Verklaring van de IST over de nieuwe oorlog in het Midden-Oosten

De Verenigde Staten heeft een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten gelanceerd, aan het hoofd van een ‘coalition of the willing’ met NAVO-landen en Arabische regimes. Daarover gaat deze verklaring van de International Socialist Tendency, waartoe de Internationale Socialisten behoren.
8 oktober 2014

De Verenigde Staten heeft een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten gelanceerd, aan het hoofd van een ‘Coalition of the Willing’ met NAVO-landen en Arabische regimes. Barack Obama en andere westerse leiders verzekeren ons dat dit heel iets anders is dan de militaire avonturen van George W. Bush in het Midden-Oosten. Het doel is gewoon om de groep die bekend staat als Islamitische Staat, ISIS, en ISIL ‘af te breken en uiteindelijk te vernietigen’. De media staan vol berichten over de wreedheden die deze groep begaat.

In feite is het bombardementsoffensief tegen ISIS is een voortzetting van Bush’ ‘oorlog tegen terrorisme’ (‘War on Terror’). ISIS ontstond te midden van de chaos veroorzaakt door de Amerikaanse invasie van Irak. Het kwam tot bloei dankzij de sektarische burgeroorlog die het regime van Bashar al-Assad voerde om de Syrische revolutie te vernietigen – een burgeroorlog die werd gevoed door Washingtons trouwe bondgenoten in Saoedi-Arabië en de andere Golfstaten. En het corrupte en wrede sektarische regime van Nouri al-Maliki dat de VS steunde om Irak te herstabiliseren, lokte groeiende ontevredenheid uit onder de soennitische minderheid, die ISIS uitbuitte om Fallujah en Mosul in te nemen.

De argumenten voor de campagne tegen ISIS – de ‘middeleeuwse’ ideologie en de barbaarsheid van zijn methoden – zijn precies dezelfde als die werden gebruikt over al-Qaida om de invasies van Afghanistan en Irak te rechtvaardigen. En het is waar dat de ideologie van ISIS reactionair is en zijn methodes weerzinwekkend – met name hoe het sjiitische moslims en christenen tot doelwit maakt, en daarmee de ontwikkeling saboteert van een gezamenlijke beweging tegen de westerse imperialistische machten en hun lokale bondgenoten.

Maar de door de VS geleide campagne zal simpelweg de steun voor ISIS vergroten, omdat de jihadisten zich kunnen voordoen als de echte strijders tegen imperialisme. We kunnen er niet op vertrouwen dat de architecten van de oorlogen die Afghanistan en Irak verwoestten, degenen zullen verdedigen die worden bedreigd door ISIS, zoals de Koerden in noordelijk Syrië. Dit is niet een ‘humanitaire oorlog’, maar een oorlog om de heerschappij van het westerse kapitalisme in het Midden-Oosten te behouden en om de reactionaire politieke orde overeind te houden die deze overheersing ondersteunt.

Er is een alternatief voor beide kanten in deze oorlog. In 2011 toonden de Arabische massa’s dat ze volksopstanden konden ontketenen tegen corrupte en wrede dictaturen – in Tunesië, Egypte en Syrië. Echte verandering kwam van beneden, en verwijderde Ben Ali in Tunesië en Mubarak in Egypte, zonder de hulp van de VS, die feitelijk beide tirannen steunde.

De contrarevoluties die probeerden om deze opstanden weg te vagen hebben de omstandigheden gecreëerd waarin de reactie in vele verschillende vormen – De VS, Israël, het Assad-regime, Saoedi-Arabië, ISIS – in staat is geweest om het initiatief te herwinnen. Maar we zijn vol vertrouwen dat nieuwe revolutionaire golven deze krachten zullen terugdrijven. In de tussentijd beloven we onszelf om te mobiliseren tegen deze nieuwe oorlog, en al de rampen die hij in zijn kielzog zal meebrengen.

De coördinatie van de Internationale Socialistische Tendens
7 oktober 2014

Dit is een vertaling.