Verkiezingen FNV: stem strijdbaar, kies Corrie!

Van 1 t/m 7 mei kunnen FNV-leden stemmen voor het Ledenparlement en en tot en met 13 mei voor de nieuwe voorzitter van de vakbeweging. Het is voor het eerst dat vakbondsleden zo direct kunnen kiezen voor hun vertegenwoordigers. Er zijn echte keuzes om te maken. Deze verkiezingen gaan over de koers van de vakbeweging.
1 mei 2013

Voor de voorzittersfunctie kan er gekozen worden voor Ton Heerts en Corrie van Brenk, respectievelijk vertegenwoordigers van de polderkoers en de meer activistische stroming in de vakbeweging.

Heerts is de interim-voorzitter die een sociaal akkoord heeft afgesloten waarin de WW-duur is verkort en het ontslagrecht wordt versoepeld. Hij is een vertegenwoordiger van de lijn van Agnes Jongerius, die de rol van de vakbeweging voornamelijk ziet als een ‘verantwoordelijke’ steunpilaar van het establishment.

Van Brenk is de huidige voorzitter van Abvakabo FNV en was vroeger werkzaam in de zorg, een sector die al langere tijd onder vuur ligt en waar steeds meer wordt teruggevochten tegen bezuinigingen, flexibilisering en stijgende werkdruk. In haar functie als voorzitter van Abvakabo heeft ze tot nu toe consequent gekozen voor de belangen van haar achterban. Zo vertikte ze het om haar handtekening te zetten onder het zorgakkoord dat zal leiden tot 50.000 ontslagen in de zorg.

Er valt hier dus echt wat te kiezen en de uitslag zal grote invloed hebben op de koers van de vakbeweging. De voorzitter blijft namelijk aan voor vier jaar, een periode waarin werkende mensen geconfronteerd zullen worden met nieuwe bezuinigingen en aanvallen op hun levensstandaard. Onder de leiding van Heerts zal het een stuk moeilijker zijn voor vakbondsleden om hier serieuze strijd tegen te organiseren. Onder Van Brenk zal daarvoor veel meer ruimte zijn.

De Internationale Socialisten roepen daarom alle vakbondsleden op om op Corrie van Brenk te stemmen en hun collega’s er van te overtuigen hetzelfde te doen. Heerts heeft de mainstream media achter zich. Van Brenk zal afhankelijk zijn van een korte en krachtige campagne van vakbondsleden zelf.


Ledenparlement

Voor het Ledenparlement is het moeilijker om een eenduidig stemadvies te geven, maar ook hier is de verkiezing van groot belang. De leden van het ledenparlement worden voor vier jaar gekozen en zullen in die hoedanigheid invloed uitoefenen op de strategische koers van de vakbeweging en stemmen over onderhandelingsresultaten, zoals het sociaal akkoord.

Voor het Ledenparlement zal per sector gestemd worden, bovendien zijn er in vrijwel elke sector een groot aantal kandidaten. Vakbondsleden zullen hun keuze voor een groot deel dus moeten baseren op de profielen van de kandidaten in hun sector. We roepen vakbondsleden op om zoveel mogelijk te stemmen op kandidaten die zich inzetten voor een strijdbare vakbeweging die uitgaat van collectieve belangen en eigen kracht.

Hieronder geven we alvast een overzicht van kandidaten die volgens ons aan deze omschrijving voldoen. We zullen dit de komende dagen nog aanvullen. Ken je kandidaten die ook de strijd willen aangaan voor een strijdbare, democratische en autonome vakbeweging? Laat het ons weten.

Ons stemadvies:

Abvakabo FNV Overheid:
Gerben Maurix
Anita van Mele
Gerard Veldhuis
Gienus Huisman
Harry van Hoorn
Margot Kranenburg
Maurice Meyers
Roger Friesen
Wim Metselaar

Abvakabo FNV Overheid, deelsector Onderwijs en Onderzoek:
Karwan Fatah-Black
Matthias van Rossum

Abvakabo FNV Publieke diensten in de openbare markt:
Ger Geldhof
Jan Müter
Marco Ilbrink
Orhan Yildirim

Abvakabo FNV Zorg en Welzijn:
Lot van Baaren
Annette Ekelschot
Atte Houtsma
Bas Vermaat
Cobi van Driel
Fatma Klymazaslan
Jaap van Kleef
Joke van Zelst
Jos Swartjes

Louis Verbauwen
Margriet Kruisenga
Patricia Wijnker
Robert Kimenai

Abvakabo FNV Senioren:
Bert ten Heijer
Guus Duppen
Henny Klomp
Jan de Wit

Abvakabo FNV Uitkeringsgerechtigden:
Patty Meijer

FNV Bondgenoten sector Industrie:
Patrick van Klink
Ruud de Kloe
Agnes Vroegh
Huub de Rouw
Sorin Simion

FNV Bondgenoten, sector Handel/Food:
Marc de Haan

FNV Bondgenoten, sector Diensten/Finance:
Hans Lammers

FNV Bondgenoten sector Diensten/Schoonmaak:
Khadija Tahiri

FNV Bondgenoten, sector Diensten/Zakelijke Dienstverlening:
Ruud Wennekes
Emiel Jacobs

FNV Bondgenoten sector Handel, subsector Technische kapitaalgoederen:
Menno Bruijns

FNV Bondgenoten sector Vervoer:
Herman de Haas (havens)
Loe de Haas (taxi’s)
Ron Christiaanse (spoor)
Sjaak de Hoge (Openbaar Vervoer)
Wisse van der Velde (NS)

FNV Bondgenoten sector UGO:
Peter Stokkers

FNV Bouw sector Woondiensten:
Atse de Vries

Log in voor de verkiezingen via FNV Verkiezingen

Lees verder: Van onderop en samen sterk – Argumenten voor een democratische en strijdbare vakbeweging. Deze is ook te bestellen als brochure.