Verklaring student-activisten LSE Londen: waarom wij bezetten

Studenten van de London School of Economics hebben de vergaderzaal van het universiteitsbestuur bezet. Ze verklaren zich solidair met de protesten internationaal, en brengen in een verklaring hun visie en eisen naar voren. Deze drukken we hier af.
18 maart 2015

We hebben de Vera Anstey Suite bezet, de centrale vergaderzaal van het universiteitsbestuur, om een wijziging te eisen van het huidige universitaire systeem.

LSE is de belichaming van de neoliberale universiteit. Universiteiten leggen steeds meer het geprivatiseerde, door winst gedreven, en bureaucratische ‘business model op aan het hoger onderwijs, waarbij studenten in enorme schulden worden gevangen en universiteiten veranderen in gradenfabrieken en studenten in consumenten. LSE ie het voorbeeld geworden voor de transformatie van de andere universiteitssystemen in Engeland en daarbuiten. Massieve schuldenlast, marktgedreven benchmarks, en ondergeschiktheid aan zakelijke belangen hebben diep gecorrumpeerd waar we denken dat de universiteit en het onderwijs over moeten gaan.

Wij eisen een opleiding die bevrijdend is – die geen prijskaartje heeft. We willen een universiteit gerund door studenten, docenten en arbeiders.

Wanneer een universiteit een bedrijf wordt, wordt het geheel van het studentenleven getransformeerd. Wanneer een universiteit meer bezig is met zijn imago, verkoopbaarheid en de ‘toegevoegde waarde’ van zijn graden, is de student niet langer een student – ze zijn een waar geworden en onderwijs wordt een dienst. Institutioneel seksisme en racisme, alsmede arbeidsvoorwaarden voor medewerkers en docenten, worden een afleiding voor een instelling gericht op winst.

Wij sluiten ons bij aan de voortdurende gevechten in het Verenigd Koninkrijk, Europa en de wereld om dit systeem te bestrijden dat niet alleen ons onderwijs heeft veranderd, maar onze hele maatschappij. Van de beroepen in Sheffield, Warwick, Birmingham en Oxford, tot de lopende collectieve overname van de Universiteit van Amsterdam – studenten hebben duidelijk gemaakt dat het huidige systeem kan gewoon niet doorgaan.

Wij staan niet alleen in deze strijd.

Waarom Occupy?

In deze bezetting streven we naar een open, creatieve en bevrijde ruimte, waar iedereen vrij is om te participeren in de bouw van een nieuw, direct democratisch, niet-hiërarchisch en universeel toegankelijk onderwijs: De Vrije Universiteit van Londen.

De ruimte zal worden georganiseerd rond de creatie van workshops, discussies en vergaderingen om ideeën vrijelijk te delen. Kennis is geen handelswaar, maar iets kostbaars en waardevol in zijn eigen recht. En we hopen te bewijzen, al is het maar binnen een beperkte tijd en ruimte, dat onderwijs gratis kan zijn. Deze bevrijde ruimte moet ook een ruimte zijn voor open discussie over de richting die deze universiteit en ons onderwijssysteem als geheel op gaat. We willen benadrukken dat dit proces niet alleen voor studenten is, en we moedigen de deelname van al het LSE-personeel, niet-academisch en academisch.

We baseren onze strijd op beginselen van gelijkheid, directe democratie, solidariteit, wederzijdse zorg en ondersteuning. Dit zijn onze huidige eisen; wij nodigen iedereen uit om deze openlijk te bespreken, bediscussiëren en eraan toe te voegen.

1. Gratis en voor iedereen toegankelijk onderwijs, niet gericht op het maken van winst
Wij eisen dat het management van LSE er bij de regering op aandringt om collegegeld af te schaffen voor zowel binnenlandse als internationale studenten.

2. Arbeidersrechten
In solidariteit met de LSE-arbeiders eisen we echte werkzekerheid, een einde aan nul-urencontracten, eerlijke beloning en een drastische vermindering van de kloof tussen de hoogste en de laagste betaalde medewerkers.

3. Echte universitaire democratie
Wij eisen een studenten/staf-ondernemingsraad, direct gekozen door aan studenten en academische en niet-wetenschappelijk personeel, die verantwoordelijk is voor het nemen van alle bestuurlijke beslissingen van de instelling.

4. Desinvestering
Wij eisen dat de school haar banden verbreekt met uitbuitende en destructieve organisaties, zoals degene die betrokken zijn bij oorlogen, militaire bezettingen en de vernietiging van de planeet. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, directe desinvestering van de fossiele brandstofindustrie en uit alle bedrijven die winst maken uit de bezetting door de Israëlische staat van Palestina.

5. Bevrijding
Wij eisen dat LSE verandert haar intimidatiebeleid verandert, en zero tolerance voor intimidatie heeft.
Wij eisen dat LSE niet de Counter Terrorism Bill implementeert die kritiek criminaliseert, in het bijzonder gericht op islamitische studenten en medewerkers.
Wij eisen dat de politie niet is toegestaan op de campus.
Wij eisen dat LSE een bevrijde ruimte wordt vrij van racisme, seksisme, voorkeur voor gezonde mensen, homofobie, transfobie en religieuze discriminatie.
Wij eisen dat de school onmiddellijk de oude ethische code herstelt en deze juridisch bindend maakt, in lijn met de onlangs aangenomen motie van de studentenvakbond.
Wij eisen dat de school zorgt voor de veiligheid en gelijkheid van internationale studenten, in het bijzonder met betrekking tot hun precaire visa-status, en hen volledig opnemen in ons project voor een gratis universiteit.

Dit is een vertaling van Occupy LSE. Zie ook hun Facebook-pagina.