Verklaring opvarenden Gaza Freedom Flotilla: Eén stem, één strijd

Deze week vaart de Gaza Freedom Flotilla 2 uit, op weg naar bezet gebied. Terwijl gisteren de Franse boot onderweg ging, was in Utrecht een solidariteitsactie in de vorm van een mini-Flotilla. Hieronder drukken we de boodschap van de opvarenden van de Freedom Flotilla 2 af, via de Utrechtse mini-Flotilla gericht aan ons allen.
26 juni 2011

Foto: De Franse boot vertrok op 25 juni op weg naar Gaza.

‘Ons kompas is gericht op vrijheid. Vrijheid voor de bewoners van Gaza die al jaren in onderdrukking leven. Onze zeilen zullen ons meevoeren naar anderhalf miljoen Gazanen, wier bewegingsvrijheid is ontnomen door de illegale blokkade van het gebied door Israël. Wier toekomstdromen zijn verbrijzeld door de illegale blokkade van het gebied door Israël. Wier economie met de grond gelijk is gemaakt door de illegale blokkade van het gebied door Israël.

Maar:

Aan de horizon lonkt de geboorte van een nieuwe dag. Een nieuwe dag die iets mee zal brengen: Hoop. Voor ons, maar ook voor de mensen in Gaza. Hoop dat er spoedig een einde zal komen aan de geweldspiraal. Hoop dat ook zij spoedig in vrijheid zullen kunnen leven. Hoop dat morgen een mooiere dag wordt.

Onze koers is een vrij Gaza. Ons punt aan de horizon is rechtvaardigheid.

Met de Free Gaza Flotilla willen we aandacht vestigen op de schrijnende situatie in het gebied. We willen geweldloos de geweldspiraal doorbreken. Wij zullen de internationale gemeenschap wakker schudden en bewust maken van de criminele collectieve bestraffing van Gazanen door Israël. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan, maar die wordt de gehele bevolking, mannen, vrouwen, maar zeker ook kinderen, nu ontnomen. Palestijnen wordt tot op de dag van vandaag mateloos onrecht aangedaan, terwijl regeringen toekijken, er weet van hebben of zelfs bevorderen. Het is een gebied ter wereld dat opzettelijk in rampzalige armoede wordt gedompeld.

De blokkade is een onverantwoord experiment met hongersnood dat al veel te lang aanhoudt. Er zijn mensen die onverschillig zijn en er zijn mensen die zich geroepen voelen niet langer aan de zijlijn te staan en toe te kijken hoe de machtigen der wereld, bevolkingen hun menselijkheid ontnemen.

Hoewel jullie fysiek niet hier zijn, voelen we ons moreel gesteund. Jullie kracht straalt van Utrecht door naar Griekenland en vaart straks door naar Gaza.

De wind van vrijheid laat zich door niemand tegenhouden. De wereld hijst haar zeilen en we laten ons voortstuwen met de wind in de rug, tegen de stroom in, zullen we ons doel bereiken.’

Hasna El Maroudi
Chris Verweij
Max van Lingen
Rafiq Fris
Ibrahim Belaidi
Amar Hamroui
Julian Bakker
Nourdin El Ouali

Steun de Nederlandse boot naar Gaza: maak je bijdrage over naar bankrekening 447872605 t.n.v. Stichting Nederland-Gaza te Gouda.

Lees ook: Utrechtse mini-Flotilla brengt solidariteit met Gaza naar Nederland

Max van Lingen doet verslag vanaf het Griekse eiland Corfu