Verkiezingen FNV: koersen op strijd

Van 1 tot 15 februari kunnen leden stemmen op de kandidaten voor het FNV-ledenparlement en tot en met 8 maart op de kandidaat-voorzitter voor de FNV, Han Busker. Op 11 mei zal het nieuwe ledenparlement een nieuw bestuur kiezen. Hoe kunnen FNV-leden het beste stemmen?
1 februari 2017

Door Hans Lammers

Onlangs spraken landelijke bestuurders van de sectoren Vervoer, Metaal en Overheid hun onvrede uit over de koers van de FNV in Het Financieele Dagblad. Ze stellen dat het polderen en het sluiten van mega-akkoorden zoals het sociaal akkoord in 2013 heeft geleid tot een groeiende kloof tussen de leden en de top.

De FNV heeft met deze akkoorden grote verslechteringen geaccepteerd, zoals een lagere ontslagvergoeding en de afschaffing van het derde WW-jaar en de sociale werkvoorziening. Bovendien, ‘waar gepolderd werd is er veelal nauwelijks contact geweest met de achterban’, stelt Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV Overheid. Zij heeft zich kandidaat gesteld voor het dagelijks bestuur van de FNV en maakt een belangrijk punt: ‘Het democratische gehalte in de besluitvorming moet omhoog. Mijn motivatie is om de macht zoveel mogelijk terug te geven aan de leden.’

Een andere verslechtering is de verhoging van de pensioenleeftijd. Sinds 2011 werd deze door de FNV-top aan de leden verkocht met de belofte dat zware beroepen zouden worden ontzien. Daar is in de praktijk echter nooit iets van terecht gekomen.

‘Het beeld is ontstaan van een bond die telkens wordt ingepakt in Den Haag’, zegt sectorleider Vervoer Roel Berghuis. ‘Een FNV die alleen maar bezig is de verliezen te beperken, en in het ergste geval verslechteringen legitimeert.’

Ook Berghuis heeft zich kandidaat gesteld voor het dagelijks bestuur. Hij wil de koers verleggen naar het opbouwen van vakbondsmacht van onderop door issues die op de werkvloer spelen aan te pakken en daar met FNV-beleid ook bewust op in te zetten en in te investeren.

Kracht

De kracht van de vakbeweging wordt inderdaad bepaald door of de leden op de werkvloer actie kunnen voeren en kunnen staken. De kritiek van Berghuis en de andere bestuurders die zich hebben uitgesproken over het gevaar van het Haagse gepolder is dan ook terecht, maar dat betekent niet dat we het politieke terrein moeten prijsgeven aan rechtse neoliberale partijen.

Het is belangrijk dat de FNV van onder af de vakbondsmacht opbouwt om op deze basis met concrete eisen de politiek in Den Haag en Brussel te lijf te gaan. We moeten bijvoorbeeld pleiten voor een Nationaal ZorgFonds, verhoging van het minimumloon en campagne voeren voor een kortere werkweek met behoud van loon en een pensioenleeftijd van 65 jaar.

Bovendien moeten we de internationale campagnes tegen de handelsverdragen zoals CETA, TTIP en TiSA uitbouwen, omdat met deze verdragen de macht van de multinationals ten koste van mens en milieu wordt vergroot. Landelijke campagnes lieten al een potentieel zien om deze vertaling van werkvloer naar politieke strijd te maken, zoals Red de Zorg in 2015, waarbij tienduizenden leden actief betrokken waren, en de campagne van Young & United voor de afschaffing van het minimumjeugdloon.

Helaas pakte het bestuur hier veel te weinig op door. Op beide terreinen werd snel een akkoord gesloten waarmee dit potentieel zo snel als het was aangeboord ook weer voor een groot deel verdween.

Ook als de FNV niet meepoldert zijn er sectoroverstijgende campagnes nodig. In 2015 ging de FNV, na lang informeel overleg, op het laatste moment toch niet akkoord met het centrale loonruimteakkoord voor 600.000 ambtenaren en de verslechtering van de pensioenen van het ABP. Daarvan ontvangt 1 op de 6 Nederlanders nu of in de toekomst een pensioen. Een actiecomité liet veel te lang op zich wachten waardoor kansen verloren gingen.

Eisenpakket

Er zullen aanvallen blijven komen vanuit een rechts kabinet waar we als vakbeweging een antwoord op moeten hebben. Dit antwoord moet niet alleen defensief zijn, maar moet gepaard gaan met een eigen eisenpakket.

Zo’n eisenpakket wordt niet ondersteund door de kandidaat-voorzitter Han Busker. Hij is vrij geruisloos naar voren geschoven door het huidige bestuur dat onder leiding van Ton Heerts verantwoordelijk was voor het sluiten van het sociaal akkoord in 2013. Er waren kandidaten voor het voorzitterschap die wilden breken met het poldermodel, maar zij werden afgewezen door de selectiecommissie, die een nieuwe poldervoorzitter voor ogen had.

Hierdoor werd een democratisch debat over de koers van de FNV onmogelijk gemaakt. Er is dus maar één kandidaat om op te stemmen voor het voorzitterschap en alleen al vanwege deze ondemocratische gang van zaken zou dat een tegenstem moeten krijgen. Voor de verkiezingen voor het ledenparlement is er gelukkig wel wat te kiezen. Met een rechtse regering in het vooruitzicht na de verkiezingen, is het van groot belang dat zoveel mogelijk kandidaten worden verkozen die een strijdbare koers voorstaan – zowel in de bedrijven en sectoren als op landelijk niveau.

Hans Lammers stelt zich opnieuw kandidaat voor het FNV-ledenparlement


Stemadvies

Als Internationale Socialisten roepen we vakbondsleden op om tegen Han Busker als voorzitter te stemmen. Alle andere kandidaten zijn afgewezen, waardoor er niets te kiezen valt. Door met zoveel mogelijk vakbondsleden tegen te stemmen kunnen we ons protest zichtbaar maken tegen het feit dat de keuze voor de voorzitter achter gesloten deuren is genomen en niet in een verkiezing.

Daarnaast roepen we op om op strijdbare kandidaten te stemmen voor de verkiezing van het Ledenparlement. Een deel van deze kandidaten steunt overigens de kandidatuur van Han Busker wél.

De volgende kandidaten zijn volgens ons je stem waard:

Bouw:

Dirk van der Vecht.

Diensten:

Hans Lammers, Eric Nijst, Brian Traast.

Industrie:

Koos Kruyssen, Endre Tanczos.

Jong:

Menno Oldenhof.

Media:

Jan Kees Koning.

Overheid:

Hans van Zonneveld.

Publiek belang:

Ger Geldhof, Marco Ibrink.

Senioren:

Siep Groenendal, Charlotte Jongmans, Ernst Kuntz.

Uitkeringsgerechtigden:

Mieke Winterink.

Vervoer:

Peter den Haan, Maarten Sweep, Sooi van Weegberg, Herman de Haas.

Zorg en welzijn:

Lot van Baaren, Fatma Kiymazaslan, Jan Schriefer, Peter Spijkerman, Jolanda Meere-Nydam, Guadeloupe Verwaayen, Rob Thijssen.

Deze lijst is grotendeels gebaseerd op het stemadvies dat bij Grenzeloos verscheen. We willen hen dan ook hartelijk bedanken.