier ondertekenen dat niets naar buiten mag worden gebracht. Er wordt gezegd dat mensen dan problemen met hun eigen procedure krijgen. Bovendien wordt op mensen die de pers te woord staan duidelijk een repressiever beleid gevoerd. De bewakers en mensen die werken in het detentiecentrum zijn niet opgeleid om om te gaan met mensen met een weerwoord.’

Volgens Bonsen is er een duidelijk verschil tussen Detentiecentrum Rotterdam, waar de beveiliging wordt uitgevoerd door het particuliere bedrijf G4S, en andere centra. In deze centra zitten ambtenaren met vele jaren ervaring die weten dat repressie veel meer schade oplevert. De vluchtelingen worden er volgens haar redelijk behandeld en er is veel in overleg mogelijk.

In Rotterdam stuit zij op veel tegenwerking. ‘Het beleid van de directie aldaar is om zo min mogelijk onafhankelijke dokters binnen te laten. En de regels worden ook regelmatig aangepast. Nu moet de vluchteling bijvoorbeeld een verzoek voor een vertrouwensarts indienen bij én de advocaat, én de medische dienst en het bestuur. En de advocaat moet ieder bezoek van de arts apart aanmelden. Ze maken het je op verschillende manieren onmogelijk. Deze week is het me maar twee keer gelukt om binnen te komen.’


Ziekmakend

Hoeveel hongerstakers er precies zijn, kan Bonsen niet aangeven.A ‘Dat is moeilijk om te zeggen. Vanuit Justitie wordt er duidelijk onvoldoende over gerapporteerd. In Scheveningen en Rotterdam zijn er in ieder geval nog steeds hongerstakers. En zo wist ik bijvoorbeeld niet dat er ook hongerstakers in Zeist, Vught en Schiphol waren, omdat daar niet over werd gerapporteerd door Justitie. En de hongerstakingen zijn ook al veel langer bezig, zeker sinds maart. Maar er wordt alles aan gedaan om het niet naar buiten te laten lekken. En dat is tot begin mei ook wel gelukt.’

De situatie wordt volgens Bonsen alleen maar heftiger. ‘We maken zo veel erge dingen mee, waarvan we maar een deel naar buiten kunnen brengen en alleen met toestemming van de patiënt. Er moet echt meer onderzoek komen, door de Inspectie van Gezondheidszorg en de Ombudsman. Het vreemdelingenbeleid moet echt veranderen. Het levert niets op, misschien alleen geld voor G4S. Er zijn zoveel heftige gevallen waar we mee te maken krijgen. Zo kennen we een meneer die achttien keer in vreemdelingendetentie heeft gezeten. En niet voor korte tijd, maar soms meerdere maanden. En hij was niet uitzetbaar.

‘Het structureel niets doen in de centra en in de AZC’s is ziekmakend. Laat de mensen iets doen. Mensen lijden aan het AZC-syndroom, ze worden wrakken. Ze mochten niets, konden niets. En nu zijn ze bang en lam geslagen. Ze zijn vrijwel niet meer te activeren, niet meer in staat om in de Nederlandse samenleving mee te draaien. De casussen die we nu tegenkomen moeten de aandacht krijgen. Tot vorig jaar wisten wij ook van niets. Mensen moeten geïnformeerd worden over dit inhumane beleid. Dan pas weten ze dat ze dit geen onderdeel willen laten zijn van onze Nederlandse samenleving!’