Verklaring Revolutionair Socialisten Egypte: ‘Arbeiders kunnen lot regime bezegelen door algemene staking’

‘Wat op dit moment gebeurt, is de grootste volksrevolutie in de geschiedenis van ons land, en van de hele Arabische wereld. De offers van onze martelaren hebben onze revolutie opgebouwd en we hebben alle barrières van angst doorbroken. We zullen niet stoppen met vechten totdat de criminele “leiders” weg zijn en hun criminele systeem vernietigd is.’ Zo verklaren de Revolutionair Socialisten in Egypte in hun statement dat de volgende stappen probeert aan te geven in de strijd tegen het regime van Mubarak.
10 februari 2011

Foto: arbeiders van de Suez Canal Company begonnen gisteren een staking voor onbepaalde tijd en demonstreerden voor het hoofdkantoor van het bedrijf. Behalve het ontslag van hun baas admiraal Ahmed Fadel, voorzitter van de Suez Canal Authority eisen de arbeiders onder andere ook een loonsverhoging en sociale gelijkheid.

Uit de verklaring ‘Hulde aan de martelaren, overwinning aan de revolutie’:

Mubaraks vertrek is de eerste stap, niet de laatste stap van de revolutie

De overdracht van de macht aan een dictatuur onder Omar Suleiman, Ahmed Shafiq en andere trawanten van Mubarak is de voortzetting van hetzelfde systeem. Omar Suleiman is een vriend van Israël en Amerika, brengt de meeste van zijn tijd door in Washington en Tel Aviv, en hij is een dienstknecht die loyaal is aan hun belangen. Ahmed Shafik is een goede vriend van Mubarak, en zijn partner bij het tiranniseren, onderdrukken en plunderen van het Egyptische volk.

De rijkdommen van het land behoren toe aan het volk en moeten aan hen worden teruggegeven

In de afgelopen drie decennia heeft dit tirannieke regime de grootste bezittingen van het land op corrupte wijze weggeven aan een handjevol ondernemers en buitenlandse bedrijven. Honderd rijke families bezitten meer dan 90 procent van alle rijkdom van het land. Zij monopoliseren de rijkdommen van het Egyptische volk via privatiseringen, via machtsmisbruik en via hun alliantie met het kapitaal. Zij hebben de meerderheid van het Egyptische volk veranderd in arme, landloze en werkloze mensen.

Fabrieken die worden geruïneerd en spotgoedkoop verkocht, moeten terug aan het volk

We willen de nationalisering van de bedrijven, het land en de eigendommen die door deze roversbende gestolen zijn. Zolang onze bestaansmiddelen in hun handen zijn, zullen we ons niet volledig van dit systeem kunnen ontdoen. Economische slavernij is het tweede gezicht van politieke tirannie. We zullen de werkeloosheid niet kunnen oplossen, noch een eerlijk minimumloon voor een fatsoenlijk leven bereiken, zonder de rijkdommen van de bevolking terug te halen uit de handen van deze bende.

Wij zullen de rol niet accepteren van waakhond van Amerika en Israël

Dit systeem staat niet op zichzelf. Mubarak is als dictator een dienstknecht en cliënt die direct handelt in de belangen van Amerika en Israël. Egypte trad op als kolonie van Amerika; heeft direct deelgenomen aan de belegering van het Palestijnse volk; heeft het Suezkanaal en het Egyptische luchtruim ter beschikking gesteld aan oorlogsschepen en gevechtsvliegtuigen die het Irakese volk vernietigden en vermoordden; heeft spotgoedkoop gas verkocht aan Israël, terwijl het Egyptische volk werd gewurgd met prijzen die de pan uit rezen. Revolutie moet de Egyptische onafhankelijkheid, waardigheid en leiderschap in de regio herstellen.

De revolutie is een volksrevolutie

Dit is geen revolutie van de elite, van politieke partijen of religieuze groeperingen. De jongeren, studenten, arbeiders en armen van Egypte zijn de eigenaren van deze revolutie. Sinds enkele dagen proberen vele elites, partijen en zogenaamde symboolfiguren op de revolutionaire golf mee te surfen en hem te kapen van de rechtmatige eigenaren. De enige symbolen zijn de martelaren van onze revolutie en onze jongeren die standvastig bleven op straat.

We zullen het niet toestaan dat anderen onze revolutie kapen en beweren ons te vertegenwoordigen. Wij kiezen ervoor om onszelf te vertegenwoordigen, en de martelaren te vertegenwoordigen die vermoord werden en wier bloed de prijs betaalde voor de verlossing van het systeem.

Een ‘leger van het volk’ is alleen dat leger dat de revolutie beschermt

Iedereen vraagt zich af: ‘Is het leger voor of tegen het volk?’ Het leger is geen homogeen blok. De belangen van soldaten en onderofficieren zijn hetzelfde als de belangen van de massa’s. Maar de hogere officieren zijn Mubaraks mannen, zorgvuldig gekozen om zijn regime van corruptie, rijkdom en tirannie te beschermen. Ze zijn een integraal onderdeel van het systeem.

Dit leger is niet langer het volksleger. Dit leger is niet dezelfde die de zionistische vijand versloeg in oktober 1973. Dit leger is nauw verbonden met Amerika en Israël. Zijn rol is het beschermen van Israël, niet het volk. Ja, we willen de soldaten voor de revolutie winnen. Maar we moeten ons niet laten misleiden door kreten dat ‘het leger aan onze kant staat’. Het leger zal de demonstraties onderdrukken, hetzij rechtstreeks, of de politie herstructureren om deze rol te spelen.

Vorm urgent revolutionaire raden

Deze revolutie heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen. Niemand verwachtte deze aantallen te zien. Niemand verwachtte dat Egyptenaren zo dapper zouden zijn tegenover de politie. Niemand kan zeggen dat we de dictator niet tot de terugtocht dwongen. Niemand kan zeggen dat er geen transformatie plaatsvond op het Tahrir Plein.

Wat we nu nodig hebben, is om sociaal-economische eisen te stellen als onderdeel van onze eisen, zodat de mensen die thuis zitten, weten dat we vechten voor hun rechten. We moeten ons organiseren in volkscomités die democratisch, en van onderaf, hun hogere raden kiezen. Deze raden moeten een hogere raad vormen, die afgevaardigden van alle stromingen omvat. We moeten een hogere raad kiezen van mensen die ons vertegenwoordigen, en op wie we vertrouwen. Wij roepen op tot de vorming van volksraden op het Tahrir Plein, en in alle steden van Egypte.

Oproep aan Egyptische arbeiders om zich aan te sluiten bij de revolutie

De demonstraties en protesten hebben een sleutelrol gespeeld bij het ontsteken en het voortzetten van onze revolutie. Nu hebben we de arbeiders nodig. Zij kunnen het lot van het regime bezegelen. Niet alleen door deelname aan de demonstraties, maar door een algemene staking te organiseren in alle vitale sectoren en grote bedrijven.

Het regime kan zich veroorloven om de sit-ins en demonstraties af te wachten, dagen en weken lang, maar het duurt niet langer dan een paar uur als arbeiders stakingen gebruiken als wapen. Stakingen bij de spoorwegen, het openbaar vervoer, de luchthavens en grote industriële bedrijven! Egyptische arbeiders! Namens de opstandige jeugd, en namens het bloed van onze martelaren, sluit je aan bij de revolutie, gebruik je macht en de overwinning zal van ons zijn!

Hulde aan de martelaren!
Weg met het systeem!
Alle macht aan het volk!
Overwinning aan de revolutie!