Verklaring SAP België: De politiecommissaris van Brussel moet ontzet worden uit zijn functie

De politie in Brussel heeft afgelopen weekend een vreedzame bijeenkomst tegen fascisme en islamofobie verhinderd. Terwijl antiracisten werden afgevoerd, kreeg extreem-rechts alle ruimte. Hierover bracht de Belgische SAP de volgende verklaring uit.
5 april 2016

Op zaterdag 2 april werd de geplande bijeenkomst tegen fascisme en islamofobie en ter herdenking van de slachtoffers van de terroristische aanslagen, die voorzien was aan de Beurs in Brussel, hardhandig verhinderd door de politie. Bijna honderd mensen werden in Brussel en Molenbeek aangehouden en overgebracht naar de kazerne van Etterbeek. Ook mensen die zich op het terras van een nabijgelegen café bevonden, en zelfs mensen die zich in het café bevonden, werden aangehouden.

‘De aanhoudingen gebeurden systematisch, en dikwijls brutaal’, stelde een van de aangehouden militanten van de SAP. ‘In de cel waarin ik zat, was er minstens een persoon die zich aan de Beurs bevond zonder enig verband met de bijeenkomst.’

Voegen we hier nog aan toe dat de voorzitter van de Franstalige Liga voor de rechten van de mens, Alexis Deswaef, als eerste werd aangehouden, op de moment dat hij op het Beursplein toekwam. Volgens commissaris Vandersmissen werd hij aangehouden ‘om een voorbeeld te stellen’.

De mensen die aan de Beurs werden aangehouden, waren helemaal niet aan het manifesteren (ze stonden gewoon ter plekke). Er was geen enkele spandoek, bordje of megafoon te bespeuren, en er werden ook geen slogans geroepen. Het is overduidelijk dat Vandersmissen van de ordonnanties van het Brussels Gewest en van het gemeentelijke besluit in Brussel stad, gebruik heeft gemaakt om persoonlijk de arrestatie te bevelen van al wie zich ter plekke bevond en door hem verdacht werd een antiracist te zijn. Het gaat hier dus om aanhoudingen puur op basis van de (veronderstelde) politieke opvattingen van de aanwezige personen, en niet om aanhoudingen van personen die “de publieke orde verstoorden’.

Op diezelfde namiddag konden in Molenbeek een dertigtal uiterst rechtse betogers zonder problemen betogen met een spandoek. Zij mochten zelfs ongestoord naar het Atomium opstappen! Volgens de RTBF ‘hadden de anti-islammanifestanten verzameld aan het cultureel centrum Westrand, in de Brabantse gemeente Dilbeek. Vervolgens trokken ze naar Molenbeek, waar ze een spandoek ontrolden en slogans scandeerden. Na een kwartier trok de groep naar het Atomium.’

De meeste mensen die in Molenbeek werden opgepakt waren jongeren uit de gemeente. Nauwelijks zeven personen met banden met extreem rechts werden aangehouden. Een week eerder, op zondag 27 maart, liet dezelfde politie een groep van 400 extreemrechtse hooligans optrekken tot aan de Beurs, waar ze de nazi-groet brachten en de mensen aanvielen die er hun rouwbetuiging kwamen brengen aan de slachtoffers. Bij de relletjes nadien werden nauwelijks een dozijn aanhoudingen verricht. De politieke opstelling van de politie van Brussel, onder leiding van haar chef Vandersmissen, komt hierbij nog maar eens al te duidelijk naar boven.

Dhr. Vandersmissen en zijn politiecorps dragen actief bij aan het breken van de multiculturele beweging en in solidariteit met de slachtoffers die aan de Beurs tot uiting komt na de slachtpartij van 22 maart. Hierdoor spelen ze in de kaart van de optie die door extreemrechts wordt verdedigd, die van de terugplooi, de communautarisering, het afwijzen van de andere en van islamofobie. Dit soort polarisering is trouwens ook een van de doelstellingen van de terroristen van IS.

‘Het is hoog tijd om een einde te maken aan de “je suis…”, de kaarsen en de witte marsen…’, stelde een fascistische groepje op het internet. Op zaterdag 2 april nam de politie onder leiding van dhr. Vandersmissen dit op zich!

Yvan Mayeur, PS-burgemeester van Brussel en Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Gewest, eveneens PS, hebben zich hier op sleeptouw laten nemen door de MR-burgemeester van Molenbeek. Ze hebben zich laten verleiden tot een opbod van repressieve veiligheidsmaatregelen, die bovendien totaal nutteloos waren met betrekking tot de oproep van extreemrechts om in Molenbeek, aan de andere kant van het kanaal, te gaan betogen. Zij dragen dan ook de politieke verantwoordelijkheid voor het machtsmisbruik dat de ‘ordediensten’ ten toon hebben gespreid, gedrag een politiestaat waardig. Een zeer gevaarlijke en onaanvaardbare ontwikkeling in een staat die nog steeds beweert democratisch te zijn. De SAP roept alle politieke krachten, sociale bewegingen en vakbonden op om deze toestand ten scherpste aan te klagen.

Het aanhouden van eenvoudige voorbijgangers en van mensen die aan de Beurs hun medeleven met de slachtoffers kwamen betuigen, van mensen die bovendien op geen enkele manier blijk gaven aan een manifestatie deel te nemen, is onaanvaardbaar. Het staat in schrille tegenstelling met de manier waarop de Brusselse politie zich een week eerder gedroeg tegenover de extreemrechtse hooligans toen die naar de Beurs trokken. In beide gevallen is de persoonlijke verantwoordelijkheid van commissaris Vandersmissen maar al te duidelijk. Wij eisen dan ook zijn ontslag uit zijn functie, en vragen dat volledige opheldering wordt verschaft rond de incidenten van 27 maart en 2 april bij de Beurs.

Deze verklaring is overgenomen van de SAP (België).