Verklaring Internationale Socialisten over Vluchtelingen Welkom protest

De demonstratie die we deze zaterdag met de coalitie Utrecht Bekent Kleur van plan waren in het centrum van Utrecht te houden onder de leus ‘vluchtelingen welkom’ mag van de burgemeester Van Zanen (VVD) alleen buiten het centrum doorgang vinden. Terwijl onze bondgenoten zich niet verzetten tegen deze grove inperking van het recht op demonstratie, willen wij hier ons eigen standpunt naar voren brengen.
5 november 2015

De gemeente stelt dat onze demonstratie een ‘controversieel karakter’ heeft. De brede steun voor het protest – van lokale afdelingen van de SP, GroenLinks en PvdA tot de Janskerk – is een belangrijke stap vooruit in een politiek klimaat waarin haat zaaien tegen vluchtelingen genormaliseerd wordt. Met de vage term ‘controversieel’ zet de burgemeester de mensen die opkomen voor solidariteit en menswaardigheid in een verdacht hoekje. De argumenten die de burgemeester hanteert om ons demonstratierecht in te perken zijn schandalig.

1. De gemeente stelt de coalitie Utrecht Bekent Kleur en Pegida op één lijn door onze demonstratie net zo ‘controversieel’ te verklaren als die van Pegida, en ons dezelfde geïsoleerde plek toe te wijzen. Bij ons eerdere protest waren vierhonderd mensen aanwezig, werden er bruggen geslagen tussen bevolkingsgroepen, werd opgeroepen tot respect en solidariteit, en werd stelling genomen tegen racisme. Er waren geen incidenten.

Zet dit tegenover het protest van Pegida waarbij tegendemonstranten werden mishandeld, de Hitler-groet gebracht werd en waarin de woordvoerder van Pegida vanaf het podium zei: “De massieve inteelt in de islamitische cultuur brengt vrijwel onomkeerbare schade aan de moslims, met inbegrip van grote schade aan de intelligentie en geestelijke gezondheid van moslims.”

2. De gemeente gebruikt het feit dat sommige deelnemers zich na afloop van ons protest op 11 oktober aansloten bij de blokkade tegen Pegida om ons in kwaad daglicht te stellen. Hiermee begeeft de gemeente zich op glad ijs. Ten eerste was het Pegida die daar haar agressie op de tegenblokkade probeerde te botvieren; niet andersom. Ten tweede kun je organisaties niet verantwoordelijk stellen voor wat individuele deelnemers na afloop van het protest besluiten te doen. Gemeentes stellen zichzelf niet verantwoordelijk wanneer zogenaamd ‘bezorgde burgers’ na afloop van een AZC-bijeenkomst besluiten een auto van een tegenstander in de fik te zetten, bijvoorbeeld.

3. Het besluit van de gemeente om het Hogelandsepark als plek voor onze demonstratie aan te wijzen, in plaats van ons recht te erkennen om in de binnenstad te demonstreren, wordt gerechtvaardigd met een beroep op de ‘openbare orde’. Om te beginnen is onze coalitie akkoord gegaan met een demonstratie op zaterdag 7 november terwijl de mars van Pegida op 8 november plaatsvindt. De gemeente heeft geen enkel argument om aannemelijk te maken dat het vermeende gevaar van onze demonstratie voor de ‘openbare orde’ zwaarder weegt dan ons recht op demonstratie. Indien de gemeente zich zorgen maakt over provocaties van Pegida, dan zou het optreden dáártegen de verantwoordelijkheid van de gemeente moeten zijn.

4. De gemeente stelt dat demonstreren in Utrecht lastig is vanwege ‘de oude en compacte binnenstad’. Als dit een criterium is om demonstraties te verbieden dan is protesteren in veel steden onmogelijk binnenkort. Nu reduceert de gemeente een lopende demonstratie door de binnenstad tot een stilstaand protest in een park zonder publiek. We hebben kennelijk niet het recht om gehoord te worden.

Wij vinden de opkomst van racisme en neo-fascisme zeer alarmerend. Het is een urgente noodzaak om met zoveel mogelijk mensen daartegen een vuist te maken en dat willen we zichtbaar maken door middel van demonstraties. Door vluchtelingen te criminaliseren en verdacht te maken plaveit de gevestigde politiek de weg voor racistische organisaties als Pegida. VVD-leider Zijlstra beweerde zelfs dat vluchtelingen voor plastische chirurgie naar Nederland komen.

Nog kwalijker is het dat anti-racisten gedwarsboomd worden, zoals nu gebeurt door de Utrechtse burgemeester. Zoals verscheidene strafrechtadvocaten onlangs waarschuwden zijn zulke besluiten onderdeel van een gevaarlijke trend waarbij gemeenten steeds vaker het recht op demonstratie inperken.

Als Internationale Socialisten zijn we onderdeel van de coalitie Utrecht Bekent Kleur en moeten we helaas constateren dat onze bondgenoten SP en GroenLinks, die in het College van Burgemeester en Wethouders zitten, en de PvdA niet bereid zijn om samen met ons het besluit van de burgemeester in een kort geding aan te vechten, en de hoge kosten kunnen wij niet alleen dragen.

Tegelijk willen we in Utrecht met zoveel mogelijk medestanders het verzet tegen het racisme opbouwen en deze demonstratie met al haar beperkingen daarvoor benutten. Maar we zullen ook de inperking van het demonstratierecht aanvechten en daarvoor samen met anderen initiatieven nemen. Laten we onze krachten bundelen.