Verklaring van Trotski over de publicatie van de geheime verdragen

De publicatie van vele geheime diplomatieke documenten door WikiLeaks heeft veel weg van de publicatie van de geheime verdragen door de Bolsjewieken direct na de Russische revolutie. Deze documenten waren afkomstig van het Tsaristische regime dat een van de belangrijkste spelers was in de internationale diplomatie. Trotski schreef op 22 november 1917 een stuk waarin hij inging op de vraag wie gebaat is bij geheime diplomatie. We publiceren hier een vertaling van de tekst die allerminst achterhaald is.
21 december 2010

Vertaling door Angela Ettema

Door het publiceren van de geheime diplomatieke documenten uit de archieven voor buitenlandse politiek van het tsarisme en van de burgerlijke coalitieregeringen uit de eerste zeven maanden van de revolutie, komen we de belofte na die we gedaan hebben toen onze partij in de oppositie was. Geheime diplomatie is een noodzakelijk instrument voor een minderheid van bezitters, die gedwongen is de meerderheid te misleiden om deze te onderwerpen aan haar eigen belangen.

Het imperialisme, met zijn duistere veroveringsplannen en zijn roversallianties en –overeenkomsten, heeft het systeem van geheime diplomatie tot het hoogste niveau ontwikkeld. De strijd tegen het imperialisme dat de volkeren van Europa uitput en vernietigt is tegelijkertijd een strijd tegen de kapitalistische diplomatie, die genoeg reden heeft om het daglicht te vrezen. Het Russische volk, en de volkeren van Europa en de hele wereld, moeten kennis nemen van de gedocumenteerde waarheid die in het geheim gesmeed zijn door de financiers en industriëlen samen met hun parlementaire en diplomatieke agenten. De volkeren van Europa hebben met talloze opofferingen en algehele economische verwoesting betaald voor het recht op deze waarheid.

Het afschaffen van de geheime diplomatie is de voornaamste voorwaarde voor een eerlijke, werkelijk democratische buitenlandse politiek van het volk. De Sovjet-regering beschouwt het als haar plicht zo’n politiek in praktijk te brengen. Dat is precies waarom wij een directe wapenstilstand voorstellen aan alle oorlogvoerende volkeren en hun regeringen en tegelijkertijd deze verdragen en overeenkomsten publiceren, die elke bindende kracht hebben verloren voor de Russische arbeiders, soldaten en boeren, die de macht in eigen handen hebben genomen.

De burgerlijke politici en journalisten van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije zullen mogelijk proberen gebruik te maken van de gepubliceerde documenten om de diplomatie van de Centrale Mogendheden in een beter daglicht te stellen. Maar elke poging in die richting zou gedoemd zijn tot een erbarmelijke mislukking, en wel om twee redenen. In de eerste plaats hebben wij het voornemen om geheime documenten die voldoende duidelijkheid bieden over de diplomatie van de Centrale Mogendheden voor het tribunaal van de publieke opinie te plaatsen. Ten tweede, en dit is de belangrijkste reden, zijn de methoden van de geheime diplomatie even universeel als de imperialistische diefstal. Als het Duitse proletariaat het revolutionaire pad op gaat dat leidt naar de geheimen van hun kanselarijen, zullen ze documenten vinden die in niets onderdoen voor de documenten die wij op het punt staan te publiceren. Het valt slechts te hopen dat dit snel zal plaatsvinden.

De regering van arbeiders en boeren schaft de geheime diplomatie af, met al zijn intriges, codes en leugens. We hebben niets te verbergen. Ons programma geeft uitdrukking aan de vurige wensen van miljoenen arbeiders, soldaten en boeren. We willen dat de heerschappij van het kapitaal zo snel mogelijk omvergeworpen wordt. Door voor de hele wereld het werk van de heersende klassen te onthullen, zoals dat tot uitdrukking komt in de geheime diplomatieke documenten, spreken we de arbeiders aan met de oproep die de onveranderlijke grondslag is van onze buitenlandse politiek: Proletariërs aller landen, verenigt u.